Termodinamiskais process

Vikipēdijas lapa

Process termodinamikā ir termodinamiskās sistēmas makroskopisko parametru izmaiņu virkne.

Pamatā termodinamiskos procesus iedala līdzsvarotos un nelīdzsvarotos. Vēl izšķir atgriezeniskus (vienmēr līdzsvaroti) un neatgriezeniskus procesus (vienmēr nelīdzsvaroti). Izšķir dažādus izoparametriskos procesus: adiabātisks, izobārisks, izohorisks, izotermisks, izoentropisks, izoentalpisks, politropisks process. Nemainīgi var būt vairāki procesa parametri, tāpēc tas var tikt nosaukts, piemēram, par izobāriski izotermisku procesu.

Atsevišķi izdala cikliskus procesus.