Latvijas Pilsoniskā alianse

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” — lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 127 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas.

Darbības virzieni ir: pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu aizstāvība, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, NVO finanšu pieejamības veicināšana, NVO kapacitātes stiprināšana, NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā.

LPA veicina dialogu, pieredzes apmaiņu, problemātikas un interešu apzināšanu starp nevalstiskajām organizācijām Latvijā, apkopo nevalstiskā sektora intereses un veido konstruktīvu, uz sadarbību balstītu dialogu ar valsts pārvaldi un aizstāv nevalstiskā sektora intereses. LPA nodrošina ekspertīzi jautājumos, kas saistīti ar nevalstisko sektoru Latvijā, apkopojot un daloties ar daudzpusīgu informāciju, pieredzi, kā arī starptautisko praksi.

Gada laikā LPA sniedz aptuveni 200 dažāda rakstura konsultācijas biedrībām un nodibinājumiem par jautājumiem, kas saistīti ar pilsoniskās sabiedrības attīstību un kapacitātes stiprināšanu. Tāpat LPA apkopo un analizē NVO sektoru, veicot gan NVO, gan iedzīvotāju aptaujas, kā arī iegulda darba resursus sabiedrības izglītošanā un informēšanā par demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības problēmu jautājumiem, veidojot publikācijas, informatīvos izdevumus un regulāras publikācijas sociālajos medijos. Sadarbībā ar USAID jeb United States Agency for International Development veido ikgadējo Latvijas ziņojumu par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

LPA ir Eiropas Savienības un pasaules mēroga NVO platformu biedrs ar mērķi pārstāvēt un prezentēt ārvalstīs Latvijas biedrību un nodibinājumu jeb pilsoniskās sabiedrības darbu. LPA aktīvi darbojas European Civic Forum — organizācija, kas attīsta instrumentus, kādā nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīkli var uzlabot dialogu ar Eiropas Komisiju. CIVICUS jeb World Alliance for Citizen Participation, kas popularizē un attīsta sabiedrības līdzdalību un pilsonisko aktivitāti pasaules mērogā. ALDA jeb Association of Local Democracy Agencies, kuras mērķis ir veicināt labu pārvaldību un iedzīvotāju līdzdalību vietējā līmenī, kā arī veicināt vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības sadarbību. Sākot ar 2019. gadu LPA ir arī Nacionālo asociāciju afinitātes grupas (AGNA) biedrs. AGNA tīkls apvieno valstu asociācijas un reģionālās platformas no visas pasaules, lai veicinātu lielāku sadarbību pāri valstu un reģionālajām robežām, tostarp jaunus veidus, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarboties savā starpā. LPA ir arī ilggadēja Baltijas jūras reģiona NVO tīkla dalīborganizācija (CBSS).

Bālās pilsoniskās līdzdalības tīkla organizācijas CIVICUS biedrs un iesaistās starptautiskos projektos, sadarbojas ar dažādu jomu nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvniecībām citās Eiropas valstīs.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]