Vikipēdija:Pieci pīlāri

Vikipēdijas lapa

Vikipēdijas darbības fundamentālie principi ir apkopoti piecos pīlāros:

Blue pillar (1: Encyclopedia)
Vikipēdija ir tiešsaistes enciklopēdija
Tajā ir iekļauta informācija no vispārējām un nozaru enciklopēdijām, almanahiem, vietvārdnīcām, gadagrāmatām un vārdnīcām. Vikipēdija nav ne tribīne savu uzskatu paušanai, ne reklāmas dēlis, ne vieta savas pašapziņas celšanai, ne anarhijas vai demokrātijas eksperiments, ne arī nesistematizētas informācijas vai tīmekļa saišu krātuve. Veidojot šķirkļus, ir jātiecas uz maksimālu informācijas precizitāti un pārbaudāmību; ar neatkarīgām atsaucēm neapstiprināti fakti vai apgalvojumi var tikt dzēsti. Vikipēdija tāpat nav vieta Jūsu personīgā viedokļa vai pieredzes paušanai. Šeit neiederas oriģinālas idejas, traktējumi, vai patstāvīgu pētījumu rezultāti. Vikipēdija nav arī vārdnīca, avīze vai bibliotēka; šāda veida informācija var iederēties kādā no citiem saistītajiem Wikimedia projektiem.
Green pillar (2: NPOV)
Vikipēdija tiek rakstīta no neitrāla skatpunkta
Jātiecas uz informācijas atainošanu līdzsvarotā un objektīvā veidā, cenšoties izvairīties no kāda viedokļa aizstāvības. Informāciju nepieciešams raksturot, bet ne interpretēt un komentēt to. Dažās jomās var būt tikai viens plaši atzīts viedoklis; citās jomās aprakstāmi vairāki viedokļi, bet katrs precīzi un pieņemamā kontekstā, nevienu no viedokļiem nepasludinot par «īsteno patiesību». Visiem strīdīgajiem faktiem un apgalvojumiem jābūt pārbaudāmiem autoritatīvos avotos. Redaktora personīgajai pieredzei, interpretācijām vai viedoklim šeit nav vietas. Sevišķa uzmanība nepieciešama, rakstot par sabiedrībā jūtīgām tēmām vai dzīviem cilvēkiem.
Yellow pillar (3: Free)
Vikipēdijā ir brīvi izmantojams saturs, ko katrs var labot, lietot un izplatīt
Nepieciešams respektēt autortiesību likumus un izvairīties no plaģiātisma attiecībā uz izmantotajiem avotiem — uz tiem pienācīgi jāatsaucas. Tā kā viss Vikipēdijas saturs pieejams ar Creative Commons licencei piekrītošiem nosacījumiem, nevienam no šķirkļu autoriem nav īpašuma tiesību uz viņa pienesumu un katrs no tiem ir izmaināms un tālākizplatāms. Vikipēdijā atsevišķos gadījumos pieļaujams ievietot nebrīvus materiālus ar godprātīgas lietošanas nosacījumiem, bet no tā jācenšas izvairīties, meklējot brīvas alternatīvas.
Orange pillar (4: Code of conduct and etiquette)
Vikipēdijas dalībniekiem savstarpēji jāizturas ar cieņu un pieklājīgi
Jārespektē un jābūt pieklājīgiem saskarsmē ar saviem kolēģiem vikipēdistiem arī situācijās, kad Jūsu viedokļi atšķiras. Jāmeklē konsenss, cenšoties izvairīties no «izmaiņu kariem» un personīgiem uzbrukumiem. Vienmēr jāpieņem, ka oponents rīkojas godprātīgi un ar vislabākajiem nodomiem. Seko Vikipēdijas noteikumiem un ieteikumiem. Konfliktu un grūti atrisināmu domstarpību gadījumā apstājies, apdomājies un atceries, ka šajā Vikipēdijā ir 127 498 citi šķirkļi, kurus Tu vari uzlabot un papildināt.
Red pillar (5: Ignore all rules)
Vikipēdijā nav stingru un nemaināmu noteikumu
Vikipēdijas noteikumi nav iecirsti akmenī un to formulējums un interpretācija var mainīties laika gaitā. Vikipēdijas noteikumi ir sekundāri attiecībā pret tās mērķiem. Ja Vikipēdijas noteikumi traucē to pilnveidot un uzturēt pienācīgā kārtībā, ignorē tos! Ja, Jūsuprāt, noteikumi ir pretrunā ar veselīgo saprātu vai arī Jūs tos neizprotat, rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Esiet drosmīgs, bet ne pārgalvīgs! Jūsu pienesumam Vikipēdijā nav jābūt perfektam, kaut arī uz to ir jātiecas. Visas izmaiņas tiek saglabātas raksta hronoloģijā un neko nevar neatgriezeniski izdzēst vai sabojāt.