Pāriet uz saturu

Matrozis

Vikipēdijas lapa
OS kompetences sertifikāts
šī sertifikāta vāciņš ir sarkanā krāsā
Sarkanie matroži ar karogu "Nāvi buržuāzijai"

Matrozis ir klāja komandas ierindnieks. Šie jūrnieki var tikt nodarbināti vairākās ar kuģa ekspluatāciju un uzturēšanu saistītās jomās. Matrozis ir zemākā dienesta pakāpe jūras spēkos, tā ir atbilstoša kareivim sauszemes spēkos.

Iedalījums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Uz civilajiem kuģiem matroži iedalās pēc kvalifikācijas: kvalificētos sardzes matrožos AB vai sardzes matrožos OS. AB ir saīsinājums no able bodied seaman un OS no ordinary seaman. PSRS matroži dalījās 2. klases matrožos un 1. klases matrožos. Tika pieminēts arī "vecākais matrozis". "Vecāko matrozi" latviski sauc arī par cimermani. Mūsdienās uz kuģiem aizvien biežāk sāk izmantot vispārējās nozīmes (general purpose) komandas. Tajās ierindniekiekiem ir gan matroža, gan motorista kvalifikācija un šādus cilvēkus, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un vajadzības, var izmantot vienlīdz labi gan uz klāja, gan mašīntelpā. Matrozis ir zemākā Latvijas Republikas jūras spēku dienesta pakāpe, līdzvērtīga kareivim sauszemes spēkos. Nākamā dienesta pakāpe ir dižmatrozis.

Pienākumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Matrozis ir pakļauts bocmanim. Viņa pienākumos ietilpst: mācēt cīnīties par kuģa dzīvotspēju, izpildīt vadības rīkojumus, zināt savus pienākumus pēc trauksmju saraksta, mācēt nest sardzi, sardzes kapteiņa palīga vai cita priekšnieka vadībā izpildīt stūres vīra un novērotāja pienākumus, mācēt ekspluatēt aizborta lagu, veikt kuģa apkopes darbus, sagatavot pietauvošanās ierīces un fenderus, padot uz krastu un stiprināt pietauvošanās galus, mācēt vadīt airu laivu, piedalīties kravas operācijās, gatavot kravas telpas kravas pieņemšanai vai izkraušanai, gatavot un nostiprināt pārgājienam kravbomjus.

Atbilstoši 1978. gada STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) konvencijai, matrozim jāprot pāriet no automātiskās kuģa vadības uz rokas vadību un otrādi, jāzina un jāprot lietot iekšējo sakaru sistēma un avārijas signalizācija. Jāzina un jāprot lietot nelaimes signāli, ko padod ar pirotehniskajiem līdzekļiem, jābūt gatavam sniegt pirmo palīdzību, jāpārvalda individuālie izdzīvošanas paņēmieni, jāzina kuģa terminoloģija tādā apmērā, lai varētu pildīt savus pienākumus.[1]

Tipiski sardzes matroža (OS) pienākumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Apraksts
Tīrīt no rūsas, slīpēt un krāsot klājus un virsbūvi.[2] Kuģa metāla daļas pastāvīgi ir pakļautas jūras ūdens korozīvajai iedarbībai. Kuģa klāja komandas locekļi velta daudz laika atrodot un notīrot rūsas pleķus, kā arī apstrādājot skartās zonas ar hermētiķiem, gruntīm un krāsām, lai palēninātu oksidācijas procesus.
Slaucīt un mazgāt klājus.[2] Pārmērīgs ūdens un sāls daudzums uz klāja var izraisīt nelaimes gadījumus paslīdot, kā arī paātrina klāja un uz tā nostiprināto iekārtu rūsēšanu. Sardzes matrožiem bieži nepatīk klāju beršana un daudzi cenšas tikt paaugstināti par kvalificētiem sardzes matrožiem, lai tiktu vaļā no šiem pienākumiem.
Špleisēt troses un galus.[2] Prasme špleisēt un siet mezglus ir identificējusi kvalificētu sardzes matrozi gadsimtiem ilgi. Prakses laikā komanda bieži uzdod OS demonstrēt špleisēšanas prasmes vecāko klāja komandas locekļu uzraudzībā.
Noņemt, uzstādīt, remontēt un uzglabāt kravas ierīces, stāvošo un skrejošo takelāžu.[2] Atkarībā no kuģa tipa, tas var veikt regulāru kravas izkraušanu un iekraušanu. Uz konteinerkuģiem un RO - RO kuģiem kravas operācijas tiek veiktas izmantojot lielu daudzumu dažāda aprīkojuma: tvistloku, aizžogojumu (brace - angļu val.), kravas siksnu ar savilcēm (ratchet-straps - angļu val.), savilkšanas stieņu u.c. Parasti reisa laikā šo aprīkojumu uzglabā noliktavā, lai to neizsvaidītu kuģa šūpošanās rezultātā. Tādējādi sardzes matrozim bieži uzdod pārvietot šī veida aprīkojumu no uzglabāšanas uz kravas zonām.
Nostiprināt kravu.[2] Kravai jābūt nostiprinātai vai piestiprinātai pie kuģa, kad to paceļ uz borta. Atkarībā no kuģa un kravas tipa šis process var būt gandrīz automātisks vai arī konkrētiem apstākļiem ļoti pielāgota operācija. Reisa laikā krava tiek regulāri pārbaudīta, lai atklātu nolietojumu, salauztus vai apdraudētus stiprinājumus, kravas pārvietošanos vai cita veida neatbilstību. Ja tiek atklāti trūkumi, klāja komandai jānodrošina kravas atkārtota nostiprināšana. Visbeidzot, tuvojoties reisa noslēgumam, stiprinājumi var tikt iekustināti vai atslābināti, lai izvairītos no aizkavēšanās kravas izkraušanas laikā.
Nolaist un pacelt laivas.[2] Viena no nepieciešamajām prasmēm, lai kļūtu par kvalificētu sardzes matrozi ir prasme veikt jebkādas darbības ar glābšanas laivām. Starptautiskie noteikumi prasa tirdzniecības kuģiem veikt regulāras kuģa atstāšanas trauksmes un sardzes matrozim parasti tiek uzdoti dažādi pienākumi šo trauksmju laikā, lai iepazītos un apgūtu glābšanas laivu nolaišanu, vadīšanu un pacelšanu.

