Līdzsvarots process

Vikipēdijas lapa

Līdzsvarots process termodinamikā ir tāds process, kurā termodinamiskā sistēma secīgi nokļūst bezgalīgi tuvos līdzsvara stāvokļos. Līdzsvarots process notiek bez entropijas izmaiņas.

Ja līdzsvarots process var norisināties abos virzienos bez izmaiņām apkārtējā vidē, to sauc par atgriezenisku procesu.

Visi reālie procesi nav līdzsvaroti, tie ir jo tuvāki līdzsvarotam procesam, jo lēnāk tie norisinās. Pietiekami lēnus, lai tos varētu pielīdzināt līdzsvarotam procesam, reālus procesus sauc par kvazistatiskiem. Par līdzsvarotiem procesiem pieņem izoparametriskos procesus: adiabātisku, izobārisku, izohorisku, izotermisku procesu.