Kodominance

Vikipēdijas lapa

Kodominance ir viena gēna dažādu alēļu vienlaicīga izpausme heterozigotā, neviens no fenotipiem nav dominējošs. Dažkārt pirmajā paaudzē pēc krustošanas indivīdam ir vienādi izteiktas abu vecāku pazīmes. Piemēram, ja vienam no vecākiem ir A asinsgrupa, bet otram vecākam B asinsgrupa, bērnam var būt AB asinsgrupa.