Sardzes matrožu pienākumi sardzēs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Kuģa sardzes dalās pārgājiena un krasta sardzēs. Sardzes matrozim nav tiesību atstāt savu posteni vai nodot savus pienākumus bez sardzes kapteiņa palīga atļaujas. Viņam ir aizliegts novērst uzmanību no savu sardzes pienākumu pildīšanas. Sardzes matrozim jāierodas sardzes nešanas vietā ne vēlāk kā 5 minūtes pirms sardzes sākšanās.[3] Vakts jeb sardzes matrožu pienākumi aprakstīti zemāk.

Stūres vīrs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Viņam jāierodas stūres mājā 5 minūtes (naktī 10 min) pirms sardzes sākuma tīri ģērbtam. Lai stātos sardzē, jādabū atļauja no sardzes kapteiņa palīga vai kapteiņa (ja tas atrodas stūres mājā): "Atļausiet stāties uz stūri". Saņēmis atļauju, jaunais sardzes matrozis iepazīstas ar kuģa kursu pēc žirokompasa, magnētiskā kompasa, pārbauda kā kuģis klausa stūrei.

Pārliecinājies, ka kurss uzrakstīts uz dēlīša vai uzstādīts ar cipariem uz tablo, sardzi nododošais ziņo: "Kurss pēc žirokompasa (tik un tik grādu), pēc magnētiskā (tik un tik grādu) nodevu". Pieņemošais atkārto to pašu ziņojumu, bet nobeidz ar vārdu "pieņēmu". No šī brīža pieņemošais kļūst par sardzes stūres vīru.

Stūres vīra pamata pienākums ir precīzi turēt uzdoto kursu. Par visiem kuģa vadības pults traucējumiem jāziņo sardzes kapteiņa palīgam. Sardzes laikā jāizvairās no straujas stūres pārlikšanas. Nedrīkst pie sevis turēt dzelzs priekšmetus, kuri var iespaidot magnētiskā kompasa darbu.

Sardzes stūres vīram jāmāk vadīt kuģi pa forvāteru, kas aprīkots ar navigācijas zīmēm, sekot vadlīnijām un stūrēt, ja kuģis tiek vilkts tauvā. Ejot ar loci stūres vīram jāizpilda tikai kapteiņa pavēles.

Sardzes stūres vīram jāzina stūres komandas un to izpildīšanas noteikumi.

Stūres komandas[4]
Komanda latviski Komanda angliski Darbība
Pa kreisi uz bortu, Pa labi uz bortu Hard -a-port / starboard stūre tiek pārlikta pa kreisi, pa labi uz 35o pēc aksiometra (stūres slīpuma rādītājs)
Pa kreisi stūri, Pa labi stūri Port / starboard ten stūre tiek pārlikta 10-12o pa kreisi, pa labi pēc aksiometra
Mazliet pa kreisi, Mazliet pa labi Port / starboard five stūre tiek pārlikta 5-6o pa kreisi, pa labi pēc aksiometra
Vairāk pa kreisi, Vairāk pa labi Increase your rudder stūre tiek pārlikta par 10o vairāk nekā bija iepriekš (pēc aksiometra)
Pusbortu pa kreisi, Pusbortu pa labi Port / starboard twenty stūre tiek pārlikta 17-20o pa kreisi, pa labi pēc aksiometra
Atved Meet her stūre lēnām atgriežas kuģa diametrālajā plaknē (DP)
Atturi Steady šī komanda tiek dota, kad tiek pabeigts pagrieziena manevrs, stūre atrodas DP (taisni), bet kuģis turpina griezties. Lai pārtrauktu griešanos, stūri pārliek uz griešanās virzienam pretējo no 7-12o
Vairāk atturēt stūre tiek pārlikta par 10-15o vairāk nekā bija iepriekšējā stāvoklī
Pa kreisi (pa labi) stūri tik un tik grādu Port / starboard (grādu skaits) stūre tiek pārlikta pēc aksiometra uz doto grādu skaitu atbilstošajā bortā
Stūri taisni Midships stūre tiek pārlikta kuģa DP
Pa kreisi (pa labi) tik un tik grādi pēc kompasa Port / starboard, steer (grādi pēc kompasa) stūres vīrs pagriež kuģi pa kreisi vai pa labi uz uzdoto kursu pēc kompasa. Tiklīdz kuģis ir izgājis uz uzdoto kursu, stūres vīram ir jāziņo: "Kurss tik un tik grādu"
Pa kreisi (pa labi) neiet Nothing to port/starboard pēc šīs komandas stūres vīrs tur kuģi uz uzdoto kursu

