Četras svētās pilsētas

Vikipēdijas lapa

Četras svētās pilsētas, jūdaisma tradīcijā iekļauj Jeruzālemi, Hebronu, Tiberiju un Safedu.

19. gadsimtā stilizēta četru svēto pilsētu karte.

Šīs pilsētas atzītas par svētām gan tāpēc, ka tajās koncentrētas kulta celtnes, gan ievērojamu rabīnu piemiņas vietu dēļ. Daudzi reliģiski ebreji izvēlas tikt apglabāti tieši šajās pilsētās.

Jeruzāleme jau gadu tūkstošiem ir jūdaisma svētākā pilsēta un ebreju pasaules centrs. Tajā atradies Jeruzālemes templis, tā bijusi senās Izraēlas karalistes galvaspilsēta un ir arī mūsdienu Izraēlas galvaspilsēta. Jeruzāleme ir svēta arī kristiešiem un musulmaņiem.

Hebronā atrodas patriarhu Ābrama, Īzaka, Jēkaba un viņu sievu Sāras, Rebekas un Leas kapu vietas. Arī musulmaņi uzskata Hebronu par svētu, jo tajā apglabāts viņu ciltstēvs Ābrams.

Safeda kļuva par ievērojamu ebreju kultūras centru pēc tam, kad tajā ieradās 1492. gadā no Spānijas padzītie ebreji, starp kuriem bija daudzi ievērojami rabīni. Tā kļuva par ievērojamu Kabalas studiju centru. Tajā atrodas ievērojamā kabalista Īzaka Lurijas kapa vieta.

Tiberija ir ievērojama kā pilsēta kurā 18. un 19. gadsimtā darbojās virkne ievērojamu rabīnu un viņu skolnieki. Vēsturiski tieši šajā pilsētā pabeigts darbs pie Jeruzālemes Talmūda.