Pāriet uz saturu

Vikipēdija:Paātrinātās dzēšanas kritēriji

Vikipēdijas lapa

Paātrinātās dzēšanas kritēriji nosaka gadījumus, kad Vikipēdijas administrācijai nav būtisku iebildumu, ka tiek izlaista diskusija un nekavējoties tiek dzēsta Vikipēdijas lapa vai medijs. Kritēriji attiecas tikai uz zemāk uzskaitītajiem gadījumiem.

Dzēšanu atcelt tiesīgi tikai administratori, bet pārējie dzēšanas veidi pakļauti iepriekšējai diskusijai. Paātrinātās dzēšanas procesa mērķis ir paātrināt dzēšanas procesu gadījumos, kad rakstam nav paredzama saglabāšana arī diskusijas rezultātā.

Administratoriem jāievēro tas, ka paātrinātās dzēšanas process izmantojams tikai nepārprotamos gadījumos. Ja lapa nav dzēsta pēc iepriekšējas diskusijas, uz to nevar attiecināt paātrinātās dzēšanas procesu, izņemot gadījumu, kad atklāts jauns autortiesību pārkāpums. Dalībnieki parasti lapas veido ar vairākiem sekojošiem labojumiem, tādēļ jāizvairās no paātrinātās dzēšanas tūlīt pēc jaunas lapas izveidošanas.

Paātrinātu lapas dzēšanu var ierosināt jebkurš dalībnieks, lapā ievietojot attiecīgo paātrinātās dzēšanas veidni. Pirms ierosināt paātrināto dzēšanu, jāpārliecinās, vai raksts nav uzlabojams, atzīmējams kā aizmetnis, pievienojams citam rakstam vai pārceļams citviet, atgriežams kādā no iepriekšējām versijām vai citādi labojams. Dalībnieks, kas izvirzījis lapu paātrinātai dzēšanai, skaidri norāda kritērijus, kuriem lapa atbilst, lai to dzēstu, kā arī informē lapas autoru un pārējos nozīmīgāko devumu autorus.

Lapas izveidotājs nav tiesīgs noņemt paātrinātās dzēšanas veidni. Veidni noņem tikai dalībnieks, kas nav lapas pirmais autors. Lapas izveidotājs tiesīgs apstrīdēt paātrināto dzēšanu, ievietojot atlikšanas veidni un, paskaidrojot savus argumentus lapas diskusijā. Lai izvairītos no paātrinātās dzēšanas, lapā jābūt gan jēdzienam, gan izklāstam.

Bez paātrinātās dzēšanas pastāv arī citi dzēšanas veidi:

Kritēriji[labot pirmkodu]

Saīsinājumi (G12, A3 u.tml.) lietojami, lai ērtāk atsauktos uz kādu no kritērijiem, bet ieteicams lietot skaidrojumu.

Pie katra kritērija ir veidņu saraksts, kas lietojamas, lai atzīmētu attiecīgo materiālu paātrinātajai dzēšanai, kad tas atbilst konkrētajam kritērijam. Administratori uzzin par raksta izvirzīšanu paātrinātajai dzēšanai tad, ja dalībnieks lapas augšpusē ievieto attiecīgo veidni. Jāpievieno arī ātrās dzēšanas iemeslu kopsavilkums. Paātrinātās dzēšanas veidņu nosaukums sākas ar "db-" prefiksu (angļu: delete because). [Te būs norāde, kur atrodamas visas paātrinātās dzēšanas veidnes.]

Izvirzot lapu paātrinātajai dzēšanai, par to informējams lapas izveidotājs un lielāko izmaiņu autori. Katrā dzēšanas veidnē ir paraugs attiecīgam paziņojuma tekstam. Šis paziņojums jānokopē (copy) un jāielīmē (paste) attiecīgo dalībnieku diskusiju lapās.

Vispārēji[labot pirmkodu]

Šie kritēriji attiecas uz visu veidu lapām: pamatraksts, pāradresācija, dalībnieka lapa, diskusija, fails, veidne u.tml.

