Pāriet uz saturu

Jaudas koeficients

Vikipēdijas lapa

Jaudas koeficients ir fizikāls lielums, kas raksturo maiņstrāvas enerģētiskos parametrus. No tā atkarīga maiņstrāvas patērētāja kvalitāte - cik efektīvi tas izmanto elektroenerģiju. Jaudas koeficientu apzīmē ar cosφ, kas var būt robežās no 0 līdz 1, vai arī izsaka procentos un apzīmē ar grieķu burtu λ (var būt robežās no 0 līdz 100%).
Skaitliski vienāds ar aktīvās jaudas attiecību pret pilno jaudu:

Aktīvā jauda tiek patērēta derīgā darba veikšanai, bet pilnā vienāda ar aktīvās un reaktīvās jaudas summu.

Elektrības patērētāju kvalitātes iedalījums pēc jaudas koeficienta vērtības

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Vērtības apzīmējums Augsta Laba Apmierinoša Zema Neapmierinoša
cosφ 0,95-1,00 0,80-0,95 0,65-0,80 0,50-0,65 0,00-0,50
λ 95-100% 80-95% 65-80% 50-65% 0-50%

Jaudas koeficienta fizikālā būtība

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Reāliem maiņstrāvas patērētājiem visbiežāk ir gan aktīvās, gan arī reaktīvās induktīvās pretestības un tajos strāva atpaliek no sprieguma par fāzu nobīdes leņķi φ=0. Šo strāvu var sadalīt divās komponentēs. Strāvas aktīvā komponente sakrīt fāzē ar spriegumu, bet reaktīvā komponente Ir atpaliek fāzē no sprieguma par 90°. Strāvu vektori veido strāvu trijstūri. No šī trijstūra atrod strāvas aktīvo komponenti Ia=I cosφ. Izsakot ar to aktīvo jaudu, iegūst P=IaU = IU cosφ Reizinātāju cosφ sauc par jaudas koeficientu. Tas raksturo maiņstrāvas ķēdes noslogotību ar aktīvo jaudu vai ar aktīvo strāvu. Ja cosφ=0, tad fāzu nobīdes leņķis starp strāvu un spriegumu ir 90°, ķēdei nav aktīvās strāvas, jo Ia=I cosφ=0 un tajā plūst tikai reaktīvā strāva Ir sinφ. Jo lielāks ir jaudas koeficients cosφ, jo lielāka aktīvā strāva un mazāka reaktīvā strāva.