Zinātniskais žurnāls

Vikipēdijas lapa
Pasaulē pirmā tikai zinātnei veltītā žurnāla Philosophical Transactions of the Royal Society pirmā sējuma titullapa

Zinātniskais žurnāls ir periodisks zinātniskais izdevums, kas apkopo zinātniskos rakstus un retāk arī rakstus par notikumiem zinātnē. Pasaulē tiek izdoti ļoti daudz dažādu nozaru un tematu zinātniskie žurnāli. Parasti tos izdod zinātniskās iestādes un biedrības, bet tie var būt arī uzņēmējsabiedrību izdevumi. Atkarībā no mērķa un vajadzības žurnālus izdod ar noteiktu periodiskumu — reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi gadā vai retāk.

Ir gan zinātniskie žurnāli ar ilggadīgu izdošanas vēsturi un regulāriem izdevumiem, gan arī tādi, ko finanšu trūkuma vai citu iemeslu dēļ izdod ar lieliem pārtraukumiem. Bibliotēkās pieejami arī tādi zinātniskie žurnāli, kuriem izdots tikai pirmais vai pirmie numuri (laidieni, sējumi), bet turpmāku numuru izdošana dažādu iemeslu dēļ ir pārtraukta.