Pāriet uz saturu

Adesīvs

Vikipēdijas lapa

Adesīvs (no latīņu: ad – 'pie' + esse – 'būt') ir klātbūtnes lokatīvs viens no lokatīva locījuma paveidiem, kas norāda uz priekšmetu vai dzīvu būtni, kuras tuvumā notiek kāda darbība.

Mūsdienu latviešu un lietuviešu valodā šis locījums ir jau izzudis, bet 16.17. gadsimta lietuviešu rakstos un dažos Baltkrievijas lietuviešu ciemos (Lazūnos, Zietelā, Gervēčos) tas vēl tiek lietots, piemēram, "elgeta... gulėjo vartuosemp" (senlatviešu: "ubags gulēja vārtosump (pie vārtiem)"), [M. Daukša]. Tiek uzskatīts, ka lietuviešu valodas adesīva vienskaitļa formas izveidojušās, pie senā lokatīva pievienojot piedēkli -pi: miškiepi < miškie + -pi (senlatviešu: "me(d)žaipi < me(d)žai + -pi"). Daudzskaitļa adesīva formas izveidojušās vēlāk, kad tas pats piedēklis -pi pievienots daudzskaitļa inesīvam: miškuosempi < miškuosen + -pi (senlatviešu: "me(d)žosumpi < me(d)žosun + -pi").