ISO/IEC 9126

Vikipēdijas lapa

ISO/IEC 9126 ir Starptautiskā standartu organizācijas un Starptautiskā elektrotehniskā komisijas standarts, kas nosaka programmatūras kvalitātes prasības. 2011. gadā tas ir aizstāts ar ISO/IEC 25010:2011, standartam pievienojot "drošību" un "savienojamību" kā galvenos raksturlielumus.

ISO/IEC 9126 standartu iedala 4 daļās: kvalitātes modelis, ārējā kvalitāte, iekšējā kvalitāte, lietošanas kvalitāte.

Kvalitātes modelis, kas aprakstīts standarta pirmajā daļā (ISO/IEC 9126-1), klasificē programmnodrošinājuma kvalitāti 6 raksturlielumu kategorijās, ko savukārt iedala sīkāk:

 • Funkcionalitāte - atribūtu kopums, kuri raksturo programmnodrošinājuma funkcionālās iespējas. Sīkāk iedala šādi:
  • Derīgums lietošanai
  • Korektums (arī precizitāte)
  • Spēja mijiedarboties (galvenokārt, strādājot tīklā)
  • Aizsardzība
 • Uzticamība - atribūtu kopums, kuri nosaka to, vai programmnodrošinājums spēs saglabāt savas funkcionālās iespējas noteiktos apstākļos noteiktā laika posmā. Iedala pēc:
  • Pabeigtības līmenis (kļūdu neesamība)
  • Aizsargātība no defektiem
  • Atjaunošanas iespējas
  • Pieejamība
  • Gatavība
 • Pielietojamība - atribūtu kopums, kurš attiecas uz izpildāmā darba apjomu, kas nepieciešams lietotājiem. Iedala:
  • Saprotamība
  • Vienkāršums lietošanā
  • Izpētāmība
  • Pievilcība
 • Efektivitāte - atribūtu kopums, kuri nosaka programmnodrošinājuma kvalitātes un izmantoto resursu daudzumu noteiktos apstākļos, attiecību. To nosaka šādi kritēriji:
  • Īslaicīgā efektivitāte
  • Resursu izmantotība
 • Uzturamība - atribūtu kopums, kuri nosaka darba apjomu, kas nepieciešams noteiktu izmaiņu veikšanai. Detalizācija:
  • Analizēšanas vieglums
  • Izmainīšanas iespējas
  • Stabilitāte
  • Testējamība
 • Mobilitāte - atribūtu kopums, kuri nosaka programmnodrošinājuma spējas būt pārvietotam no vienas vides citā. To nosaka:
  • Adaptējamība
  • Instalēšanas vienkāršība
  • Līdzpastāvēšana
  • Aizvietojamība

Atribūts ir lielums, kurš var tikt pārbaudīts vai izmērīts konkrētam produktam. Atribūti nav stingri noteikti standartā to lielās dažādības dēļ dažādās programmās.

Standarta ceturtā daļa (ISO/IEC 9126-4) paredzēta pircējiem, piegādātājiem, izstrādātājiem un menedžeriem. Tajā daļēji dublējas iepriekšējo trīs daļu prasības un aprakstīti ieteicamie programmnodrošinājuma raksturlielumu noteikšanas veidi.