Laucienes pamatskola

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Laucienes pamatskola un Laucienes pamatskolas filiāle Dursupes pamatskola ar PI grupām saviem izglītojamiem piedāvā 4 izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu , vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Laucienes pamatskolas vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Pamatojoties uz Krievijas impērijā izdoto skolu likumu 1804. gadā, kas paredz katrā draudzē izveidot skolu, vēstures avoti liecina par G. J. Z. Laubes izveidoto skolu Nurmuižā. 1840.- 1841. gadā skolu apmeklē 45 skolēni, skolas pirmsākumos strādājuši skolotāji J. Veisbergs, O. Kiršs, J. Brahmanis, P. Zeimanis, J. Dzeguze.
 • Nurmuižas sešklasīgā pamatskola dibināta 1847. gadā, tad arī uzcelts pirmais skolas nams. Tagadējā skolas ēka celta 1880. gadā, skola vairākkārtīgi pārbūvēta, labiekārtota apkārtne un novecojušo palīgēku vietā uzceltas jaunas ēkas. Laucienes pamatskolas vārds saistās ar trim ievērojamiem skolas direktoriem, izciliem pedagogiem, dziedāšanas, pagasta kultūras dzīves un koru vadītājiem — Kārli Veisu- skolas pārzinis no 1910.- 1939. gadam, Nikolaju Kalvi- skolas pārzinis no 1939. -1949. gadam, Gunāru Zēbergu- skolas direktors no 1964. — 1998. gadam.
 • Dažādos posmos direktora amatu Laucienes pamatskolā veikuši H. Jurkevics, A. Jakobsone. K.Reinbergs, A. Saviča, A. Reinberga, Z. Mote, A. Lindbergs,O.Solovjovs. No 2015. gada septembra direktora amata pienākumus pilda Signeta Šveiduka.

Laucienes pamatskolai bijuši dažādi nosaukumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • no 1880.gada — sešgadīgā pamatskola,
 • no 1940.gada — nepilnā vidusskola,
 • no 1941.gada — tautskola,
 • no 1946.gada — septiņgadīgā skola,
 • no 1960.gada — astoņgadīgā skola,
 • no 1989.gada — deviņgadīgā skola,
 • no 1992.gada — pamatskola.

Dursupes pamatskolas vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Dursupes skolas sākums attiecas uz 19.gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Līdz 1901.gadam skola atradās „Silkalnu „mājā. Dursupes un Zentenes pagastiem apvienojoties, pagasta valde par skolotāju ievēlēja Kārli Reinfeldu, kurš strādā skolā no 1896.gada līdz 1934.gadam. Viņa laikā darbs skolā uzlabojās. Skolai vajadzēja celt jaunu ēku. Skolotājs K.Reinfelds par savu naudu (50 zelta rubļiem) nopirka vienu pūrvietu zemes. 1901.gadā uzbūvēja divstāvu skolas ēku. Skolēnu bija daudz, skolā telpas šauras. Tādēļ atsevišķām klasēm mācības notika dažādās ēkās Balgales pagastā.
 • 1963.gadā sarkanajai ķieģeļu ēkai uzcēla piebūvi. Kopš tā gada visas skolas klases ir izvietotas vienā ēkā. Vēlāk uzbūvēja arī atsevišķu sporta zāli. Skolēnu skaits pēdējo 25 gadu gaitā ir samazinājies no 160 līdz 45 skolēniem šobrīd. Tādēļ no 2009.gada Dursupes pamatskola ir Laucienes pamatskolas filiāle.
 • Pavisam skolā strādājuši 17 direktori :K.Reinfelds, A.Voldrahs, A.Dreimanis, I.Kleina, A.Čolders, A.Tīruma (Bilāne), Dz.Mutjanko, P.Tikāns, V.Heidemane, N.Adaskeviča, F.Norkuss, O.Tervids, E.Ganiņa, L.Grundmanis, V.Krustiņa, G.Robalds, O.Solovjovs.
 • Šobrīd par skolas direktori strādā Signeta Šveiduka.

Interešu izglītības nodarbības skolēniem[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • 1.-4.klases koris
 • 5. — 9.klases koris
 • 1. — 4.klases ansamblis
 • 5. — 9. klases ansamblis
 • Tautiskās dejas 1.,2.klasei, 3. -. 6.klasei
 • Vides izglītība 7. — 9. klasei
 • Sports (florbols) 1. — 7. klasei, 8. un 9. klasei
 • Instrumentālais ansamblis 3. — 8. klasei
 • Badmintons 2. — 4.klasei
 • Lego mehānika 2. — 4. klasei
 • Lego robotika 5. — 9. klasei
 • Dabaszinību pulciņš 4. — 6. klasei
 • Kokapstrāde 3. — 5. klasei.
 • Vizuālā māksla 1.-4.klasei
 • Sporta spēļu pulciņš
 • Jaunsardze

Skolas tradīcijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Zinību diena
 • Miķeļdienas tirgus
 • Skolotāju diena
 • Labo darbu nedēļa
 • Piemiņas brīdis Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Nurmes ev.lut. baznīcā un pie piemiņas akmens
 • Svētku koncerts Latvijas Valsts dzimšanas dienā
 • Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem kopā ar vecākiem
 • Adventa sveču iedegšana, piedalīšanās labdarības akcijā “Rūķi pār novadiem “
 • Labdarības koncerts Laucienes pansionāta iemītniekiem
 • Cerību prēmija, zelta un sudraba liecības
 • Lielā Ziemassvētku balle
 • Lieldienas
 • Apkārtējās vides sakopšanas talka
 • Mātes dienas koncerts
 • Pēdējā zvana diena 9. klasei
 • Mācību gada noslēguma pasākums ,olimpiešu godināšana
 • Izlaidums 9.klasei
 • Sadarbība ar Muhu pamatskolu Igaunijā
 • Skolas salidojums ik pēc pieciem gadiem