Stūrmanis

Vikipēdijas lapa
Kompetences sertifikāts jeb tā saucamais darba diploms
Kompetences sertifikāta vāks

Stūrmanis ir kuģa klāja komandas virsnieks. Viņa pamatuzdevums ir nodarboties ar kuģa vadīšanu. Bez vārda stūrmanis lieto arī vārdus kapteiņa palīgs (angļu: mate) vai klāja virsnieks (deck officer). Stūrmaņi kuģa vadīšanu veic sardzēs (maiņās), tādēļ dažreiz tiek lietoti termini sardzes stūrmanis vai vakts stūrmanis. Parasti uz kuģa ir trīs stūrmaņi: vecākais kapteiņa palīgs (chief mate), 2. kapteiņa palīgs (2nd mate) un 3. kapteiņa palīgs (3rd mate).

Sardzes[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Katrs stūrmanis nes sardzi 8 stundas 24 stundu periodā (4 stundas dienā un 4 naktī). Kad kuģis ir pietauvots krastā un sevišķa piesardzība nav nepieciešama, pēc kapteiņa pavēles notiek pāreja uz krasta sardzēm. Tās ir garākas. Stāvot krasta sardzi, stūrmanim nav obligāti jāatrodas stūres mājā. Viņš var arī atpūsties, taču sardzes matrozim jābūt iespējām viņu nekavējoties izsaukt, ja tāda vajadzība rodas. To var nodrošināt ar pārnēsājamajām ultraīsviļņu rācijām. Krasta sardzes laikā sardzes stūrmanis var nēsāt zilbaltzilu atšķirības apsēju ap piedurkni. Dažreiz ir arī 4. kapteiņa palīgs. Tādā gadījumā viņš nes vecākā kapteiņa palīga sardzi, bet tas, savukārt, pilda citus savus pienākumus. 4. kapteiņa palīgu angliski sauc arī par junior officer. Dažās kuģniecībās šis junior officer nenes sardzi, bet pilda administratīvus darbus (strādā ar dokumentiem). Ir tādas kuģošanas kompānijas, kurās ir vecākais kapteiņa palīgs un divi stūrmaņi, nenosakot kurš ir 2. un kurš 3. Tādā gadījumā stūrmaņi paši vienojas par pienākumu sadali un mainās ar pienākumiem katrā nākamajā kontraktā. Uz smagsvara kravu pārvadātājiem, to īpatnējās konstrukcijas dēļ, ejot kravā nav iespējams veikt pilnvērtīgu novērošanu, tāpēc ir izveidots otrs tiltiņš. Uz tā strādā extra officer, kuram ir apmēram tādi paši pienākumi kā 4. kapteiņa palīgam. Bieži uz maza izmēra upe — jūra tipa kuģiem ir tikai vecākais kapteiņa palīgs. Tādā gadījumā sardzes nes arī kapteinis (katrs pa 6 stundām). Tāpat samērā izplatīts variants ir kapteinis + divi stūrmaņi, kurā kapteinis nes 4 stundu sardzi ar 8 stundu atpūtu. Pēc ISPS koda ieviešanas, viens no stūrmaņiem pilda kuģa aizsardzības virsnieka pienākumus. Viņam jāveic pārējās komandas apmācība jautājumos, saistītos ar pirātisma, bruņotu laupīšanu un terorisma novēršanu. Līdzīgi viens no stūrmaņiem ir atbildīgs par visa radio aprīkojuma pārbaudēm un uzturēšanu darba kārtībā. Latviešu valodā vecākā kapteiņa palīga vietā nelieto nosaukumu 1. kapteiņa palīgs. 1. kapteiņa palīgs PSRS laikā bija kapteiņa vietnieks politiskajā darbā, un viņam, parasti, nebija kuģa vadītāja izglītības. Katram stūrmanim ir jābūt kompetences sertifikātam. To var iegūt, ja ir pabeigta jūrniecības mācību iestāde un ir iegūti vairāki citi nepieciešamie sertifikāti. Loģisks stūrmaņa karjeras turpinājums ir kapteiņa amats.

Pienākumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Zemāk aprakstīti kapteiņa palīgu pienākumi kādi tie ir Latvijā un Krievijā. Pienākumi var atšķirties dažādās valstīs un dažādās kuģniecībās. Pienākumi iedalās vispārējos un tiešajos katram konkrētajam stūrmanim. Vispārējie stūrmaņa pienākumi ir:

 • izpildīt navigācijas sardzes virsnieka pienākumus
 • vadīt pietauvošanās, attauvošanās operācijas
 • vadīt sardzes dienestu kravas operāciju laikā
 • ievērot konvencionālās prasības pret jūras piesārņošanu

3. kapteiņa palīgs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

3. kapteiņa palīgs tieši pakļauts vecākajam kapteiņa palīgam un kapteinim. Viņam pakļauts sardzes matrozis. Sardzes laiks ir no 08:00 līdz 12:00 un no 20:00 līdz 24:00. Pietauvošanās operāciju laikā atrodas priekšgalā kopā ar bocmani. Tiešie pienākumi:

 • sagatavot konkrētā pārgājiena plānu ieskaitot kartes un publikācijas
 • veikt navigācijas aprīkojuma pārbaudi, kā arī karšu, grāmatu un publikāciju korektūru
 • atbildēt par signalizācijas ierīcēm uz tiltiņa (piemēram, raķetes)
 • atbildēt par atalgojuma aprēķiniem un dokumentāciju

2. kapteiņa palīgs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Tieši pakļauts kapteinim un attiecīgi vecākajam kapteiņa palīgam (izņemot sardzes laiku, bet ne kravas operāciju laikā). Viņam pakļauts sardzes matrozis, pavārs, stjuarts. Sardzes laiks ir no 12:00 līdz 16:00 un no 00:00 līdz 04:00. Vada pietauvošanās operācijas kuģa aizmugurē. Tiešie pienākumi:

 • atbildīgs par drošības jautājumiem, par drošības tehnikas instruktāžām un dokumentāciju attiecībā uz visām drošības iekārtām (safety equipment (tās ir arī ugunsdzēsības un glābšanas iekārtas))
 • atbildīgs par pārtikas krājumiem uz kuģa
 • atbildīgs par kambīzes personāla darbu
 • atbildīgs par kuģa veļas fondu
 • ir atbildīgs par pirmo medicīnisko palīdzību un apgādā kuģa lazareti ar medikamentiem
 • viņš ir atbildīgs par saspiestā gaisa elpošanas aparātiem

Vecākais kapteiņa palīgs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Tieši pakļauts kapteinim. Viņam pakļauti 2., 3. kapteiņa palīgi, bocmanis un klāja komanda. Sardzes laiks ir no 16:00 līdz 20:00 un no 04:00 līdz 08:00. Pietauvošanās operāciju laikā kopā ar kapteini atrodas uz tiltiņa. Tiešie pienākumi:

 • atbildīgs par kravu:

a) sastāda kravas plānus

b) noformē kravas dokumentāciju

c) kontrolē kravas kvalitāti un ir atbildīgs par kravas pārvadāšanu bez zudumiem[1]

 • veic virsstundu darba uzskaiti
 • organizē mācības drošības jautājumos un izved mācību trauksmes
 • kontrolē, kādā stāvoklī atrodas kuģa korpuss, kravas telpas, balasta sistēmas un inerto gāzu sistēma, enkurspilves, pietauvošanās un citas iekārtas

Skatīt arī[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Blakey T. N. English for Maritime Studies. — 2nd edition Prentice Hall International Ltd., 1987. 51. lpp. ISBN 0132813793

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]