Pāriet uz saturu

GOST

Vikipēdijas lapa

GOST (krievu: ГОСТ — Государственный стандарт (valsts standarts)) jeb VVST (Vissavienības valsts standarts) ir galvenā standartu kategorija Krievijā un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs. Standartu var izstrādāt gan materiāliem objektiem (produktiem, etaloniem, vielu paraugiem), gan normām, noteikumiem un prasībām dažādās jomās.

Pašlaik valsts standarti GOST ir normatīvie akti. Tos izstrādā dažādas organizācijas, kas ir specializējušās noteiktās jomās. Tā kā GOST ir starpvalstu standarts, to apstiprina Standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas starpvalstu padome.

Kopš Krievijā ir stājies spēkā 2002. gada 27. decembrī pieņemtais federālais likums Nr. 184 "Par tehnisko regulējumu", valsts standarti vairs nav obligāti, jo tika nošķirti jēdzieni "standarts" un "tehniskais reglaments". Pašlaik valsts standartu ievērošana ir brīvprātīga, izņemot tās sadaļas, kas tieši attiecas uz dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzību, patērētājus maldinošu darbību novēršanu un energoefektivitātes nodrošināšanu.

Tagad notiek pakāpeniska valsts standartu aizstāšana ar tehniskajiem reglamentiem, kas regulē katru produkcijas vai darbības veidu.

Rašanās vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Padomju Savienībā bija spēkā kopīga valsts standartu sistēma GOST. Pirmais vissavienības standarts kviešiem tika apstiprināts 1926. gadā. GOST standartu kategorija tika ieviesta 1940. gadā.

Valsts standarti GOST bija obligāti izpildāmi noteikumi ar likuma spēku. Līdz 1996. gadam likuma spēks bija visiem Krievijas valsts standartiem — tie bija normatīvi tiesiskie akti. Kopš 1996. gada GOST R sistēma vairs nav obligāta. 2002. gadā Krievijā tika pieņemts federālais likums "Par tehnisko regulējumu".[1] Saskaņā ar šo dokumentu tiek nošķirti valsts standarti un tehniskie reglamenti, tādējādi sertifikācija GOST R sistēmā ir kļuvusi brīvprātīga. Izņēmumi ir minēti valdības lēmumā Nr. 982,[2] kas ir pieņemts 2009. gadā.

Valsts standartu GOST klasifikācija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pašlaik valsts standartu GOST klasifikācijai NVS pirmām kārtām tiek izmantots "Valsts standartu klasifikators"[3]. Šī sistēma tiek atspoguļota ar trīs vai četru līmeņu burtciparu kodiem. Pirmais līmenis sastāv no 19 krievu alfabēta lielajiem burtiem, bet otrais un trešais līmenis — no cipariem. Dažos gadījumos aiz punkta tiek pievienots ceturtais līmenis. Šādā kodā ir iekļauts standarta numurs, tā apstiprināšanas gads (atdalīts ar defisi), kā arī informācija par produkcijas saimes kodu un konkrētās preces numuru saimē.

Vēl kopš 2000. gada Krievijā ir ieviests Viskrievijas standartu klasifikators, kas ir sastādīts, pamatojoties uz ISO starptautisko standartu klasifikatoru. To ir izstrādājis Viskrievijas kvalitātes un standartizācijas terminoloģijas, informācijas un klasifikācijas zinātniskās pētniecības institūts.[4]

Viskrievijas standartu klasifikators ir hierarhiska trīspakāpju klasifikācija, kurā tiek izmantots koda ciparu alfabēts. Tā struktūra ir šāda: ХХ.YYY.ZZ.

XX apzīmē preces sadaļu, YYY — grupu, ZZ — apakšgrupu.

Standartu publicēšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības lēmumu Nr. 966, kas pieņemts 2007. gada 29. decembrī, ir noteikta vienota tehniskā regulējuma informācijas sistēma. Valsts standarti tiek publicēti "Rosstandart" tīmekļa vietnēs.

Turklāt Valsts pakalpojumu tīmekļa vietnē ir pieejama iespēja saņemt informāciju par valsts standartiem GOST par maksu (135 rubļiem).

GOST sertifikācija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Valsts standartu sistēmai tāpat kā jebkurai citai standartu sistēmai ir sava sertifikācijas sistēma, kas ir radusies jau Padomju Savienības laikā un joprojām tiek izmantota NVS valstīs. Muitas savienības valstīs tā pakāpeniski tiek aizstāta ar tehnisko reglamentu sistēmu, taču to izstrāde notiek lēni, tāpēc GOST sertifikācijas sistēma tiek izmantota samērā aktīvi. Sertifikācijas noteikumi GOST sistēmā ir apstiprināti ar valdības lēmumu Nr. 982, kas tika pieņemts 2009. gadā. Lēmumā ir ietverts obligātai sertifikācijai pakļauto preču saraksts. Pārējām precēm atbilstības sertifikātu noteiktam standartam var iegūt brīvprātīgi.

Sertifikāciju GOST sistēmā ir tiesīgi veikt īpaši sertifikācijas centri, kas ir saņēmuši "Rosstandart" akreditāciju.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]