Salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metode

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metode (sastopami nosaukumi multiplikatoru metode, salīdzinošā vērtējuma metode, tirgus datu salīdzināšanas metode) ir otra biežāk izmantotā pieeja uzņēmuma (biznesa) vērtības noteikšanai pēc diskontētās naudas plūsmas metodes[1]. To izmanto investīciju banku, korporatīvo finanšu nozarēs.

Salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metode balstās uz pieņēmumu, ka uzņēmuma (biznesa) vērtība ir salīdzināma ar citu līdzīgu attiecīgas nozares uzņēmumu vērtību. Uzņēmuma tirgus cena ir nosakāma, ņemot vērā vērtību, ko investori ir gatavi maksāt par līdzīgu uzņēmumu. Tiek pieņemts, ka līdzvērtīgiem uzņēmumiem darbības rādītāji arī būs līdzīgi (salīdzināmi)[2]. Salīdzinošos rādītājus sauc par multiplikatoriem.

Salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metodes galvenie posmi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Svarīgākie šīs metodes posmi ir[3]:

 1. Salīdzināmo uzņēmumu atlase. Salīdzināmajiem uzņēmumiem jābūt līdzīgiem ar vērtējamo uzņēmumu, salīdzinot valstis, kurās uzņēmums veic darbību, nozares specifiku, uzņēmumu lielumu, ražošanas diversifikāciju, piegādātāju un izplatītāju diversifikāciju utt. Ieteicams izvēlēties vismaz 5-10 salīdzināmos uzņēmumus.
 2. Informācijas apkopošana par salīdzināmo uzņēmumu finanšu rādītājiem un salīdzinošo rādītāju izvēle, ņemot vērā vērtējama uzņēmuma specifiku.Izmanto vairākus salīdzinošos rādītājus.
 3. Aprēķinu veikšana: salīdzinošo rādītāju aprēķināšana, vērtējamā uzņēmuma vērtības noteikšana.

Salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metodes galvenie paņēmieni[4][labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Salīdzināmo uzņēmumu analīze, apkopojot informāciju par publiski kotēto uzņēmumu darbības rādītājiem (par katra salīdzināma uzņēmuma akciju cenām, tirgus kapitalizāciju, kapitāla struktūru, ieņēmumiem, EBITDA un peļņu);
 2. Iepriekšējo darījumu analīze, apkopojot pieejamo informāciju par līdzīgu uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumiem tajā pašā nozarē, ko var izmantot kā atskaites punktu vērtējamam uzņēmumam.

Salīdzinošo rādītāju (multiplikatoru) veidi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Tiek izmantoti divu veidu salīdzinošie rādītāji:

 1. Kapitāla multiplikatori (angļu: Equity Multiples);
 2. Uzņēmuma vērtības multiplikatori (angļu: Enterprise Value Multiples).

Biežāk sastopamie kapitāla multiplikatori:

 • P/E koeficients (angļu: Price Earnings Ratio): akcijas cenas attiecība pret peļņu uz vienu akciju;
 • P/B koeficients (angļu: Price-to-Book Ratio): akcijas cenas attiecība pret neto aktīvu vērtību uz vienu akciju;
 • P/S koeficients (angļu: Price to Sales Ratio): akcijas cenas attiecība pret ieņēmumiem uz vienu akciju.

Biežāk sastopami uzņēmuma vērtības multiplikatori:

 • EV/Sales rādītājs — uzņēmuma vērtības attiecība pret uzņēmuma ieņēmumiem;
 • EV/EBIT rādītājs — uzņēmuma vērtības attiecība pret uzņēmuma EBIT (peļņu pirms procentiem un nodokļiem);
 • EV/EBITDA rādītājs — uzņēmuma vērtības attiecība pret uzņēmuma EBITDA (peļņu pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas).

