Jēzus dzimšana

Vikipēdijas lapa
Jēzus dzimšana Sandro Botičelli gleznā

Informācija par Jēzus dzimšanu galvenokārt tiek balstīta uz Mateja un Lūkas evaņģēliju, kā sekundārais avots tiek izmantota agrīnā kristīgā literatūra. Abos pārējos Jaunās Derības evaņģēlijos Jēzus piedzimšana aprakstīta nav.

Abos evaņģēlijos tiek apgalvots, ka Jēzus Kristus ir piedzimis Bētlemē Jaunavai Marijai. Lūkas evaņģēlijā tiek apgalvots, ka Jāzeps un Marija no Nācaretes uz Bētlemi ceļoja, lai piedalītos tautas skaitīšanā. Mateja evaņģēlijā tiek aprakstīts, kā uz Bētlemi, sekojot zvaigznei, devušies austrumu gudrie, lai dāvātu dāvanas Jēzum — jaundzimšajam Jūdu ķēniņam. Hērods tad liek nogalināt visus zēnus Bētlemē, kas jaunāki par diviem gadiem, taču Jāzepa ģimene dodas uz Ēģipti (pēc eņģeļa teiktā Jāzepam sapnī), lai atgrieztos no tās pēc Hēroda nāves.

Daudzi pētnieki abus stāstus uzskata par pretrunīgiem, savukārt daudzi citi tā neuzskata, norādot uz līdzībām tajos. Daudzi pētnieki arī neuzskata šīs diskusijas par nozīmīgām, uzskatot, ka šie vairāk ir teoloģiski dokumenti, nevis hronoloģiski vēstures apraksti.

Jēzus dzimšana ir nozīmīgs temats mākslā jau kopš 4. gadsimta.