Eiropas Farmācijas studentu asociācija

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
European Pharmaceutical Students' Association
Logo EPSA.jpg
Izveidots 1978
Tips studentu asociācija
Galvenā mītne Brussels, Belgium
Atrašanās vieta
  • Rue du Luxembourg 19, 1000 Brussels, Belgium
Oficiālās valoda
angļu
President
Mihai Niţoiu (Rumānija)
Tīmekļa vietne www.epsa-online.org

Eiropas Farmācijas studentu asociācija (EPSA) ir bezpeļņas, nevalstiska, nepolitiska, neatkarīgi no reliģiskās piederības vienojoša organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 100 000 farmācijas studentus no 45 asociācijām 37 Eiropas valstīs. EPSA moto ir vienot farmācijas studentus, nodrošinot zināšanu un pieredzes apmaiņu, tādējādi veicinot izglītību, profesionālo prestižu un zinātnes attīstību farmācijas nozarē. EPSA galvenais birojs atrodas Briselē, Beļģijā PGUE ofisā.

Struktūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ģenerālā asambleja[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Ģenerālā asambleja (GA) ir Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija. GA laikā lēmumus pieņem oficiālie delegāti, kuri pārstāv savas asociācijas. GA notiek divas reizes gadā - EPSA Ikgadējā kongresa un EPSA Rudens Asamblejas laikā.

EPSA komanda (EPSA Team)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA komandu katru gadu ievēl EPSA Ikgadējā kongresā. EPSA komanda saskaņā ar valdes lēmumiem visu gadu sadarbojas ar farmācijas studentu asociācijām, lai sasniegtu EPSA mērķus.

Valde[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Valde atbild par departamentam uzticētajiem pienākumiem un vada darbu EPSA vārdā dažādās nozarēs. EPSA Valde sastāv no 8 ievēlētiem biedriem un apstiprināta (iecelta) prezidenta no iepriekšējā mandāta.

Prezidents/ President (president@epsa-online.org) – galvenais pienākums ir koordinēt visus notiekošos projektus, aktivitātes Asociācijā.

Iekšlietu departamenta vadītājs/ Vice President of Internal Affairs (vp.ia@epsa-online.org) – atbildīgs par savstarpējo komunikāciju komandā, uzturēt komunikāciju ar kontaktpersonām.

Sekretārs/ Secretary General (secgen@epsa-online.org) — atbildīgs par EPSA dokumentu noformēšanu un glabāšanu.

Finansists/ Treasurer (treasurer@epsa-online.org) — galvenais pienākums ir uzraudzīt EPSA finanšu pārvaldi, sadali.

Izglītojošā departamenta vadītājs/ Vice President of Education (vp.education@epsa-online.org) – atbildīgs par izglītību saistītām tēmām Asociācijā, viens no viņa pienākumiem ir uzturēt kontaktu ar EPSA pasākumu organizatoru komandu, lai vienotos par pasākumu tēmu un izglītojošo programmu.

Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs/ Vice President of Public Relations (vp.pr@epsa-online.org) – primārais uzdevums ir koordinēt, uzraudzīt visas aktivitātes, kas ir saistītas ar EPSA tēlu un asociācijas popularizēšanu.

Ārlietu departamenta vadītājs/ Vice President of External Relations (vp.er@epsa-online.org) - galvenais pienākums ir stiprināt attiecības starp Eiropas farmācijas studentiem un profesionāļiem, kā arī veidot kontaktus ar citām studentu organizācijām ar līdzīgiem mērķiem.

Eiropas lietu departamenta vadītājs/ Vice President of European Affairs (vp.ea@epsa-online.org) – visa mandāta laikā strādā gan EPSA labā, gan PGEU birojā (Pharmaceutical Group of the European Union) Briselē.

Bijušais prezidents/ Immediate Past President (ipp@epsa-online.org) – bijušajam prezidentam ir padomdevēja loma EPSA valdē.

EPSA komandu veido 30 EPSA valdes locekļi un koordinatori, kas sadalīti departamentos: iekšlietu departaments, izglītības departaments, sabiedrisko attiecību departaments, ārlietu departaments un Eiropas lietu departaments. Katra departamenta pienākumi un atbildības ir izskaidrotas EPSA mājaslapā.

Kontaktpersonas (Liaison Secretaries)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA kontaktpersonas tiek ievēlētas vai ieceltas katrā dalībasociācijā, un to galvenais uzdevums ir nodrošināt EPSA projektu un darbību īstenošanu, popularizēšanu vietējā, nacionālā līmenī un izveidot saikni starp nacionālās asociācijas valdi un EPSA valdi.

