Slēdziens

Vikipēdijas lapa

Slēdziens ir termins loģikā. Abdukcija ir viena no trīs slēdzienu veidu un metožu formām, kur pārējās ir dedukcija un indukcija. Abdukcija ir spriešanas veids, kurā no visiem pieņēmumiem tiek izvēlēts tas, kurš vislabāk izskaidro zināmos faktus. Abdukcija kā slēdziena veids un metode ir samērā jauns, to radīja Čārlzs Senderss Pīrss. Piemēram, ja zāle ir slapja, tad, balstoties uz abdukciju, var secināt, ka ir lijis vai ja kūp dūmi, visticamāk dūmu avots ir uguns.

Dedukcija ir tādu spriedumu izdarīšana, kas pilnībā izriet no sākotnējās informācijas. Slēdziena veids un metode, kurā secinājumi izriet no vispārējā uz atsevišķo (pretstats indukcijai)

Indukcija ir tādu spriedumu izdarīšana, kurus apstiprina pieejamā informācija, tomēr izdarītie spriedumi obligāti neizriet no tās. Slēdziena veids un metode, kurā no vairākiem atsevišķiem gadījumiem tiek izsecināts vispārējais (pretstats dedukcijai)