Eiropas Revīzijas palāta

Vikipēdijas lapa
Institūcijas pārskats
Izveidota 1977. gadā
Jurisdikcija Eiropas Savienība
Galvenā mītne Luksemburga, Luksemburga
Priekšsēdētājs Tony Murphy
Mājaslapa https://www.eca.europa.eu/lv

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir Eiropas Savienības finanšu tēriņu, to pamatotību un efektivitāti uzraugoša neatkarīga ES institūcija. Tā ir viena no septiņām ES veidojošām institūcijām. Eiropas Revīzijas palātas mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības budžeta finanšu līdzekļu pārvaldību, veicināt atklātību un caurskatāmību un darboties kā Eiropas Savienības pilsoņu kopīgo finanšu resursu uzraugam.[1]

Katra dalībvalsts izvirza kandidātu ERP locekļa amatam. Locekļus oficiāli amatā ieceļ Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Viņus ieceļ uz atjaunojamu sešu gadu termiņu. Viņi sniedz svinīgu apliecinājumu pildīt savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi un Eiropas Savienības vispārējās interesēs.

Latvijas pārstāvis Mihails Kozlovs ir ERP loceklis kopš 2016. gada maija, un šobrīd pilna pienākumus otro termiņu. No 2004. gada maija līdz 2016. gada maijam divus termiņus pēc kārtas ERP locekļa amatu ieņēma Igors Ludboržs. [1]

ERP locekļus norīko darbam kādā no piecām apakšpalātām. Locekļi ir atbildīgi par revīziju koordinēšanu un ziņojumu virzīšanu, izmantojot pieņemšanas procedūru palātas vai ERP līmenī.

Tā kā 27 locekļu kolēģija ir ERP augstākā lēmumpieņemšanas struktūra, locekļiem ir arī pilnvaras pieņemt lēmumus par plašākiem stratēģiskiem un administratīviem jautājumiem.

Eiropas Revīzijas palātu vada priekšsēdētājs – kolēģijas ievēlēts loceklis, kurš darbojas kā “pirmais starp vienlīdzīgajiem” uz atjaunojamu trīs gadu termiņu.[2]

Darbības mērķi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Eiropas Revīzijas palātas kā neatkarīga ārējā revidenta pienākumos ietilpst ES fondu līdzekļu tēriņu uzskaites un to atbilstības, kā arī izmantošanas efektivitātes pārbaudīšana.[2] Eiropas Revīzijas palātas darba rezultātus – gada pārskatus, īpašos gada ziņojumus, atzinumus un nostājas dokumentus – ES budžeta pārvaldības pārraudzībai un uzlabošanai izmanto Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome, kā arī dalībvalstis.

Palātas veiktajam darbam ir nozīmīga loma ikgadējā ES budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, kad Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma lemj, vai Komisija ir apmierinoši izpildījusi iepriekšējā gada budžetu. ERP pārskati, ziņojumi un atzinumi rada pievienoto vērtību, sekmējot Eiropas Savienības attīstību un tuvinot to Eiropas iedzīvotājiem.

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Eiropas Revīzijas palāta tika izveidota ES finanšu revīziju veikšanai 1977. gadā. Palātas darbības pamatuzdevums ir ES budžeta uzraudzība un finansu plānošanas procesa saskaņotības izvērtēšana, pirmkārt, jomās, kas ir tieši saistītas ar izaugsmi un nodarbinātību, pievienoto vērtību, publiskām finansēm, vidi un klimata pasākumiem. ERP revidē gan ES budžeta ieņēmumus, gan izdevumus un ir pilntiesīga ES institūcija kopš 1992. gada Māstrihtas vienošanās.[3]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. European Court of Auditors / Governance http://www.eca.europa.eu/en/Pages/Structure.aspx Arhivēts 2015. gada 15. februārī, Wayback Machine vietnē.
  2. European Court of Auditors / About http://www.eca.europa.eu/en/Pages/MissionObjectives.aspx Arhivēts 2015. gada 8. februārī, Wayback Machine vietnē.
  3. European Court of Auditors / History http://www.eca.europa.eu/en/Pages/History.aspx Arhivēts 2015. gada 20. februārī, Wayback Machine vietnē.