Individuālā mobilitātes projekta (IMP) koordinatoru padome[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

IMP koordinatoru padome strādā, lai pilnveidotu EPSA Individuālo mobilitātes projektu (IMP) un palīdzētu studentiem atrast darba vietas.

Izglītības un profesionālo lietu aizstāvības (EduProf) platforma[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EduProf platformas mērķis ir palielināt EPSA aizstāvības līmeni, atbalstot biedru intereses. Galvenais mērķis ir izdot dokumentus, kas paustu EPSA biedru viedokli. Katra EPSA dalībasociācija EduProf platformā tiek pārstāvēta līdz diviem EduProf platformas pārstāvjiem, kurus ievēl/ ieceļ katra EPSA dalībasociācija.

Individuālie biedri, asociācijas draugi un atbalstītāji[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pieteikties par individuālo biedru var farmācijas studenti un nesen absolvējuši studenti (līdz diviem gadiem pēc absolvēšanas) no valstīm, kas ir Eiropas Padomes dalībvalstis un kuri nav pārstāvēti caur kādu no EPSA dalībasociācijām.

Asociācijas drauga statusam var pieteikties personas, asociācijas, uzņēmumi un citas personas, kas vēlas atbalstīt Asociāciju un iesaistīties EPSA pasākumos un projektos.

Dalībasociācijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA dalībasociācijas ir Eiropas valstu nacionālās un vietējās farmācijas studentu asociācijas, kuras nāk no valstīm, ko Eiropas Padome ir atzinusi par neatkarīgām valstīm un kuras atrodas Eiropas ģeogrāfiskajā reģionā. EPSA reprezentē 45 farmācijas studentu asociācijas.

Board of Trustees[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Šī padome sastāv no cienījamiem profesionāļiem dažādās farmācijas jomās, kas palīdz ar savām zināšanām un kontaktiem EPSA valdei.

Goda biedri (Honorary Life Membership)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Goda biedra statuss tiek piešķirts personām, kuras ir devušas lielu un ievērojamu ieguldījumu Asociācijas darbā.

Apakškomitejas un darba grupas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Šobrīd darbojošās apakškomitejas ir Absolventu padome (Alumni Advisory Board) un Sabiedrisko attiecību apakškomiteja (Public Relations Subcommittee). Absolventu padome sastāv no iepriekšējiem EPSA komandas locekļiem, kas sniedz padomus pašreizējai EPSA komandai. Sabiedrisko attiecību apakškomiteja sastāv no EPSA biedriem, kas palīdz sabiedrisko attiecību departamentam ar tekstu labošanu, pārlasīšanu, dizainu un citiem uzdevumiem.

Pasākumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Epsa ac logo.jpg

Ikgadējais kongress[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Ikgadējais kongress (Annual Congress) ir lielākais notikums EPSA kalendārā, kur visiem EPSA biedriem ir iespēja tikties un apspriest jaunumus Asociācijā un farmācijas nozarē. Parasti tas notiek aprīlī. EPSA Ikgadējā kongresā ir iekļauta izglītojošā programma (semināri un apmācības), sociālā programma un Ģenerālā asambleja. Liona (Francija) tika izvēlēta par 2020. gada kongresa uzņemšanas pilsētu.

Epsa aa logo.jpg

Rudens Asambleja[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Rudens Asambleja (Autumn Assembly) ir EPSA otrs svarīgākais notikums, kas parasti notiek oktobra beigās. EPSA Rudens Asamblejas mērķis ir nodrošināt EPSA biedriem iespēju atskatīties uz paveikto darbu pusgada laikā un vienlaikus atjaunot motivāciju, lai veiksmīgi turpinātu pildīt pienākumus Asociācijā. Nākamā Rudens Asambleja notiks Porečā, Horvātijā, 2019. gada oktobrī.

Epsa su logo.jpg

Vasaras Universitāte[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Vasaras Universitāte ir trešais galvenais EPSA pasākums un parasti tas notiek jūlija beigās. 21. Vasaras Universitāte notiks Slovēnijas pilsētā Portorožā 2019. gada jūlijā.

Ikgadējā pieņemšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ikgadējā pieņemšana (Annual Reception) tiek organizēta katru gadu, parasti tā notiek februārī Briselē, Beļģijā, kur atrodas EPSA galvenā mītne. Šī pasākuma galvenais mērķis ir iepazīstināt ar savu darbu un projektiem padomei, tas ir, Board of Trustees, partneriem, uzņēmumiem un jebkurai iestādei, kas varētu būt ieinteresēta EPSA darbā.

