Šaurjosla

Vikipēdijas lapa

Radio translācijā ar šaurjoslu (angļu: narrowband) apzīmē frekvenci, kurā translācijas joslas platums būtiski nepārsniedz frekvences koherento joslas platumu. Ir nepareizi uzskatīt ka šaurjoslu darbības diapazons attiecas tikai uz „mazu” radiofrekvences spektru.

Bezvadu kanālu izpētē bezvada tīkliem, šaurjosla nozīmē, ka kanāls kurš tiek ņemts vērā ir tik šaurs kā arī tā frekvences atbildes biežums var uzskatīts par līdzenu. Tādēļ signāl joslas platums būs mazāki par kanāla koherento joslas platumu. To parasti izmanto kā idealizētu pieņēmumu, jo nevienam kanālam nav pilnīgas vienmērīgas izzušanas, bet vairāku aspektu bezvadu sistēmu analīze ievērojami vienkāršojas, ja pieņem ka pilnīga vienmērīga izzušana ir iespējama.

Šaurjoslu var izmantot audio spektra ietvaros, lai aprakstītu skaņas, kuras atrodas šaurajo joslu frekvences diapazonā . Telefona sakaros, šaurjosla ietver sevī frekvences, kuras svārstās no 300 Hz līdz 3400 Hz.