G1. Bezjēdzība
Lapas, kuras satur vienīgi nesakarīgu tekstu un nesaprotamu jēgu, izņemot nepareizu gramatiku, nepieklājīgus izteicienus, neticamus apgalvojumus, vandālismu, maldību, literāru sacerējumu, tekstu svešvalodā vai sliktu tulkojumu.
G2. Izmēģinājuma (testa) lapas
Izņemot smilšu kasti un dalībnieku lapas.
G3. Vandalisms un nepārprotami maldi
Acīmredzama un nepārprotami maldīga informācija, nepatiesa informācija, tai skaitā attēli ar maldinošu saturu, kā arī lapu pārvietošanas vandālisma novēršanas laikā radītās pāradresācijas.
G4. Pēc diskusijas dzēstas lapas pārjaunojums
Pēc satura identiska un neuzlabota lapa ar jebkādu nosaukumu, ja tā bijusi izdzēsta pēc dzēšanas diskusijas, izņemot lapu, kas nav vienāda ar dzēsto lapu, uz kuru vairs nav attiecināms lēmums par dzēšanu un lapu, kas pārcelta uz dalībnieka lapu uzlabošanas nolūkā. Materiāls, kas pārvietots vai kopēts, lai apietu šos un citus dzēšanas noteikumus, nav aizsargājams no dzēšanas, tai skaitā lapa, kuras dzēšana atcelta vai ierosināta dzēšanas izskatīšana, kā arī paātrinātās dzēšanas procesā dzēsts materiāls (šādā gadījumā dzēšanas pamatojums var būt gan iepriekšējais, gan cits paātrinātās dzēšanas kritērijs).
G5. Bloķēta dalībnieka devums
Lapa, ko radījis viens vai vairāki bloķēti dalībnieki, neievērojot tiem noteikto aizliegumu, izņemot gadījumu, kad cits dalībnieks lapā ir veicis ievērojamas izmaiņas.
G6. Profilakse
Neapšaubāma dzēšana tehniskās uzturēšanas nolūkā, piemēram, pārvietošanas kļūdas labojums, plānota kategoriju uzlabošana, nevajadzīgu nozīmju atdalīšanas lapas dzēšana un neapšaubāma lapu pārvietošana. Ja nav iespējams ievietot kādu no īpašajām veidnēm (piemēram {{db-pārvietošana}}) un nav skaidri nosakāms dzēšanas kritērija paveids, lapas diskusijā vai labojuma kopsavilkumā norādāms dzēšanas pamatojums.
G7. Autora pieprasījums
Lapas dzēšana, kad to pēc labas ticības pieprasa lapas sākotnējais un lielākās daļas autors. Ja vienīgais satura autors izņem visu lapas saturu, tas uzskatāms par pieprasījumu dzēst lapu. Piezīme: arī lapas pārvietošanas gadījumā pārvietotājam pirms tam jābūt pārvietojamās lapas lielākās daļas autoram.
G8. Neesošas vai dzēstas lapas pakārtota lapa
Tādas pakārtotas lapas kā diskusiju lapa, apakšlapa bez augšupējas lapas, attēla lapa bez attēla, pāradresācija uz neesošu lapu, atgriezeniska pāradresācija, nederīgs nosaukums un pāradresētas un dzēstas veidnes radīta kategorija. Šajā kategorijā neietilpst tās lapas, kas nepieciešamas kādam projektam: dzēšanas diskusija, kas nav uzskaitīta citviet, dalībnieka diskusijas lapa, diskusijas lapas arhīvs, noderīga pāradresācija, kurā mērķis aizvietojams ar derīgu un attēlu lapa vai attēla diskusija attēliem, kas atrodas Vikikrātuvē. Izņēmuma gadījumos dzēšanu apzīmē ar {{G8-izņēmums}}.
G9. Fonda amatpersonu rīcība
Fonds "Wikimedia Foundation Inc." ir tiesīgs izņēmuma gadījumā uz noteiktu laiku dzēst lapu paātrinātajā procesā. Šādu dzēšanu aizliegts atcelt bez fonda piekrišanas.
G10. Tēmu apkaunojošas un kaitnieciskas lapas
Lapa un cits saturs, kas apkauno vai apdraud attiecīgo tēmu. Šāda kaitnieciska lapa var saturēt apmelojumu, juridisku apdraudējumu un dzīvojošas personas biogrāfiju ar negatīvu noskaņu un bez atsaucēm uz ticamiem avotiem. Šāda lapa dzēšama paātrinātā procesā, ja tās hronoloģijā nav atrodama neitrāla versija. Izvērtējot kaitējuma apmēru, vērā ņemams gan lapas saturs, gan nosaukums. Lapas ar dzīvojošas personas biogrāfiju, kas dzēstas pēc šāda kritērija, nav atjaunojamas, kamēr tās pilnībā neatbilst biogrāfiska raksta standartiem.
G11. Nepārprotama reklāma un tirdzniecības veicināšana
Lapa, kas ir reklāma un būtu pilnībā jāpārraksta, lai atbilstu enciklopēdiskam stilam. Ja lapa ir tikai par kādu uzņēmumu vai produktu, šis fakts pats par sevi nav kritērijs dzēšanai.
G12. Nepārprotams autortiesību pārkāpums
Lapas tekstuālais izklāsts ar autora darbu bez norādes uz darba izdošanu publiskai apskatei un bezatlīdzības lietošanai, kā arī uz licenci darba neierobežotai lietošanai, ja lapā nav saglabājams cits, autortiesības neaizskarošs saturs. Lapas vēsture dzēšama pilnībā gadījumā, kad tā nav labojama un nav citu autortiesībām atbilstošu versiju. Neskaidrību gadījumā, kad nav skaidrs autora atļaujas statuss un kad autortiesībām atbilstoši labojumi pārklāj neatbilstošo saturu, ievērojami norādījumi par autortiesību pārkāpumiem.

Raksts[labot pirmkodu]

Šie kritēriji attiecas uz pamatrakstiem un portāliem.

A1. Nav konteksta
Lapa bez pietiekama konteksta, lai būtu saprotama jēdziena precīza nozīme. Piemēram: "Viņš ir smieklīgs cilvēks ar sarkanu mašīnu. Visiem par viņu jāsmejas." Šis kritērijs attiecināms vienīgi uz ļoti īsiem rakstiem. Konteksta kritērijs atšķiras no satura kritērija (skatīt A3 zemāk).
A2. Raksts svešvalodā, kas publicēts citā Vikimediju projektā
Ja raksts nav publicēts citā projektā, lietojama veidne {{svešvaloda}} un lapa iekļaujama sarakstā "Raksti, kuri jāpārtulko latviski" izvērtēšanai un iespējamai iztulkošanai.
A3. Bez satura
Lapa, kas satur tikai ārējās saites, kategoriju norādes, atsauču sadaļas, nosaukuma atkārtojumu, diskusijai līdzīgus komentārus, veidņu etiķetes un/vai attēlus un citē vai atsaucas tikai uz tajā apskatāmo personu vai grupu, izņemot pāradresācijas un nozīmju atdalīšanas lapa. Ļoti īsu rakstu var paturēt kā noderīgu aizmetni, ja tajā ir konteksts. Šis kritērijs neattiecas arī uz lapu, kas satur infokasti ar aizpildītiem informācijas laukiem.
A5. Uz citu projektu pārnesta lapa
Lapa ar vārdnīcas šķirklim līdzīgu definīciju, ja tā jau ir pārcelta uz citu projektu (piemēram uz Vikivārdnīcu) un pirmavota raksts, kas jau pārcelts uz citu projektu (piemēram uz Vikikrātuvi), kā arī raksts par kuru dzēšanas diskusijā pieņemts lēmums par pārcelšanu uz citu Vikimediju projektu, ja šis raksts ir pārcelts un ir saglabājusies informācija par tā autoru (-iem).
A7. Nav pazīmju raksta nozīmībai (persona, dzīvnieks, organizācija un interneta materiāls)
Raksts par esošu personu, dzīvnieku vai organizāciju (piemēram, kolektīvs, klubs, uzņēmums u.tml.) vai interneta materiālu, izņemot par skolu, ja nav pazīmju, kas liecinātu, ka šis temats ir svarīgs vai nozīmīgs. Šis kritērijs nav līdzīgs ticamības un ticamu avotu kritērijiem, kā arī ir pakārtots Vikipēdijas nozīmības standartiem. Šim kritērijam atbilst vienīgi raksts par pašu interneta materiālu, personu, organizāciju vai dzīvnieku, ja tas neapskata par tiem izdotu grāmatu, albumu, datora programmu vai citu jaunrades darbu. Ja raksts norāda uz temata svarīgumu vai nozīmību, tas neatbilst šim dzēšanas kritērijam arī gadījumā, kad nav norādīts šādas norādes ticams avots. Kritērijam atbilst tāds raksts, kurā norāde par svarīgumu vai nozīmību nav pārbaudāma. Ja pārbaudīšana nav iespējama un ir neskaidra, dalībnieks tiesīgs rakstu uzlabot vai ierosināt tā dzēšanu.
A9. Nav pazīmju skaņdarba nozīmībai
Raksts par mūzikas skaņdarbu, ja tajā nav pazīmju attiecīgās tēmas nozīmībai un Vikipēdijā nav raksta par tā autoru. Šis kritērijs nav līdzīgs ticamības un ticamu avotu kritērijiem, kā arī ir pakārtots Vikipēdijas mūzikas nozīmības standartiem. Šis kritērijs neattiecas uz rakstu par mākslas mediju, produktu u. c.

Pāradresācija[labot pirmkodu]

R2. Pāradresācija no pamatrakstu paplašinājuma telpas (article namespace)
Pāradresācija no pamatraksta uz citu paplašinājuma telpu (namespace), izņemot uz kategoriju, veidni, Vikipēdijas projektu, palīdzības lapu un portālu. Ja pāradresācija ir radusies pārvietošanas rezultātā, pirms dzēšanas jānogaida pāris dienas. Skatīt norādījumus pāradresācijai starp paplašinājuma telpām.
R3. Nepareiza rakstība
Jaunizveidota pāradresācija no nepareizas rakstības un kļūdainiem nosaukumiem. Piezīme: pāradresācija var būt noderīga dažādos nepareizas rakstības, kļūdainu vārdu un citu valodu ortogrāfijā rakstītu vārdu gadījumos.

Fails[labot pirmkodu]

Šie kritēriji attiecināmi uz failiem, attēliem un citiem medijiem.

F1. Lieks
Esoša Vikipēdijas faila tāda paša formāta dublikāts vai zemas kvalitātes kopija. Šajā kategorijā neietilpst Vikikrātuvē esoši faili (ierobežotas autortiesību licences gadījumā).
 • {{db-f1|aizvietojamā faila nosaukums.ext}}, {{db-lieks-fails|aizvietojamā faila nosaukums.ext}}, {{isd|aizvietojamā faila nosaukums.ext}}
F2. Bojāts vai tukšs attēls
Attēls, ko MediaWiki nevar nolasīt vai attīstīt samazinātu tā versiju, kā arī attēls, kurā ietverta lieka vai kļūdaina metadatu informācija.
F3. Neatbilstoša licence
Mediji ar licenci "tikai nekomerciālai izmantošanai" (tai skaitā nekomerciālās Creative Commons licences), "aizliegts atvasināt" vai "atļauta izmantošana" dzēšamas, izņemot gadījumā, kad šīs licences atbilst atsevišķajiem Vikipēdijas aizsargājamo darbu lietošanas noteikumiem. Dzēšami tādi faili, kam izsniegta tikai GFDL licences 1.3 vai vecāka versija un nav izsniegta jaunāka versija.
F4. Trūkst licencēšanas atsauce
Failu bez nepieciešamās licencēšanas atsauces dzēš pēc tā iekļaušanas sarakstā septiņu dienu laikā, ja tam netiek pievienots attiecīgais statuss. Piezīme: dažkārt dalībnieki autortiesību statusu norāda augšupielādes kopsavilkumā.
F5. Neizmantoti ierobežota lietojuma darbi
Attēls vai cits darbs, uz kuru neattiecas brīva lietojuma licence, kā arī publicēti darbi, kas nav izmantoti kādā no Vikipēdijas pamatrakstiem, dzēšami septiņu dienu laikā pēc iekļaušanas neizmantoto ierobežota lietojuma darbu sarakstā. Izņēmums ir darbs, kas augšupielādēts nākotnē paredzētam rakstam.
F6. Bez izmantošanas atļaujas pamatojuma
Ierobežota lietojuma darbi bez licences loģiska pamatojuma dzēšami septiņu dienu laikā pēc iekļaušanas nepamatota ierobežota lietojuma darbu sarakstā. Autortiesību veidnes ievietošana pati par sevi neaptur dzēšanas procesu. Šis kritērijs neattiecas uz darbiem, par kuru licences pamatojumu notiek diskusija.
F7. Nepietiekams atļautas lietošanas pamatojums
 1. Ierobežota lietojuma darbs, kam pievienota neatbilstoša atļautas lietošanas veidne (piemēram, dzīvnieka fotogrāfijai uzrādīts aizsargāta logo statuss), dzēšams nekavējoties.
 2. Ierobežota lietojuma darbs, kam pievienota atsauce par iespēju to aizvietot ar neierobežota lietojuma darbu, dzēšams divu dienu laikā, ja netiek konstatēts, ka aizvietošana nav iespējama.
 3. Darbs ar nepatiesu apgalvojumu, ka atļauta tā neierobežota lietošana, dzēšams septiņu dienu laikā, ja netiek pievienota atsauce uz avotu un brīvas lietošanas atļauju.
F8. Vikikrātuvē esoša attēla identiska kopija

Vikikrātuvē esoša attēla kopija, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • faila versija Vikikrātuvē ir tāda paša formāta un tādā pašā vai augstākā izšķirtspējā;
 • skaidri noteikta attēla izmantošanas licence, par tās statusu nav šaubu un tā ir pieņemta arī Vikikrātuvē,
  • Vikikrātuvē pārnestas visas attēla versijas, kas atbilst pirmajam kritērijam un atbilstoši ir atzīmētas un
  • attēlam nav uzlikts aizliegums pārvietot uz Vikikrātuvi;
 • attēla apraksta daļa ir pārnesta uz attēla apraksta daļu Vikikrātuvē, tai skaitā pilnīga augšupielādes vēsture ar saitēm uz augšupielādes autora dalībnieka lapu (apraksta daļas vēsture nav obligāta, bet ir vēlama, ja attēls ir nodots neierobežotai publiskai lietošanai),
  • ja attēla apraksta daļā ir jebkāda neatbilstoša informācija, apraksta lapa pēc attēla dzēšanas atjaunojama;
 • ja Vikikrātuvē esošā faila nosaukums atšķiras no dzēšamā vietējā faila, tad pēc dzēšanas jāizlabo visas atsauces un saites uz šo attēlu Vikikrātuvē;
 • attēls nav aizsargāts — aizliegts dzēst aizsargātu attēlu pat tad, ja Vikikrātuvē ir identiska kopija; tas nepieciešams interfeisa vai ļoti svarīgās veidnēs;
 • no Vikikrātuves augšupielādēts attēls, kas vairs netiek lietots sākumlapā.
 • {{db-f8}}, {{db-nowcommons}}, {{db-nowcommons| faila nosaukums Vikikrātuvē.ext}}
F9. Nepārprotams autortiesību pārkāpums
Gadījumā, kad nepārprotami redzams, ka augšupielādes autora norādītā neierobežotas izmantošanas licence nav īsta. Jānorāda URL vai cita atsauce, no kurienes ņemts attiecīgais darbs. Šis kritērijs neattiecas uz attēlu, kurā iekļauts paziņojums par pilntiesīgu izmantošanas licenci, kā arī uz attēlu, kurā ievietota atsauce uz autora paziņojumu par attēla izdošanu publiskai izmantošanai ar Vikipēdijai atbilstošu licenci. Tādi ir vairums attēlu no Getty Images un Corbis vietnēm. Nepārprotams pārkāpums atzīmējams ar veidni {{db-filecopyvio}} vai {{db-imgcopyvio}} (attēliem). Šaubu gadījumā ierosināma diskusija par autortiesību pārkāpumu.
F10. Nederīgs fails
Augšupielādēts fails, kas nav attēls, skaņa vai video, netiek lietots rakstā un to nav paredzēts izmantot enciklopēdiskā nolūkā. Piezīme: faili ar sekojošiem paplašinājumiem nav attēls, skaņa vai video — .doc, .pdf, .ps, .html, .rtf, .txt, .xls un .zip. Attēli, skaņas un video faili var būt: .jpg, .gif, .mpg un .wav. Šis nav pilnīgs dzēšamo failu paplašinājumu saraksts un šajā kritērijā uzskaitītie paplašinājumi paši par sevi nav iemesls dzēšanai. Kritērijs ir faila faktiskais saturs.
