Dīkstāve

Vikipēdijas lapa

Dīkstāve ir ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vai mehanizēto lietu, ilgstoša, cikliska vai neparedzama laika neizmantošana jeb stāvēšana bezdarbībā. Tas izraisa izmaksas, kuras ir nepieciešamas, lai uzturētu vai apmaksātu izdevumus bezdarbības procesā. Citiem vārdiem, ja cilvēka resursi vai mehanizētas lietas netiek nodarbinātas, tad rodas zaudējumi attiecība pret iespējamo peļņu, to ko varētu gūt, ja darbība būtu nepārtrauktā procesā.