Pāriet uz saturu

Cilvēkresursu pārvaldība

Vikipēdijas lapa

Cilvēkresursu pārvaldība (angļu: human resource management)[1] ietver personāla politikas un sistēmas izstrādi un īstenošanu.

Ar cilvēkresursu pārvaldību saistītie procesi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Cilvēkresursu pārvaldība ir daudzpusīgs process un iekļauj vairākas apakšsistēmas[2]:

 • Personāla lietvedība — atlase, pieņemšana, ievadīšana darbā, pārvietošana, atbrīvošana, atvaļinājumi, personāla informēšana;
 • Darba apstākļi — darba organizācijas psiholoģiskie aspekti, darba ergonomika, vides estētika, darba drošība un aizsardzība, vides aizsardzība;
 • Darba attiecības — darbinieku un grupu attiecību izpēte, vadītāju un darbinieku attiecību analīze, darbinieku apmierinātība un vērtējums, konfliktu un stresu veidojošo faktoru analīze, darba kultūra, ētikas normas;
 • Uzņēmuma organizatoriskā struktūra — esošās struktūras izpēte, darbinieku un struktūrvienību savstarpējā saistība un informācijas sakaru izveide;
 • Tiesiskie aspekti — uzņēmuma normatīvie akti, darbinieku tiesiskā izglītošana, uzņēmumu darbības tiesiskais pamats;
 • Sociālā infrastruktūra — veselības aprūpe un apdrošināšana, kultūra, sports, ārpusdarba iestādes;
 • Motivēšana — darba apmaksas morālā un materiālā stimulēšana, līdzdalība uzņēmuma pārvaldē, karjeras iespējas, izglītošana;
 • Personāla plānošana — personāla vadības stratēģijas analīze, plānošana, darba tirgus izpēte, apmācības, rezervju veidošana, personāla adoptācija, novērtēšana.

Cilvēkresursu plānošana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Cilvēkresursu plānošanas ir esošā personāla nodrošinājuma un lietderības izpētes, nepieciešamības noteikšana nākotnē, pamatojoties uz izstrādāto stratēģiju un cilvēkresursu iespējām, personāla izmaiņu un virzības prognozēšanu, vajadzīgo darbinieku pilnīgu izmantošanu un paturēšanu[3].

Personāla plānošanas mērķi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Darbinieku darbā pieņemšana Viņu paturēšana organizācijā Darbinieku optimāla izmantošana Darba efektivitātes uzlabošana Atbrīvošanās no darbiniekiem, ja nepieciešams.

Jautājumi uz kuriem vadītājam jāmeklē atbildes plānojot cilvēkresursus:

 • Cik daudz cilvēki ir nepieciešami?
 • Kāda prasmes un zināšanas būs nepieciešamas nākotnē?
 • Vai esošais personāls var apmierināt šīs vajadzības?
 • Vai ir nepieciešama papildu apmācība?
 • Vai ir nepieciešams pieņemt darbā jaunus cilvēkus?
 • Kad šie cilvēki būs vajadzīgi?
 • Kad būtu jāsāk apmācībai vai jaunu cilvēku pieņemšana darbā?
 • Ja būtu jāsamazina darbinieku skaits, kā vislabāk to izdarīt?
 • Kā sasniegt nepieciešamo efektivitāti un elastīgumu cilvēkresursu izmantošanā?

Svarīgākie cilvēkresursu plānošanas aspekti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Sistemātiskums, lai process nebūtu nejaušs
 • Nepārtrauktība, lai laikus reaģētu uz ārējiem faktoriem, pārmaiņu procesiem un jauniem mērķiem
 • Ilgtermiņa plānošana, lai cilvēkresursu plānošana atbilstu organizācijas izstrādātajai stratēģijai noteiktam laika periodam
 • Integrācija, lai personāla plānošanas process iekļautos gan uzņēmuma kopējā, gan atsevišķu struktūru plānā, tiktu ņemta vērā mijiedarbība ar citiem biznesa procesiem uzņēmumā
 • Kvalitāte un kvantitāte, proti, cilvēkresursu vajadzību noteikšana abās izteiksmēs;
 • Atbilstība resursiem, lai darba spēka izmaksas būtu sabalansētas ar iespējām, ko uzņēmums var atļauties tagad un nākotnē.

Personāla plānošanas uzdevumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Organizācijai nepieciešamā skaita un kvalitātes noteikšana (nepieciešamais skaits, kvalifikācija u.tml.);
 • Personāla izmaksu plānošana (algas, sociālās jomas pakalpojumi u.tml.);
 • Personāla meklēšanas plānošana (personāla nodrošināšanas posmu noteikšana);
 • Personāla iesaistes un izmantošanas plānošana (darbinieku pienākumu saistīšana laikā un vietā);

personāla attīstības plānošana (darbinieku kvalifikācija un prasības nākotnē).

Cilvēkresursu plāna sastādīšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Darba spēka pieprasījuma attiecībā pret biznesa mērķiem prognozēšana.
 • Darbaspēka piedāvājuma novērtēšana (vai ir iespējams apmierināt uzņēmuma prasības — varbūt ir mums nepieciešamo cilvēku deficīts).
 • Piedāvājuma saskaņošana ar prognozēto pieprasījumu.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. «Akadēmiskā terminu datubāze — human resource management». LZA Terminoloģijas komisija. Skatīts: 2019. gada 9. aprīlī.
 2. Z.Bokums, I.Forands Personālvadības rokasgrāmata Rīga 2000 izdevniecība "Kamene", 140 lpp.
 3. M.Armstrong Armstrong's Handbook on Human Resources Management Practice, Kogan Page Ltd, 2009, 1088 p.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]