Stūres vīram jāatkārto visas komandas, liekot priekšā vārdu "klausos". Pēc komandas izpildīšanas stūres vīram jāziņo, piemēram: "Stūre pa kreisi uz borta".

Uz jautājumu: "Kāds kurss?" - stūres vīram jāievēro žirokompasa repītera rādījums un jāziņo: "Kurss tik un tik grādu".

Uz jautājumu: "Kā stūre?", stūres vīrs ievēro aksiometra rādījumu un ziņo: "Stūre taisni" vai "Stūre (tik un tik) grādu pa kreisi (pa labi)".[5]

Novērotājs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Viņš veic vizuālo, akustisko novērošanu ierobežotas redzamības apstākļos. Sardzes matrozis stāv vietā, kuru norādījis sardzes kapteiņa palīgs (parasti uz baka). Par visu ievēroto sardzes matrozis nekavējoties ziņo uz stūres māju. Ziņojuma forma: "Pa labi (pa kreisi) (tik un tik grādu) redzu boju, uguni utt."; "Pa labi (pa kreisi) (tik un tik grādu) dzirdu skaidri, vāji kuģa signālu, krasta bangu troksni" utt.

Ziņojumi tiek pavadīti ar zvana signāliem: par atklāšanu pa kreisi - divi sitieni, pa labi - viens sitiens, taisni priekšā - trīs sitieni. Sardzes maiņa postenī notiek ar ziņojumiem: "Novērotāja sardzi nodevu (pieņēmu) matrozis tāds un tāds".[6]

Sardzes matrozis uz klāja[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Viņa pienākumos ietilpst apkārtējā stāvokļa novērošanas veikšana, enkurķēdes stāvokļa un nospriegojuma novērošanas veikšana, pietauvošanās galu, fenderu, trapu, kāpņu, enkursignālu, kārtības uz augšējā klāja, žurku vairogu novērošanas veikšana, kā arī jāseko, lai pār bortu nekārtos pāri šļaukas, troses utt. Par visiem notikumiem un izmaiņām apkārtējā stāvoklī viņam nekavējoties jāziņo sardzes kapteiņa palīgam un jāpieņem nepieciešamie mēri, kas pieejami pašam.[7]

Sardzes matrozis pie trapa[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Viņš nedrīkst laist uz kuģa borta nepiederošas personas bez sardzes kapteiņa palīga atļaujas, kā arī viņam jāveic trapa, ar tīklu zem tā, stāvokļa novērošana.

Atklājot ugunsgrēku uz kuģa vai tā tuvumā un citu avārijas situāciju gadījumā sardzes matrozis nekavējoties izsludina vispārējo trauksmi un informē sardzes stūrmani. Sardzes matrozim jābūt tīri, atbilstoši sezonai ģērbtam, ar cepuri un sarkanbaltsarkanu (tādu kā Austrijas karogs) apsēju ap piedurkni. Pirms sardzes uzsākšanas, sardzes matrozis iepazīstas ar iepriekšējās sardzes laikā dotajām pavēlēm, ar sardzes dienesta dēli. Pēc tam nododošais un pieņemošais ziņo sardzes kapteiņa palīgam: "Matrozis tāds un tāds sardzi pie trapa nodeva (pieņēma)".[8]

Skatīt arī[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. Булырев В. Н. Морское и рыбопромысловое дело. izdevniecība Агропромиздат. 1985. 11. lpp.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Service Contract Act Directory of Occupations 47040 SEAMAN U.S. Department of Labor. Skatīts: 2019. gada 20. decembrī
  3. Булырев В. Н. Морское и рыбопромысловое дело. izdevniecība Агропромиздат. 1985. 12. lpp.
  4. IMO Standard marine communication phrases 2000. 58. lpp. Skatīts: 2019. gada 20. decembrī
  5. Булырев В. Н. Морское и рыбопромысловое дело. izdevniecība Агропромиздат. 1985. 12. - 13. lpp.
  6. Булырев В. Н. Морское и рыбопромысловое дело. izdevniecība Агропромиздат. 1985. 13. lpp.
  7. Булырев В. Н. Морское и рыбопромысловое дело. izdevniecība Агропромиздат. 1985. 13. - 14. lpp.
  8. Булырев В. Н. Морское и рыбопромысловое дело. izdevniecība Агропромиздат. 1985. 14. lpp.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]