Pāriet uz saturu

Transferts

Vikipēdijas lapa

Transferts ekonomikas un finanšu terminoloģijā un ir maksājums, apmaiņā pret kuru netiek saņemta prece vai pakalpojums. Visbiežāk transferti sastopami valsts budžeta struktūrā un sabiedriskā labuma maksājumos, piemēram pensiju un pabalstu izmaksā.[1]

Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros, trasferts ir definēts kā gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta — valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta — ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem. Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam.[2]

  1. Matthew Bishop. «Economics A-Z terms beginning with T;transfer». The Economist, 2012. Skatīts: 2012. gada 11. jūlijs. Payments that are made without any good or service being received in return. Much PUBLIC SPENDING goes on transfers, such as pensions and WELFARE benefits. Private-sector transfers include charitable donations and prizes to lottery winners.
  2. «Likums par budžetu un finanšu vadību». Skatīts: 2016-01-15.