Krievijas premjerministrs

Vikipēdijas lapa

Krievijas Federācijas premjerministrs ir Krievijas izpildvaras un Krievijas Federācijas valdības vadītāja amats. Līdz 1993. gada 23. decembrim Krievijas valdības vadītāja amats saucās Ministru Padomes — Krievijas Federācijas valdības priekšsēdētājs, tācu pēc 1993. gada Krievijas Konstitūcijas pieņemšanas šo amatu sāka saukt par Krievijas Federācijas Valdības vadītājs. Par premjerministru šo amatu sauc tikai neformāli, lai gan Krievijā, atšķirībā no citām valstīm, tostarp PSRS, šāds nosaukums nekad nav bijis oficiāls. Krievijas Konstitūcijas 92. panta 3. daļa: „Visos gadījumos, kad Krievijas Federācijas Prezidents nav spējīgs pildīt savus pienākumus, tos pagaidu režīmā pilda Krievijas Federācijas Valdības vadītājs. Krievijas Federācijas Prezidenta vietas izpildītājs nav tiesīgs atlaist Valsts Domi, rīkot referendumus, kā arī iesniegt priekšlikumus labot vai mainīt Krievijas Federācijas Konstitūciju”.

Valdības vadītāja iecelšanas kārtība, pilnvaras un pienākumi ir noteikti Krievijas konstitūcijā (110-117 panti)

Iecelšana amatā un atbrīvošana no amata[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Valdības vadītāju amatā ieceļ Krievijas Federācijas Prezidents ar Valsts Domes akceptu. Par kandidātu uz Valdības vadītāja amatu var kļūt tikai Krievijas Federācijas pilsonis, kuram nav nevienas citas valsts pilsonības. Kandidatūra ir jāiesniedz Valsts Domē ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tam, kad amatā ir stājies jauns valsts prezidents vai arī pēc iepriekšējās valdības atkāpšanās, vai arī ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tam, kad Valsts Dome ir noraidījusi iepriekšējo Valdības vadītāja kandidatūru. Valsts Domei Prezidenta iesniegto Valdības vadītāja kandidatūru ir jāizskata vienas nedēļas laikā no kandidatūras iesniegšanas brīža. Ja Prezidenta iesniegtais Valdības vadītāja amata kandidāts Valsts Domē tiek noraidīts trīs reizes pēc kārtas, Prezidents ieceļ amatā Valdības vadītāju, atlaiž Valsts Domi un izsludina jaunas parlamenta vēlēšanas. Valsts Domi dēļ šī iemesla nevar atlaist tikai tādā gadījumā, ja Prezidenta iesniegtā kandidatūra tiek noraidīta trīs reizes pēc kārtas Valsts Prezidenta pilnvaru termiņa pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī kara stāvokļa vai ārkārtas stāvokļa laikā, kas darbojas visā valsts teritorijā.

Valdības vadītāju atbrīvo no amata Krievijas Federācijas Prezidents:

  • Pēc paša Valdības vadītāja vēlēšanās atkāpties no amata
  • Situācijās, kad Valdības vadītājs nespēj veikt savus amata pienākumus

Tāpat Valdības vadītājs var pats izvirzīt Valsts Domē jautājumu par uzticību Valdībai. Ja Valsts Dome izsaka neuzticību Valdībai, Prezidentam septiņu dienu laikā ir jāpieņem lēmums vai nu par Valdības atkāpšanos, vai arī Valsts Domes atlaišanu un jaunu parlamenta vēlēšanu rīkošanu. Krievijas Prezidents tomēr nevar atlaist Valsts Domi uz šī pamata viena gada laikā, kopš Valsts Dome ir ievēlēta. Krievijas Federācijas prezidents par savu lēmumu atbrīvot no amata Valdības vadītāju paziņo Federācijas Padomei un Valsts Domei tajā pašā dienā, kad ir pieņemts lēmums. Valdības vadītāja atcelšanai no amata seko vienlaicīga visas Valdības atkāpšanās.

Pilnvaras[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Saskaņā ar Krievijas Federācijas federālo konstitucionālo likumu „Par Krievijas Federācijas Valdību” un Krievijas Federācijas Valdības Reglamentu, Valdības vadītājs veic sekojošas funkcijas:

  • Nosaka valdības darbības galvenos pamatvirzienus
  • Piedāvā Krievijas Federācijas Prezidentam ieteikumus par valsts izpildvaras federālo institūciju struktūru, par Valdības vadītāja vietnieku (vicepremjeru) vai federālo ministru iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, par federālajiem ministriem izteiktajiem disciplinārsodiem vai izteiktajām atzinībām par veikto darbu
  • Pārstāv Valdību Krievijā un ārpus tās robežām
  • Organizē Valdības darbu un vada tās sēdes. Valdības vadītājam Valdībā ir izšķirošās balss tiesības
  • Sistemātiski piedalās sanāksmēs ar Valdības locekļiem, federālo dienestu un citu federālo struktūru, kā arī ar Valdību saistīto valsts institūciju vadītājiem. Sanāksmēs tiek izskatīti Valdības darbības plānu un programmu izpildes gaita, Krievijas Federācijas Prezidenta doto uzdevumu izpilde, pieņemti lēmumi operatīvo jautājumu risināšanai
  • Paraksta Valdības normatīvos aktus
  • Sadala pienākumus starp Valdības locekļiem

Krievijas Federācijas Valdības vadītājs regulāri informē Krievijas Federācijas Prezidentu par Valdības darbu.

Prezidenta pienākumu pildīšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Visos gadījumos, kad Krievijas Federācijas Prezidents nav spējīgs veikt savus amata pienākumus, tos pagaidu režīmā pilda Valdības vadītājs. Krievijas Federācijas Prezidenta vietas izpildītājs nav tiesīgs atlaist Valsts Domi, rīkot referendumus, kā arī iesniegt priekšlikumus labot vai mainīt Krievijas Federācijas Konstitūciju

Saraksts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]