Aksiālā simetrija

Vikipēdijas lapa

Aksiālā simetrija ir simetrija pret asi; aksiāli simetriska objekta izskats nemainās, tam rotējot apkārt asij.

Aksiālajā simetrijā divus punktus sauc par simetriskiem attiecībā pret asi, ja nogrieznis, kas tos savieno, ir perpendikulārs pret šo asi, un ass iet caur šī nogriežņa viduspunktu.

Figūras F1 un F2 sauc par aksiāli simetriskām, ja katram figūras F1 punktam attiecībā pret simetrijas asi ir simetrisks punkts figūrā F2 un otrādi.

Aksiālajā simetrijā līdzīgi kā centrālajā simetrijā saglabājas attālumi.