Elektrosintēze

Vikipēdijas lapa

Elektrosintēze ir neorganisko vai arī organisko savienojumu iegūšana elektrolīzes procesā. Elektrosintēzi iedala tiešajā un netiešajā elektrosintēzē. Tiešās elektrosintēzes laikā izejvielas molekula vai jons (R) pievieno vai atdod elektronus, bet netiešās elektrosintēzes laikā izejvielu pievieno vai atdod cita iepriekš elektroķīmiski ierosināta viela.

  • Tiešās elektrosintēzes piemērs: R + nH2O + ne → RHn + nOH
  • Netiešās elektrosintēzes piemērs: nOH − nenO+nH +