EUROSAI

Vikipēdijas lapa

Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (EUROSAI) ir viena no Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) reģionālajām grupām, kurā ietilpst Augstākās revīzijas iestādes (ARI) no 186 valstīm, un tā ir iekļauta Apvienoto Nāciju atbalsta organizāciju sarakstā.[1]

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EUROSAI tika izveidots 1990. gadā, un organizācijas izveidē piedalījās 30 institūcijas (29 Eiropas valstu ARI un Eiropas Revīzijas palāta). Pašlaik EUROSAI ietilpst 50 ARI (49 Eiropas valstu ARI un Eiropas Revīzijas palāta).

Lai gan EUROSAI ir jaunākā no septiņām INTOSAI reģionālajām darba grupām, ideja par Eiropas ARI organizācijas izveidi dzima jau INTOSAI dibināšanas pirmsākumos, 1953. gadā. Pirmie nopietnie pasākumi EUROSAI izveides jomā tika īstenoti 1974. gadā VIII INTOSAI Kongresa laikā Madridē. Laika posmā no 1975. gada līdz 1989. gadam Itālijas un Spānijas ARI, paļaujoties uz Eiropas Ekonomiskās Kopienas valstu ARI vadītāju Kontaktkomitejas atbalstu, lika pamatus EUROSAI izveidei, sagatavojot sākotnējo EUROSAI statūtu projektu. XIII INTOSAI Kongresā, kas notika 1989. gada jūnijā Berlīnē, tika pieņemta Berlīnes Deklarācija, kurā bija ietverta vienošanās par Eiropas ARI organizācijas izveidi.

1990. gada novembrī Madridē notika organizācijas dibināšanas sanāksme un pirmais EUROSAI Kongress. Kongresa gaitā tika ievēlēts pirmais EUROSAI prezidents, valde, tika apspriesti un apstiprināti statūti, kā arī tika nodibināts galvenais birojs un pastāvīgais sekretariāts.

Uzdevumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Saskaņā ar organizācijas statūtu 1. pantu organizācijas mērķis ir veicināt profesionālu sadarbību starp ARI dalīborganizācijām, veicināt apmaiņu ar informāciju un dokumentāciju, veikt pētījumus publiskā sektora revīzijas jomā, veicināt universitātes profesūras attīstību šajā jomā, kā arī saskaņot publiskā sektora revīzijas terminoloģiju.

Institūcijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EUROSAI funkciju pildīšanai ir izveidotas trīs institūcijas — Kongress, Valde un Sekretariāts.

Kongress[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Organizācijas statūtos ir noteikts, ka EUROSAI Kongress ir organizācijas augstākās varas institūcija, un tā sastāvā ietilpst visas dalīborganizācijas. Kongress tiek sasaukts ik pēc trīs gadiem. Līdz šim ir notikuši šādi kongresi:

 • 1990. gads: Madridē, Spānija (dibināšanas konference)
 • 1993. gads: Stokholmā, Zviedrija
 • 1996. gads: Prāgā, Čehijas Republika
 • 1999. gads: Parīzē, Francija
 • 2002. gads: Maskavā, Krievijas Federācija
 • 2005. gads: Bonnā, Vācija
 • 2008. gads: Krakovā, Polija
 • 2011. gads: Lisabonā, Portugāle
 • 2014. gads: Hāga, Nīderlande
 • 2017. gads: Stambula, Turcija

Nākamais Kongress notiks 2020. gadā Čehijā.

Valde[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Saskaņā ar organizācijas statūtiem EUROSAI valdi veido astoņi dalībnieki — četri pilntiesīgi dalībnieki (divu iepriekšējo regulāro Kongresa sesiju rīkotāju ARI vadītāji, nākamās regulārās Kongresa sesijas rīkotāja ARI vadītājs un EUROSAI Ģenerālsekretārs), kā arī no četri dalībnieki, ko ievēl Kongress uz sešiem gadiem (divi dalībnieki tiek ievēlēti no jauna ik pēc trīs gadiem). ARI vadītāji, kas ir INTOSAI valdes dalībnieki un arī EUROSAI dalībnieki, piedalās valdē kā novērotāji.

Sekretariāts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sekretariāta darbību pastāvīgi nodrošina Spānijas ARI (Tribunal de Cuentas), kur atrodas arī EUROSAI galvenais birojs.

Stratēģiskais plāns[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EUROSAI X Kongresā, kas notika 2017. gada maijā Stambulā (Turcija), tika apstiprināts organizācijas jaunais stratēģiskais plāns 2017.-2023. gadam. X Kongresa apstiprinātā organizācijas misija ir: "EUROSAI ir Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācija. Tā veicina sadarbību starp saviem biedriem, lai stiprinātu publiskā sektora pārvaldību reģionā, tādējādi atbalstot savus biedrus viņu pienākumu izpildē." EUROSAI vīzija ir: "EUROSAI ir dinamisks tīkls, kurā augstākās revīzijas iestādes un to darbinieki var dalīties savās zināšanās un pieredzē, reaģējot uz izmaiņām. Ar savu īstenoto atbalstu un darbību, EUROSAI stiprinās augstākās revīzijas iestādes un veicinās pareizu un labu publiskā sektora finanšu pārvaldību, caurskatāmību un atbildību, tādējādi vairojot reģiona iedzīvotāju dzīves labklājību.

