Pāriet uz saturu

Stratēģija

Vikipēdijas lapa

Stratēģija (no grieķu: στρατηγία (stratēgia) — 'karavadoņa māksla') ir ilgtermiņa plāns (stratēģiskais plāns) vai programma (stratēģiskā programma), kurā definēts mērķis, tā sasniegšanas posmi un mehānisms. Sākotnēji stratēģijas jēdziens tika lietots pārsvarā militārajā jomā, taču mūsdienās tā izmantošana ir daudz plašāka, it īpaši valsts pārvaldes, starptautisko attiecību, uzņēmējdarbības u.c. jomās.

Līdzīgiem kritērijiem kā stratēģija atbilst arī jēdziens "taktika", taču stratēģiju no taktikas atšķir tas, ka stratēģija ir orientēta uz ilgāku laika posmu un stratēģiskie mērķi ir komplicētāki. Savukārt taktika nereti ir saistīta ar kādu no stratēģijas aspektiem vai posmiem. Stratēģija ir adaptīvāka situācijas izmaiņām nekā taktika un pieļauj daudz plašāku alternatīvu rīcības klāstu. Piemēram, uzņēmējdarbībā kā stratēģisks mērķis var būt kāda uzņēmuma noteiktas tirgus daļas iegūšana zināmā laika posmā. Savukārt taktikas uzdevums varētu būt nepieciešamo jaunievedumu un tehnoloģijas ieviešana attiecīgās produkcijas ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, kas varētu nodrošināt šīs tirgus daļas iegūšanu.

Politiskajā līmenī stratēģija un taktika ir valdību, politisko partiju, valstu koalīciju, starptautisko institūciju un tml. politiku īstenošanas līdzekļi. Piemēram, plaši izplatīti ir jēdzieni — ekonomiskā politika, tirdzniecības politika, ārpolitika, iekšpolitika utt. Katrā no šīm jomām, politikas īstenošanai tiek izstrādāta stratēģija (stratēģisks plāns vai programma), bet jau zemākā vadības līmenī — taktika (taktiskais plāns vai programma). Vēl lielākā detalizācijas pakāpē, balstoties uz pieņemto stratēģiju un taktiku, tiek izstrādāti rīcības plāni, pasākumu plāni, apakšprogrammas un tml.

Stratēģiju var lietot šādās galvenajās jomās: