Vikipēdija:Ierosināta dzēšana

Vikipēdijas lapa

Ierosināta dzēšana ir lapas dzēšanas process kā rezultātā tā tiek dzēsta, ja septiņu dienu laikā pēc ierosinājuma netiek iesniegtas pretenzijas pret dzēšanu. Process atbilst tādai dzēšanai, ko neapstrīdētu Vikipēdijas administrācija. Šo procesu neizmanto, lai izvairītos no diskusijas par dzēšanu, ja lapu vēlētos saglabāt kāds no dalībniekiem. Procesa mērķis ir iespējami saīsināt laiku, kas tiek tērēts diskusijai par dzēšanai izvirzītu lapu, ja tā ir jādzēš, bet neatbilst paātrinātās dzēšanas kritērijiem.

Process sastāv no trīs posmiem:

 1. Dalībnieks pēc rūpīgas raksta apskates un izvērtējuma ierosina lapas dzēšanu, ievietojot lapā {{prod}} veidni.
 2. Dalībnieks, kas iebilst pret dzēšanu, izņem {{prod}} veidni un šādā gadījumā to aizliegts ievietot atkārtoti.
 3. Ja ierosinājums nav saņēmis iebildumus un kopš ierosinājuma pagājušas vismaz septiņas dienas, administrators lapu pārbauda un dzēš. Pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas lapu iespējams atjaunot.

Ierosinājums[labot pirmkodu]

Pirms ierosinājuma:

 1. pārbauda dzēšanas pamatojumu un citu iespējamo rīcību;
 2. pārbauda raksta vēsturi un pārliecinās, ka lapā pēdējās izmaiņas nav vandālisms;
 3. pārliecinās, ka lapa atbilst šādiem ierosinātās dzēšanas principiem:
  • nesen nav bijis izteikts ierosinājums to dzēst;
  • agrākā dzēšana nav atcelta;
  • nenotiek lapas dzēšanas apspriešana.
 4. Piezīme: šajā procesā dzēšama tikai pamatlapa, saraksts vai pāradresācija.

Ierosinājums:

 1. lapā ievieto veidni {{subst:prod|iemesls= dzēšanas ierosinājuma iemesls}} un norāda skaidru un nepārprotamu iemeslu;
 2. izmaiņu kopsavilkumā skaidri norāda, ka lapa tiek izvirzīta dzēšanai un neatzīmē to kā maznozīmīgu labojumu;
 3. pievieno lapu savam uzraugāmo lapu sarakstam;
 4. informē lapas sākotnējo autoru un nozīmīgāko labojumu autorus par ierosinājumu dzēst lapu, ievietojot attiecīgu paziņojumu šo dalībnieku diskusijās.

Ierosinājuma atbalsts:

 1. ievieto veidni {{Prod-2}}, norādot savu viedokli;
 2. pievieno vai papildina lapas diskusijā esošo {{Oldprodfull}} veidni.

Iebildumi[labot pirmkodu]

Ierosinātu dzēšanu atceļ, izņemot no lapas veidni {{prod}}. Dalībniekam, kas iebilst pret dzēšanu, ieteicams:

 1. ievietot iebildumus pret ierosināto dzēšanu labojumu kopsavilkumā vai lapas diskusijā;
 2. paziņot par ierosinātās dzēšanas atcelšanu, ievietojot {{Deprod}} veidni dzēšanas ierosinātāja diskusiju lapā;
 3. pievienot vai labot {{Oldprodfull}} veidni raksta diskusijā, lai izvairītos no atkārtota ierosinājuma dzēst;
 4. uzlabot lapu, novēršot ierosinājumā norādītos trūkumus, lai šo lapu neierosina dzēst tādu pašu iemeslu dēļ.

Ja kāds dalībnieks un raksta sākotnējais autors noņem lapai {{prod}} veidni, šādu darbību aizliegts atcelt pat tad, ja veidne noņemta pretēji labai ticībai. Aizliegums neattiecas uz gadījumu, kad labojums nav iebildums pret ierosināto dzēšanu, bet ir satura iztukšošana. Ja dzēšanas ierosinātājs tomēr uzskata, ka lapa dzēšama vai dzēšanai nav nepieciešama apspriešana diskusijā, lapa iekļaujama dzēšamo lapu sarakstā.

Ja raksts jau ir izdzēsts, ievērojami dzēšanas izvērtēšanas procesa noteikumi. Ja raksta dzēšana ir atcelta, raksta diskusijā ievieto {{Oldprod}} veidni. Lapu, kuras dzēšana tiek izskatīta dzēšanas izvērtēšanas procesā, administrators nekavējoties atjauno bez diskusijas.

Dzēšana[labot pirmkodu]

Pirms dzēšanas administrators pārbauda rakstu un tā hronoloģiju un veic attiecīgu ierakstu kopsavilkumā, norādot šādus apstākļus:

 1. veidne {{prod}} lapā bijusi vismaz septiņas dienas;
 2. lapas diskusijā nav izteikti iebildumi pret ierosināto dzēšanu;
 3. lapa atbilst ierosinātajai dzēšanai – iepriekš nav ierosināta tās dzēšana, tās dzēšana nav atcelta un nav notikusi dzēšanas apspriešana.

Pieņemot lēmumu dzēst rakstu, sniedz paskaidrojumu par dzēšanas iemeslu, kas var būt tāds pats kā norādījis dzēšanas ierosinātājs vai dalībnieks, kas atbalstījis dzēšanu. Ja raksts ir dzēsts, {{prod}} minētos iemeslus var apskatīt tikai administrācija. Lai dzēšana būtu taisnīga, lapu nedzēš tas pats dalībnieks, kas ierosinājis lapas dzēšanu.

Ja pieņem lēmumu nedzēst rakstu, veicama raksta uzlabošana, lai novērstu dzēšanas ierosinājumā norādītos trūkumus vai, ierosināma diskusija par lapas dzēšanu. Šāds lēmums norādāms lapas diskusijā, ievietojot {{Oldprodfull}} veidni.