Pārmaiņu vadīšana

Vikipēdijas lapa

Pārmaiņu vadīšana ir process, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu organizācijai vēlamos izmaiņu rezultātus vai mazinātu izmaiņu radītās negatīvās blakusietekmes.

Pārmaiņu vadīšanas jēdziens[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Frāze "pārmaiņu vadīšana" var nozīmēt dažādas lietas dažādiem cilvēkiem. Kāds to redz vienkārši kā komunikācijas un apmācību jautājumu. Cits savukārt raugās uz to no IT perspektīvas kā programmatūras versiju kontroles nodrošinājumu. Projektu vadības jomā šī frāze tiek dažreiz izmantota, lai apzīmētu izmaiņas projekta gaitā vai darbības jomā. Visbiežāk ar pārmaiņu vadīšanu tiek domāta strukturēta pieeja indivīdu, komandu un organizāciju pārejai no esoša stāvokļa uz nākotnē vēlamo.

Viena no vadošām pētniecības organizācijām pasaulē Prosci, kas specializējas pārmaiņu vadīšanas jomā, sniedz sekojošu definīciju pārmaiņu vadīšanas procesam: "Pārmaiņu vadīšana ir rīku, procesu, prasmju un principu kopuma pielietošana pārmaiņu procesa cilvēcisko aspektu vadīšanā, lai panāktu pārmaiņu projekta vai iniciatīvas nepieciešamo iznākumu".

Lai gūtu panākumus, organizācijām jāspēj mainīties. Pārmaiņas ir neizbēgamas. Tās ir katras stratēģijas, biznesa plāna un biznesa pārveides būtība. Mūsdienu strauji mainīgajā biznesa vidē nav iespējams pielietot kādu universālu modeli vai pārbaudītu metodi pārmaiņu vadīšanā. Izaicinājums organizācijām ir pārmaiņu īstenošana, kas radikāli iespaido organizācijas spēju uzlabot savas darbības rezultātus (angļu: Performance management).

Pārmaiņu veidi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pārmaiņas var notikt un tikt vadītas pamatā trīs veidos[1]

 • Pakāpeniski uzlabojumi — izmaiņas kādā procesā vai spēja stiprināt un uzlabot jau iesakņojošos lietu kārtību
 • Pārveide — pamat procesu vai metodoloģijas pārdomāšana un darbības veikšana daudz savādākā veidā - piemēram, procesu automatizācija, komunikācijas pieejas maiņa, preču sadales tīkla maiņa utt.
 • Transformācija — pilnīgi jauna konteksta radīšana — piemēram radikāli jaunas organizācijas kultūras izveide, jaunu tirgu apgūšana, kompāniju apvienošanās process, kas paredz publiskā sektora darbības maiņu uz privāto, „graujošas” tehnoloģiskas izmaiņas

Pārmaiņu vadīšanas procesa galvenie posmi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Var izdalīt sekojošus galvenos pārmaiņu vadīšanas posmus un to sastāvdaļas[2]

Pārmaiņu izpēte un plānošana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Organizācijai ir jāpieņem lēmums par pārmaiņu nepieciešamību un jāizprot problēmas būtība

 • Tiek izpētīts un lemts par pārmaiņu nepieciešamību
 • Tiek identificētas nepieciešamās izmaiņas
 • Tiek definēta pārmaiņu vadīšanas stratēģija
 • Tiek izveidota vai noteikta pārmaiņu vadīšanas komanda
 • Tiek identificēti nepieciešamie resursi un finansējuma veids

Pārmaiņu vadīšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Definētās pārmaiņas tiek saskaņotas un īstenotas

 • Tiek izstrādāts pārmaiņu vadīšanās rīcības plāns
 • Pārmaiņu process tiek saskaņots ar trešajām ieinteresētajām pusēm (piem. investori, arodbiedrības utt.)
 • Tiek identificēts nepieciešamais atbalsts veiksmīgai pārmaiņu īstenošanai
 • Pārmaiņas tiek virzītas, kontrolētas un izvērtētas
 • Tiek komunicēts pārmaiņu rīcības plāns un tā ieguvumi

Pārmaiņu stiprināšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Veikto pārmaiņu iznākuma iedzīvināšana un procesu stabilizācija

 • Tiek ievākta un analizēta atgriezeniskā saikne (angļu: feedback)
 • Tiek identificētas nepilnības un pārvarēta pretestība
 • Rezultāti un pārmaiņu procesa pozitīvais iznākums tiek komunicēts viscaur organizācijā
 • Tiek veiktas nepieciešamās korekcijas balstoties pārmaiņu procesa izvērtējumā
 • Tiek veikta darbinieku izglītošana un apmācība
 • Turpinās procesa pārraudzības un izvērtēšanas process

Līdz ar to pats galvenais pārmaiņu procesā ir nevis tehniska procesa vadīšana, bet cilvēku domāšanas un organizācijas kultūras maiņa. Ja cilvēki nemaina pieeju savam darbam, tad nav nozīmes, cik atsevišķu pārmaiņu ir ieviests, jo sākotnēji plānotais pārmaiņu rezultāts netiek sasniegts.

Sekmīga pārmaiņu procesa priekšnosacījumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Lai kāda tiktu izvēlēta pārmaiņu vadības pieeja, tai jāizriet no organizācijas dabīgās vides un izveidotās kapacitātes. Tomēr sekmīgi ieviestiem pārmaiņu procesiem ir līdzīgs raksturojums.

 • Pārmaiņas tiek vadītas visos organizācijas līmeņos. Tiek izsvērts kā pārmaiņas iespaidos visas organizācijas struktūras, darba praksi, esošos darba procesus.
 • Ir izplānota stratēģija un sagatavots rīcības plāns pārmaiņu sagatavošanai, ieviešanai un pārmaiņu procesu uzraudzīšanai.
 • Ir identificēti kritiskie veiksmes faktori
 • Tiek saglabāts fokuss uz izplānotajām pārmaiņām
 • Pastāv paaugstināta izpratne par komunikācijas nepieciešamību
 • Organizācijas darbinieki un vadītāji tiek sagatavoti pārmaiņu procesu īstenošanai. Tiek attīstīta organizācijas spēja elastīgi pieņemt pārmaiņu procesus
 • Tiek attīstītas organizācijas vadītāju vadības prasmes un pārmaiņu vadīšanas kompetence

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Green M. Change Management Masterclass A Step by Step Guide to Successful Change Management, Kogan Page Limited 2007, p.273
 2. «Change Management Learning Center - Prosci». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2010. gada 16. aprīlī. Skatīts: 2010. gada 4. maijā.

Literatūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Mayo A. The Human Value of the Enterprise - Nicholas Brealey Publishing 2001, p. 307
 • Green M. Change management Masterclass A Step by Step Guide to Succssful Change Management - Kogan Page Limited 2007, p. 273

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]