Ainavu arhitekts

Vikipēdijas lapa
Valdekas pils, kurā iekārtota Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Ainavu arhitekts vada pētījumus, konsultē un strādā plānošanā, projektēšanā un ir eksperts ārtelpas organizēšanā gan apbūvētās teritorijās, gan lauku ainavās, saistot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Ainavu arhitekta un projektu vadītāja pienākums ir izbraukšana uz objektu. Teritorijas izpētes laikā notiek objekta apsekošana, foto fiksācijas, augu inventarizācija, topogrāfijas uzmērīšana un augsnes analīzes. Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot projektu, ir inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns, ēkas plāns, kas sastāv no fasāžu un stāvu plāniem, inženiertehnisko komunikāciju plāns un āderu plāns. Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas, top skiču projekts.