EUROSAI pieņemtās Pamatvērtības:

 • Neatkarība - mēs esam nevalstiska organizācija;
 • Profesionālisms - mēs ievērojam augstus profesionālos standartus un rīkojamies godprātīgi;
 • Iekļaujoša attieksme - mēs novērtējam savu 50 dalīborganizāciju dažādību un rīkojamies, lai sasniegtu katru no tiem.

EUROSAI Instrumentālās vērtības:

 • Sadarbība - mēs dalāmies zināšanās un mācāmies viens no otra;
 • Inovācijas - mēs augam līdz laikam un cenšamies atrast inovatīvākos mācīšanās veidus, lai veicinātu ilgtspējīgu un efektīvu zināšanu pārnesi;
 • Atsaucība - mēs reaģējam uz ārkārtas situācijām reģionā.

Organizācijas darbības pamatā ir divi stratēģiskie mērķi, kas atspoguļo dalīborganizāciju vajadzības un prioritātes. Pirmais stratēģiskais mērķis ir "Atbalstīt efektīvas, inovatīvas un atbilstošas revīzijas, veicinot profesionālu sadarbību". Par pirmā stratēģiskā mērķa īstenošanu atbildīga ir EUROSAI valdes locekle, Čehijas Augstākā revīzijas iestāde ciešā sadarbībā ar Vācijas Augstāko revīzijas iestādi. Otrais stratēģiskais mērķis ir "Palīdzēt augstākajām revīzijas iestādēm tikta galā ar izaicinājumiem un jaunumiem, veicinot to institucionālās kapacitātes pieaugumu". Par šī stratēģiskā mērķa īstenošanu atbildīga ir EUROSAI valdes locekle, Polijas Augstākā revīzijas iestāde ciešā sadarbībā ar Zviedrijas Augstāko revīzijas iestādi.

EUROSAI šajā stratēģiskajā periodā ir izveidojusi arī piecus pārvaldības portfeļus:

 1. Portfelis par vispārējo pārvaldību un kultūru (atbildīgā Turcijas Augstākā revīzijas iestāde);
 2. Komunikācijas portfelis (atbildīgā Latvijas Republikas Valsts kontrole);
 3. Sadarbība ar ārpus revīzijas esošajiem sadarbības partneriem (atbildīgā Nīderlandes Augstākā revīzijas iestāde);
 4. Sadarbība ar citām INTOSAI reģionālajām organizācijām (atbildīgā Spānijas Augstākā revīzijas iestāde);
 5. Portfelis par ārkārtas situācijām un nākotnes izaicinājumiem (atbildīgā Somijas Augstākā revīzijas iestāde).

Tīmekļa saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. UN General Assembly adopted Resolution A/66/209 on SAI independence - https://web.archive.org/web/20130402030557/http://www.eurosai.org/docs/2012/UN_Resolution.pdf
 2. NIK’s membership in EUROSAI - https://web.archive.org/web/20140606222226/http://www.nik.gov.pl/en/international-cooperation/
 3. What is EUROSAI? - http://www.riigikontroll.ee/Globaalnekoost%C3%B6%C3%B6/EUROSAI/tabid/156/language/en-US/Default.aspx
 4. International Relations - https://web.archive.org/web/20130529101054/http://www.nao.gov.mt/page.aspx?id=74
 5. EUROSAI - https://web.archive.org/web/20140606214759/http://www.asz.hu/en/international-relations/multilateral/eurosai
 6. European Court of Auditors - https://web.archive.org/web/20131225142609/http://eca.europa.eu/portal/page/portal/cooperation
 7. International Organisation of Supreme Audit Institutions - https://web.archive.org/web/20140625172639/http://www.intosai.org/news.html
 8. ECIIA Signs Cooperation Agreement with EUROSAI - https://web.archive.org/web/20110514181849/http://www.eciia.eu/about-us/news/eciia-signs-cooperation-agreement-eurosai
 9. PREVIOUS CONGRESSES - https://web.archive.org/web/20110901053217/http://www.eurosai.org/eng/congress-previous.asp
 10. VII. EUROSAI Congress, Krakow Poland (5. 6. 2008) - https://web.archive.org/web/20140107155030/http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrseng.nsf/I/KA434517B5B899F16C12574640051783D
 11. Three years of Polish Presidency in EUROSAI - https://web.archive.org/web/20140221180209/http://www.nik.gov.pl/plik/id,2789.pdf
 12. VIII EUROSAI CONGRESS –http://www.eurosai2011.tcontas.pt/Pages/Welcome.aspx Arhivēts 2014. gada 29. decembrī, Wayback Machine vietnē.
 13. EUROSAI Presidency 2014 – 2017 - https://web.archive.org/web/20141215000503/http://www.courtofaudit.nl/english/International_activities/Projects/EUROSAI_Presidency_2014_2017
 14. THE INSTITUTION AND ITS ANTECEDENTS - https://web.archive.org/web/20140223044158/http://www.tcu.es/

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]