Sabiedrisko attiecību departamenta projekti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Newsletter

Newsletter[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Newsletter ir oficiāla EPSA publikācija, kas satur EPSA biedru un profesionāļu rakstus un kuras mērķis ir izplatīt EPSA jaunākās norises saistībā ar asociācijas projektiem un apmainīties ar zināšanām un pieredzi. To izdod trīs reizes gadā.

Monthly Dose[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Monthly Dose mērķis ir izdot jaunumus, kas varētu interesēt studentus, kuri vēlas uzzināt vairāk par Asociāciju. To katru mēnesi publicē EPSA Publikāciju koordinators, un tajā ir atrodama informācija par attiecīgajiem EPSA projektiem un dalībasociāciju aktivitātēm, gaidāmajiem pasākumiem un nesen publicētajiem rakstiem blogā un citām publikācijām.

ESSP (EPSA Students’ Science Publication)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

ESSP apkopo un publicē EPSA biedru kopsavilkumus par zinātnisko darbu. Visus kopsavilkumus izskata EUFEPS (Eiropas Farmācijas zinātņu federācija), lai studenti saņemtu profesionālu atgriezenisko saiti, vērtējumu. To izdod trīs reizes gadā.

Activity Booklet[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Activity Booklet izdod vienreiz gadā, un tajā ir informācija par pagājušā kalendārā gada sasniegumiem.

Educational Outcomes[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Tas ir dokuments, kur EPSA ir apkopojusi un publicējusi atskaites, pārskatus, iespaidus no tiešsaistes aktivitātēm un kongresiem.

EPSA Blog[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Blogs ir savienots ar EPSA mājaslapu. Šeit regulāri tiek publicēti raksti par EPSA aktivitātēm un pasākumiem, ko rīko dalībasociācijas.

Sociālie mediji[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA ikdienā izmanto vairākus sociālos tīklus, piemēram, Facebook, Twitter, Instagram un EPSA Blogu, lai informētu farmācijas studentus un sniegtu viņiem jaunāko informāciju par savu darbību.

EPSA mājaslapa[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA mājaslapa ir oficiālais informācijas avots par EPSA, kurā ir pieejama informācija par visiem projektiem un aktivitātēm, kā arī ir pieejamas visas publikācijas.

Projekti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Projects and Activities Webinar[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Projects and Activities Webinar tiek organizēts divas reizes katrā mandātā, lai biedrus vairāk iepazīstinātu ar EPSA.

EPSA Events and Educational Calendar[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA pasākumu kalendārs ir Eiropas farmācijas studentu un nesen absolvējušo farmācijas studentu izglītības iespēju kalendārs, ko organizē profesionāļi vai EPSA biedru asociācijas. Tas ir pieejams EPSA mājaslapā un LLeaP.

EPSA Absolventu projekts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Absolventu projekta mērķis ir sasaistīt pašreizējo EPSA komandu un dalībniekus ar iepriekšējiem, lai veicinātu EPSA izaugsmi ar absolventu padomiem, pieredzi un lielisko piemēru.

Absolventu projekts ietver sevī absolventu nedēļas nogales (Alumni Weekend) organizēšanu. Nedēļas nogales organizē EPSA kongresu laikā. Pastāv arī absolventu konsultatīvā padome (Alumni Advisory Board - AAB), kas ir izveidota, lai sniegtu padomus un atbalstu pašreizējai EPSA komandai.

Next Generation Chats un Next Generation Training (NGT)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Šo projektu mērķis ir ieinteresēt un iepazīstināt EPSA biedrus ar EPSA departamentu darbu. Tērzēšana notiek tiešsaistē aptuveni mēnesi pirms Ikgadējā kongresa, bet NGT apmācība notiek nedēļas nogalē pirms Ikgadējā kongresa.

Mūžizglītības platforma (Lifelong Learning Platform - LLeaP)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA mūžizglītības platforma (LLeaP) nodrošina farmācijas studentiem, kas aktīvi iesaistās profesionālajā un izglītojošajā darbībā, iespēju gūt taustāmu labumu par šīm aktivitātēm. Platforma izveido svarīgus mūžizglītības principus veselības aprūpes speciālistiem, kā arī nosaka, ka ir svarīgi dokumentēt profesionālās darbības un popularizēt tās starp kolēģiem, izmantojot šo platformu.

Methodology Booklet[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Methodology Booklet ir dokuments, kur ir apkopots Eiropas farmācijas studentu viedoklis par farmācijas izglītību Eiropā. Methodology Booklet izveido atkārtoti ik pēc 5 gadiem un atjaunina tur esošo informāciju. Tāpat tiek veidotas aktivitātes Eiropas un nacionālā/ vietējā līmenī, lai veicinātu farmācijas studentu izglītību.

