EUROSAI

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

EUROSAI jeb Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācija ir viena no Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) reģionālajām grupām, kurā ietilpst Augstākās revīzijas iestādes (ARI) no 186 valstīm, un tā ir iekļauta Apvienoto Nāciju atbalsta organizāciju sarakstā.[1]

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EUROSAI tika izveidots 1990. gadā, un organizācijas izveidē piedalījās 30 institūcijas (29 Eiropas valstu ARI un Eiropas Revīzijas palāta). Pašlaik EUROSAI ietilpst 50 ARI (49 Eiropas valstu ARI un Eiropas Revīzijas palāta).

Lai gan EUROSAI ir jaunākā no septiņām INTOSAI reģionālajām darba grupām, ideja par Eiropas ARI organizācijas izveidi dzima jau INTOSAI dibināšanas pirmsākumos, 1953. gadā. Pirmie nopietnie pasākumi EUROSAI izveides jomā tika īstenoti 1974. gadā VIII INTOSAI Kongresa laikā Madridē. Laika posmā no 1975. gada līdz 1989. gadam Itālijas un Spānijas ARI, paļaujoties uz Eiropas Ekonomiskās Kopienas valstu ARI vadītāju Kontaktkomitejas atbalstu, lika pamatus EUROSAI izveidei, sagatavojot sākotnējo EUROSAI statūtu projektu. XIII INTOSAI Kongresā, kas notika 1989. gada jūnijā Berlīnē, tika pieņemta Berlīnes Deklarācija, kurā bija ietverta vienošanās par Eiropas ARI organizācijas izveidi.

1990. gada novembrī Madridē notika organizācijas dibināšanas sanāksme un pirmais EUROSAI Kongress. Kongresa gaitā tika ievēlēts pirmais EUROSAI prezidents, valde, tika apspriesti un apstiprināti statūti, kā arī tika nodibināts galvenais birojs un pastāvīgais sekretariāts.

Uzdevumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Saskaņā ar organizācijas statūtu 1. pantu organizācijas mērķis ir veicināt profesionālu sadarbību starp ARI dalīborganizācijām, veicināt apmaiņu ar informāciju un dokumentāciju, veikt pētījumus publiskā sektora revīzijas jomā, veicināt universitātes profesūras attīstību šajā jomā, kā arī saskaņot publiskā sektora revīzijas terminoloģiju.

Institūcijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EUROSAI funkciju pildīšanai ir izveidotas trīs institūcijas — Kongress, Valde un Sekretariāts.

Kongress[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Organizācijas statūtos ir noteikts, ka EUROSAI Kongress ir organizācijas augstākās varas institūcija, un tā sastāvā ietilpst visas dalīborganizācijas. Kongress tiek sasaukts ik pēc trīs gadiem. Līdz šim ir notikuši šādi kongresi:

 • 1990. gads: Madridē, Spānija (dibināšanas konference)
 • 1993. gads: Stokholmā, Zviedrija
 • 1996. gads: Prāgā, Čehijas Republika
 • 1999. gads: Parīzē, Francija
 • 2002. gads: Maskavā, Krievijas Federācija
 • 2005. gads: Bonnā, Vācija
 • 2008. gads: Krakovā, Polija
 • 2011. gads: Lisabonā, Portugāle

Nākamais Kongress notiks 2014. gadā Nīderlandē.

Valde[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Saskaņā ar organizācijas statūtiem EUROSAI valde sastāv no astoņiem dalībniekiem — četriem pilntiesīgiem dalībniekiem (divu iepriekšējo regulāro Kongresa sesiju rīkotāju ARI vadītāji, nākamās regulārās Kongresa sesijas rīkotāja ARI vadītājs un EUROSAI ģenerālsekretārs), kā arī no četriem dalībniekiem, ko ievēl Kongress uz sešiem gadiem (divi dalībnieki tiek ievēlēti no jauna ik pēc trīs gadiem). ARI vadītāji, kas ir INTOSAI valdes dalībnieki un arī EUROSAI dalībnieki, piedalās valdē kā novērotāji.

Sekretariāts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sekretariāta darbību pastāvīgi nodrošina Spānijas ARI (Tribunal de Cuentas), kur atrodas arī EUROSAI galvenais birojs.

Stratēģiskais plāns[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

VIII EUROSAI Kongresā, kas notika Lisabonā, tika pieņemts EUROSAI stratēģiskais plāns 2011.–2017. gadam. Pirmajā stratēģiskajā plānā ir definēta organizācijas misija, vīzija un vērtības.

