CBR

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

CBR (California bearing ratio) ir ceļa segas zemes klātnes (grunts) vai nesošā pamata nestspējas raksturotājs. CBR skaitlisko vērtību izsaka procentos (%). Metodi izstrādājis Kalifornijas transporta departaments. Grunts nestspēju mēra, caurspiežot grunts paraugu ar noteikta šķērsgriezuma laukuma virzuli.

CBR nosaka pēc formulas

kur p ir mērāmā grunts parauga caurspiešanai vajadzīgais spiediens (N/mm2), bet ps — "standartgrunts" caurspiešanai vajadzīgais spiediens.