Aprēķina piemērs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Nepieciešams noteikt vērtību uzņēmumam AB. Tiek atlasīti pieci līdzīgi uzņēmumi, kas darbojas tajā pašā nozarē un tirgos un kuru pakalpojumu klāsts un lielums ir salīdzināmi ar uzņēmumu AB. Visi uzņēmumi tiek kotēti biržā, kur pieejama informācija par to finanšu rādītājiem un tirdzniecības datiem. P/E koeficients tiek izvēlēts kā salīdzinošais rādītājs. Tiek apkopota informācija par salīdzināmo uzņēmumu P/E koeficientiem:

Uzņēmums Akciju cena Neto peļņa Akciju skaits P/E
CD € 16.32 € 1,000,000 1,100,000 17.95
EF € 19.50 € 1,800,000 2,000,000 21.67
GH € 6.23 € 3,000,000 9,000,000 18.69
IJ € 14.02 € 2,000,000 1,000,000 16.32
KJ € 12.97 € 4,000,000 2,000,000 6.49

Uzņēmumam KL P/E koeficients ievērojami atšķiras no pārējo uzņēmumu koeficienta. Vērtētāja uzdevums ir izpētīt, kāpēc, un izlemt, vai šāds koeficients ir ņemams vērā. Šajā piemērā tas netiks ņemts vērā.

Aprēķinam vidējo P/E koeficientu nozarē: (17.95 + 21.67 +18.69+16.32) /4 = 18.66. Zinot, ka uzņēmuma AB neto peļņa ir € 1,600,000, ir iespējams noteikt tā vērtību, piemērojot izrēķināto P/E koeficientu: 1,600,000*18.66 = 29,851,467.

Korekciju veikšana un gala vērtības noteikšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Praksē, lai objektīvāk noteiktu uzņēmuma vērtību, vērtētājs izvēlas vairākus salīdzinošos rādītājus un uzņēmuma vērtību nosaka, piemērojot katru no tiem. Rezultātā saņem tik daudz uzņēmuma vērtību, cik dažādu multiplikatoru tika piemēroti.

Atkarībā no konkrētiem apstākļiem, mērķiem un vērtēšanas objekta vērtētājs aprēķina aritmētisko vidējo vērtību, ja pieņem, ka visiem pielietotajiem multiplikatoriem ir vienādi svari, vai vidējo svērto vērtību, ja piešķir multiplikatoriem dažādus svarus. Iegūto sākotnējo uzņēmuma vērtību koriģē atkarībā no izvēlētā salīdzinošās vērtējuma metodes paņēmiena, pielietotajiem multiplikatoriem un citiem faktoriem, ko vērtētājs uzskata par svarīgiem[5].

Tā, ja izvēlētie salīdzināmie uzņēmumi tiek kotēti biržā, var tikt piemērots diskonts par vērtējamā uzņēmuma nepietiekamo likviditāti, salīdzinot ar publiskām kompānijām. Un otrādi, ņemot vērā, ka biržā tiek tirgotas minoritārās akciju paketes, bet vērtējamajam uzņēmumam tiek noteikta kopīga akciju paketes vērtība, var tikt piemērota prēmija par kontroli. Tāpat, ja vērtēšanā tika izmantoti finanšu rezultātu rādītāji (peļņas rādītāji) vai naudas plūsmu rādītāji, tad nepieciešams iegūto sākotnējo vērtību koriģēt ar to aktīvu summu, kas netiek iesaistīti aprēķinā izmantoto finanšu rezultātu vai naudas plūsmu rādītāju veidošanā.

Lēmumu par nepieciešamajām korekcijām, kas palielina vai samazina sākotnēji iegūto uzņēmuma vērtību pieņem vērtētājs, vadoties pēc vērtējamā uzņēmuma specifikas un tirgus apstākļiem.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. «Corporate Finance Institute». https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/valuation-methods/.
 2. «Investopedia». https://www.investopedia.com/terms/m/multiplesapproach.asp.
 3. «Corporate Finance Institute». https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/comparable-company-analysis/.
 4. «Corporate Finance Institute». https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/types-of-valuation-multiples/.
 5. Е. Чирковa. Как оценить бизнес по аналогии. Методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 166-182. lpp.