Zinātniskais žurnāls

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Zinātniskais žurnāls (zinātniskā periodika, zinātniskie izdevumi) - zinātniska rakstura periodisks izdevums, kur publicē zinātniskos rakstus un retāk arī rakstus par notikumiem zinātnes dzīvē. Zinātniskie žurnāli pasaulē tiek izdoti ļoti daudz. Zinātniskie žurnāli var būt tematiski vai dažādu nozaru. Žurnālus izdod zinātniskās iestādes un biedrības, kā arī, tie var būt komercsabiedrību izdevumi, kad pats žurnāla izdevējs nav zinātniska organizācija.

Zinātniskie žurnāli var būt tādi, kas tiek izdoti kopš to dibināšanas brīža, kā arī tādi, kas iznāk ar lielākiem pārtraukumiem (finanšu trūkuma dēļ un citiem iemesliem). Bibliotēkās atrodami arī tādi izdevumi, kuriem ir izdots pirmais vai pirmie numuri (laidieni, sējumi) un kuri dažādu iemeslu dēļ nav tālāk vairs izdoti. Žurnāli var tikt izdoti ar noteiktu periodiskumu - reizi mēnesī, reizi gadā vai vēl retāk (atkarībā no vajadzības un mērķa).