 • Misija. EUROSAI ir organizācija, kas apvieno Eiropas Augstākās revīzijas iestādes. EUROSAI dalīborganizācijas sadarbojas, lai spēcinātu publiskā sektora revīzijas jomu reģionā, tādējādi veicinot INTOSAI darbību.
 • Vīzija. EUROSAI atbalsta labas pārvaldības principa ievērošanu, tostarp atbildību, caurskatāmību un godprātīgu rīcību. EUROSAI kalpo kā dinamiska sadarbības struktūra, un palīdz dalīborganizācijām pēc iespējas labāk pildīt to uzdevumus.
 • Vērtības. Neatkarība, godprātīga rīcība, profesionālisms, ticamība, tolerance, sadarbība, novatoriskums, ilgtspējīgums, rūpes par apkārtējo vidi.


Organizācijas darbības pamatā ir četri stratēģiskie mērķi, kas atspoguļo dalīborganizāciju vajadzības un prioritātes.

 • 1. grupas mērķis — kapacitātes attīstīšana. ARI kapacitātes attīstīšana nozīmē iemaņu, zināšanu, struktūru un darba metožu pilnveidošanu, lai uzlabotu organizācijas darbības efektivitāti, izmantojot esošās priekšrocības un novēršot problēmas un trūkumus. EUROSAI apņemas veicināt spēcīgu, neatkarīgu un augsti profesionālu ARI attīstību.
 • 2. grupas mērķis — profesionālie standarti. Lai spētu kompetenti un profesionāli pildīt savus pienākumus, ARI ir nepieciešama mūsdienīga starptautisku profesionālo standartu struktūra. INTOSAI nodrošina šādu standartu kopas izstrādi. EUROSAI veicina un atbalsta to ieviešanu dalīborganizācijās, pielāgojot standartus dalīborganizāciju uzdevumiem un vajadzībām.
 • 3. grupas mērķis — dalīšanās ar zināšanām. Lai spēcinātu publiskā sektora revīzijas jomu, veicinātu atbildību, labu pārvaldību un caurskatāmību reģionā, EUROSAI apņemas atbalstīt zināšanu, informācijas un pieredzes apmaiņu starp dalīborganizācijām un ārējiem partneriem.
 • 4. grupas mērķis — pārvaldība un saziņa. Lai EUROSAI spētu efektīvi pildīt savu misiju un paplašināt kapacitāti atbilstoši dalīborganizāciju vajadzībām, ir nepieciešama laba EUROSAI pārvaldība. Pašreizējais modelis ir izstrādāts saskaņā ar labas pārvaldības un efektīvas saziņas principiem. Šis modelis atspoguļo arī stratēģiskos mērķus, veicina plašāko iespējamo dalīborganizāciju iesaisti organizācijas darbā un veido spēcīgu saikni starp visām EUROSAI dalīborganizācijām, kas piedalās stratēģiskā plāna īstenošanā.

Tīmekļa saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. UN General Assembly adopted Resolution A/66/209 on SAI independence - http://www.eurosai.org/docs/2012/UN_Resolution.pdf
 2. NIK’s membership in EUROSAI - http://www.nik.gov.pl/en/international-cooperation/
 3. What is EUROSAI? - http://www.riigikontroll.ee/Globaalnekoost%C3%B6%C3%B6/EUROSAI/tabid/156/language/en-US/Default.aspx
 4. International Relations - http://nao.gov.mt/page.aspx?id=74
 5. EUROSAI - http://www.asz.hu/en/international-relations/multilateral/eurosai
 6. European Court of Auditors - http://eca.europa.eu/portal/page/portal/cooperation
 7. International Organisation of Supreme Audit Institutions - http://www.intosai.org/news.html
 8. ECIIA Signs Cooperation Agreement with EUROSAI - http://www.eciia.eu/about-us/news/eciia-signs-cooperation-agreement-eurosai
 9. PREVIOUS CONGRESSES - http://www.eurosai.org/eng/congress-previous.asp
 10. VII. EUROSAI Congress, Krakow Poland (5. 6. 2008) - http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrseng.nsf/I/KA434517B5B899F16C12574640051783D
 11. Three years of Polish Presidency in EUROSAI - http://www.nik.gov.pl/plik/id,2789.pdf
 12. VIII EUROSAI CONGRESS –http://www.eurosai2011.tcontas.pt/Pages/Welcome.aspx
 13. EUROSAI Presidency 2014 – 2017 - http://www.courtofaudit.nl/english/International_activities/Projects/EUROSAI_Presidency_2014_2017
 14. THE INSTITUTION AND ITS ANTECEDENTS - http://www.tcu.es/

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]