Tīmekļa semināri un tiešsaistes diskusiju forumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Semināros tiek sagatavota prezentācija par konkrētu tēmu. Semināra beigās studentiem ir iespēja uzdot jautājumus. Tiešsaistes diskusiju forumi ir interaktīvas aktivitātes ar mērķi apkopot EPSA biedru viedokli un veicināt diskusijas studentu starpā.

Sabiedrības veselības un sociālie pasākumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA dalībasociācijas gan organizē sabiedrības veselības kampaņas, gan informē iedzīvotājus sociālajos medijos vietējā un valsts līmenī par kādu aktuālu tēmu.

Dažādas sociālās aktivitātes tiek organizētas EPSA pasākumos un tiešsaistē, piemēram, labdarības skrējieni un drēbju ziedošana.

EPSA Zinātnes diena[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Zinātnes diena notiek EPSA Ikgadējā kongresa laikā. Galvenais mērķis ir iepazīstināt kongresa dalībniekus ar pētījumu, ko ir veikuši viņu kolēģi, kuri studē maģistrantūrā vai doktorantūrā. Tiek organizētas plakātu un mutvārdu prezentācijas.

EPSA Science! Monthly[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Katru mēnesi tiek atrasta konkrēta tēma saistībā ar farmāciju, par kuru atrod sešus zinātniskus rakstus. EPSA Science! Monthly tiek publicēts EPSA mājaslapā un EPSA sociālos medijos vienreiz mēnesī.

Zinātniskās ekskursijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Zinātniskās ekskursijas ļauj studentiem apmeklēt dažādas vietas un iepazīties ar profesionālo pasauli. Tās tiek organizētas EPSA pasākumu laikā un tās organizē arī EPSA dalībasociācijas.

Science Blog[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Science Blog ir interaktīva platforma, kuras mērķis ir ieinteresēt EPSA biedrus zinātnes jomā. Tiek publicēti raksti par dažādām tēmām, kā arī dažādi izaicinājumi.

EPSA Training Project[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Training Project ir neformāls izglītības projekts, kas tiek pasniegts eksperimentālā veidā. Dalībniekiem patiešām ir jautri, jo mācīšanās notiek nodarbību laikā runājot vienam ar otru un veidojot pierakstus uz papīra, kas veicina labu attieksmi pret mūžizglītību un veicina pašizaugsmi. Apmācības var apmeklēt EPSA pasākumos, kā arī ir iespējams uzaicināt EPSA trenerus uz savu pilsētu.

Sociālo mediju konkursi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sabiedrisko attiecību departaments visa mandāta laikā organizē dažādus konkursus sociālajos medijos, un tajos var piedalīties ikviens EPSA biedrs.

Individuālais mobilitātes projekts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

EPSA Individuālais mobilitātes projekts (IMP) ir ilgtermiņa projekts, kas dod iespēju farmācijas studentiem no visām Eiropas valstīm (EPSA biedriem), ​​īpaši tiem, kuri ir beiguši studijas, iegūt papildus darba pieredzi, galvenokārt pētniecības un rūpniecības jomā.

TWINNET[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

TWINNET ir apmaiņas projekts, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp EPSA biedru asociācijām.

Students' Guide[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Students’ Guide ir platforma, kas piedāvā informāciju par Erasmus iespējām farmācijas studentiem, kā arī informāciju par studijām un dzīves apstākļiem dažādās Eiropas pilsētās.

EPSA Humanitarian Mobility Project[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Šis projekts apvieno sevī mobilitāti un humāno palīdzību. Ikviens EPSA biedrs var doties uz noteiktu vietu un palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams, iesaistoties dažādās aktivitātēs.

EPSA Mentoru programma[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Šī projekta mērķis ir izveidot saikni starp profesionāļiem un studentiem, lai studenti iegūtu pieredzi no cita skatupunkta un veicinātu studentu karjeras izaugsmi.

Karjeras lapa[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Karjeras lapa sniedz informāciju par farmaceitu iespējamajām karjeras nodarbinātības jomām. Tā ir pieejama EPSA mājaslapā un LLeaP platformā.

Chat with Professionals[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Chat with Professionals ir aktivitāte, kur notiek diskusija starp studentiem/ absolventiem un profesionāļiem. Tā var būt organizēta gan tiešsaistē, gan EPSA pasākumā.

Karjeras nedēļa[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Karjeras nedēļas laikā norisinās vairākas aktivitātes tiešsaistē, kas ir saistītas ar profesionālo izaugsmi.

Career Fair[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Career Fair tiek rīkots EPSA pasākumos. Asociācijas un kongresa partneri, sponsori iepazīstina sevi ar īsām prezentācijām. Tiek organizētas arī citas interaktīvas aktivitātes.