SMART kritērijs

Vikipēdijas lapa

TRIKS[nepieciešama atsauce] (SMART) ir mnemonisks rādītājs, kuru pielieto projektu vadībā un stratēģiskajā plānošanā mērķu definēšanas fāzē, un izmanto, lai novērtētu iepriekš definētos mērķus. Akronīms TRIKS [1] (SMART) pirmo reizi definēts G.T.Doriana publikācijā [2] Mērķorientētas vadīšanas nepieciešamību un TRIKS (SMART) kritēriju pamatelemetus definējis arī P.Drākers. P.Drākers savā 1954 gada publikācijā „Praktiskā vadīšana” lieto terminu „mērķorientētā vadīšana”, kā arī norāda uz mērķu definēšanas nozīmi organizācijas vadīšanas pilnveidošanai [3].

Kritērijs Skaidrojums
T Terminēts
R Reālistisks
I Izmērāms
K Konkrēts
S Sasniedzams

P.J. Maijers TRIKS (SMART) mērķu definēšanas principus izmanto publikācijā "Personīgās veiksmes plānotājs" (1965.g), lai gan nav nekādu dokumentētu pierādījumu par akronīma izmantošanu līdz 1981. gada novembrim, kad G.T.Dorians publicēja TRIKS (SMART) akronīmu [2]. P. J. Maijera publikācijās TRIKS (SMART) princips ir norādīts teksta aprakstā, bez akronīma lietojuma un tam nav lietošanas autortiesības [4].

Mērķis ir mērogs vai vēlamais stāvoklis, ar kuru varēs izmērīt noteiktā laika punktā un vietā nākotnes rīcības rezultātus. Projekta mērķi nav abstrakta vīzija, to var raksturot kā vēlmes un cerības atrisināt problēmu, kā ietekmi, kuru jārada, kā kritērijus, kuri virzīti uz nākotnes risinājumiem. Projekta mērķi nekad nav pasākumi vai darbības, kuras jāveic , lai problēmu atrisinātu, kā arī nekad nesatur risinājumu priekšlikumus.

Praktiskā pielietošana (piemērs)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Atbilstoši TRIKS (SMART) principam mērķi var definēt šādi:

Pamatmērķis

Līdz 2011.gada 30.decembrim nodrošināt 80% bērnus Rīgā ar bērnu uzraudzības pakalpojumiem.

Konkrētais mērķis

Līdz 2011.gada decembrim, nodrošināt bērnu uzraudzības pakalpojumu piedāvājuma pieaugumu privātajā sektorā Rīgas pilsētā par 10% .

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas : (NCB) / Ž.Ilmete. - Rīga : Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 2004. - 75 lp.
  2. 2,0 2,1 Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, Volume 70, Issue 11(AMA FORUM), pp. 35-36.
  3. Drucker, Peter F., "The Practice of Management", 1954. ISBN 0-06-011095-3
  4. John P. Meyer, "Personal Success Planner", Success Motivation Institute, Inc.,1965