F11. Nav pierādījumu izmantošanas atļaujai
Ja augšupielādes autors ir norādījis licenci un nosaucis tās izsniedzēju kā avotu vai autortiesību īpašnieku bez pierādījumiem par izsniedzēja piekrišanu, autora darbu dzēš septiņu dienu laikā pēc augšupielādes autora brīdināšanas. Par pierādījumu uzskatāma saite uz avota interneta lapu, kur publicēta attiecīga atļauja vai autora paziņojums nosūtīts pa e-pastu uz permissions-en@wikimedia.org. Apstiprinājums nepieciešams arī gadījumā, kad augšupielādes autors uzdodas par organizācijas pārstāvi, kura ir atļaujas avots, vai gadījumā, kad viņš apgalvo, ka ir publikācijas autors. Atklāta nepārprotama autortiesību pārkāpuma gadījumā, kad augšupielādes autors objektīvi nebūtu varējis iegūt atļauju (piemēram, populāru kino filmu studiju plakāti, TV raidījumu attēli u.tml.), dzēšami paātrinātā procesā, saskaņā ar F9 kritēriju (nepārprotams autortiesību pārkāpums), ja nav saņemta neapšaubāma autora atļauja.

Kategorija[labot pirmkodu]

C1. Tukša kategorija
Kategorija, kas ir tukša vismaz četras dienas. Šis kritērijs neattiecas uz nozīmju atdalīšanas kategoriju, pāradresācijas kategoriju, izlases rakstu kategoriju, diskusijā apspriežamu kategoriju un projektu kategoriju, kas dažkārt mēdz būt tukša.
C2. Paātrināta pārdēvēšana vai apvienošana
1. Kļūdas labojums (piemēram, DzelsceļiDzelzceļi).
3. Lielo sākumburtu labojumi (piemēram, Latvijas KrieviLatvijas krievi).
3. Daudzskaitļa un vienskaitļa formas maiņa (piemēram, TransportiTransports).
4. Nosaukuma maiņa attiecīgā kategoriju koka pieņemto principu ievērošanai (piemēram, Tautība no Valsts, Valsts tauta, Tautas rakstnieki, Rakstnieki no valsts u.tml.).
5. Valstu nosaukumu saīsinājumu izteikšana vārdos (piemēram, ASVAmerikas Savienotās Valstis).
6. Nozīmju atdalīšanas labojumi, pārceļot vispārīgo kategoriju uz konkretizētu kategoriju (piemēram, Kategorija:Malta → Kategorija:Malta (valsts) vai Kategorija:Malta (ciems)).
7. Defises (-) pārveidošana par domuzīmi (—) interpunkcijas ievērošanai (piemēram, Kategorija:Krievu-turku kari → Kategorija:Krievu—turku kari).