Pāriet uz saturu

Kokle

Vikipēdijas lapa
Liela kokle, kuru spēlē tradicionāla Lietuviešu deju grupa ar birbūnu.

Cik var spriest no saglabājušamies liecībām, kokle (kokles) ir sens baltu izcelsmes mūzikas instruments. Pirmās rakstītās ziņas par kokļu spēlmaņiem saglabājušās no XV gs. No baltu ciltīm kokles aizguvušas tuvumā dzīvojošās somugru (lībiešu kāndla, igauņu kannele, somu kantele u.c.) un slāvu ciltis (krievu gusļi).

Kokle ir stīgu strinkšķināmais instruments. Spēlējot kokli liek klēpī vai uz galda, Ar labo roku tiek radīta stīgu vibrācija, tātad skaņa, bet ar kreiso tiek klusinātas nevajadzīgās stīgas. Kokles skaņojumi bijuši dažādi, pārsvarā diatoniski. Apakšējai stīgai parasti ir burdona funkcija - tā skan visu laiku.

Koklei ir izdobts trapecveida korpuss, kas pārsegts ar plānu dēlīti - deku. Stīgu tapas darinātas no koka un iestrādātas korpusa platākajā galā paralēli tā malai. šaurākajā malā iestrādāts metāla stienītis, ap kuru aptītas zarnu, augu šķiedras, misiņa vai tērauda stīgas. Tradicionāli bijušas 6-9 stīgas, vēlāk arī padsmit.

Kurzemes kokle

Kurzemē spēlētas un darinātas kokles bez spārna, ar daudziem ornamentiem un grebumiem.

Latgales kokle

Latgales koklēm ir spārns, kas pastiprina skaņu un izmantojams arī kā rokas balsts. Salīdzinot ar Kurzemes koklēm, to apdare ir mazāk rūpīga, tās ir lielākas, smagākas, ar atturīgu rotājumu. Augšzemē un Vidzemē spēlētas abu veidu kokles, kā arī radušās starpformas, piemēram, kokles ar knābveida spārnu.

XIX gs. beigās kokļu būves tradīcijas ietekmēja no Rietumeiropas ienākušās cītaras. Tādējādi radās tā sauktās cītarkokles - kokles ar lielāku, cītarveidīgu korpusu, tērauda tapām un lielāku stīgu skaitu.

Materiāls no folklora.lv