ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Vikipēdijas lapa
Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir ANP iniciatīva

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir 17 globāli mērķi, ko 2015. gadā uzstādīja ANO Ģenerālā asambleja. Tie ir daļa no asamblejas rezolūcijas 70/1[1]: " Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam."[2] Mērķi ir plaši un neatkarīgi, taču katram no tiem ir atsevišķs sasniedzamo rādījumu saraksts. Visu 169 apakšmērķu sasniegšana nozīmētu visu 17 mērķu sasniegšanu. Mērķi iekļauj tādas sociālas un ekonomiskas attīstības problēmas kā nabadzība, bads, veselība, izglītība, globālā sasilšana, dzimumu līdztiesība, ūdensapgāde, sanitārija, enerģija, urbanizācija, dabas aizsardzība un sociālais taisnīgums.[3]

Diagramma, kurā uzskaitīti 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi

17 mērķi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs
 2. Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību
 3. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem
 4. Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas
 5. Panākt dzimumu līdztiesību un iespējināt visas sievietes un meitenes
 6. Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību
 7. Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu
 8. Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem
 9. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas
 10. Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē
 11. Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas
 12. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus
 13. Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi
 14. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību
 15. Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu
 16. Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos
 17. Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
 2. «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development». United Nations – Sustainable Development knowledge platform. Skatīts: 2015. gada 23. augusts.
 3. «Press release – UN General Assembly’s Open Working Group proposes sustainable development goals» (PDF). Sustainabledevelopment.un.org. 2014. gada 19. jūlijs. Skatīts: 2016-10-18.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]