Talsu novads

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Talsu novads
Talsu novada karte.png
Talsu novads.png
Talsu novada karogs Talsu novada ģerbonis
Karogs Ģerbonis
Centrs: Talsi
Platība: 1763 km2
Iedzīvotāji (2016): 31954[1]
Blīvums: 19.5 iedz./km2
Izveidots: 2009. gadā
Domes priekšsēdētājs (2013): Aivars Lācarus(Talsu novada attīstībai)
Teritoriālās
vienības:
Pakalpojumu
centri:
Mājaslapa: www.talsi.lv
Talsu novads Vikikrātuvē

Talsu novads ir pašvaldība Latvijas ziemeļrietumu daļā, Kurzemē. Robežojas ziemeļos ar Dundagas novadu, austrumos — ar Rojas, Mērsraga un Tukuma novadiem, dienvidos — ar Kandavas un Kuldīgas novadiem, bet rietumos — ar Ventspils novadu. Novadu veido tā lielākā pilsēta un administratīvais cents Talsi pilsēta kopā ar vēl 3 pilsētām un 14 pagastiem. Kopējā platība ir 1763 km² — novads ir otrs lielākais Latvijā; tā teritorija ir 2,7 % no valsts teritorijas.

Daba[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Talsu novads izvietojies Kurzemes pussalas austrumos. Tā teritorijai nav izejas uz Rīgas jūras līča piekrasti; Vandzenes pagasta ziemeļaustrumos novada teritoriju no līča atdala ap 500 m plata Rojas un Mērsraga novadu teritorijas josla.

Ģeoloģija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Novada teritorijas ģeoloģiskais griezums veidojas no kristāliskā pamatklintāja un platformsegas.

Pamatklintāju veido arhaja un proterozoja ieži: stipri deformēti granīti, gneisi, gabro un kristāliskie slānekļi. Nogulumiežu sega sastāv no 1250—1750 m biezas dažāda vecuma slāņkopas. To galvenokārt veido kembrija, ordovika, silūra un devona vecuma ieži. Platformsegas kopējais biezums palielinās virzienā no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem.

Reljefs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Novada teritorijā pārsvarā ir līdzenumi un viļņotie līdzenumi.[2] Novada vidusdaļu joslā no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem aizņem Ziemeļkursas augstiene: ziemeļrietumu daļā — Dundagas pacēlums, dienvidaustrumu daļā — Vanemas pauguraine. Izteikts paugurains reljefs vērojams Talsu apkārtnē, kur ir pauguraines visaugstāk paceltā un saposmotā daļa ar novada augstāko pauguru Kamparkalnu (174,6 m v.j.l.). Dundagas pacēluma daļā novada ziemeļrietumos dominē pārsvarā vidēji un maz viļņoti morēnu un limnoglaciālie līdzenumi.

Novada ziemeļaustrumos un austrumos tā teritorija iestiepjas Piejūras zemienes Engures līdzenumā, kur reljefu veido smilšainie akumulatīvie līdzenumi. Rietumos novada teritorija iestiepjas Kursas zemienes Ugāles līdzenumā.

Pašos novada dienvidos Abavas senleja atdala Ziemeļkursas augstieni no Austrumkursas augstienes; Abavas pagasta dienvidrietumu daļa atrodas Vārmes nolaidenumā, bet dienvidaustrumu daļa — Saldus paugurainē.

Derīgie izrakteņi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Latvijā dziļākais smilts—grants karjers «Kurzeme»

Novadā galvenokārt ir smilts, smilts—grants un kūdras resursi. Sastopami arī saldūdens kaļķu, dolomīta un māla krājumi, nedaudz šūnakmens, smilšmāls un laukakmeņu.

Smilts un grants atradnes un prognozēto krājumu laukumi atrodas galvenokārt novada centrālajā un austrumu daļā, kvartāra fluvioglaciālajos nogulumos, kas veido paugurus un un paugurainus masīvus. Smilts un grants nogulumos var izdalīt trīs galvenās frakcijas: smilts (<5 mm), grants un oļi (5—70 mm) un lieli oļi un akmeņi (>70 mm).

Novada teritorijā ir tikai viena izpētīta smilts atradne silikātizstrādājumiem — Rendas atradne pie Kuldīgas novada robežas.

Nelielā daudzumā novadā sastopami arī saldūdens kaļķieži. Izpētītas atradnes atrodas Strazdes un Virbu pagastos, pa vienai atradnei arī Laidzes, Lībagu un Valdgales pagastos. Kaļķiežu atradnes veido ezeru un avotu nogulumi, tie pārsvarā ir irdeni un labi noder skābo augšņu ielabošanai. Esošās atradnes netiek ekspluatētas.

Novada rietumu daļā atrodas vairākas izpētītas māla atradnes, kas pēc izcelsmes saistītas ar limnoglaciālajiem kvartāra nogulumiem. Apzināti ir krājumi Īves un Valdgales pagastos, māls sastopams arī Lubes pagastā.

Valdgales pagastā konstatēta viena atradne ar urāna rūdas klātbūtni, tā atrodas Gaujas svītas smilšakmeņos 65—78 m dziļumā.

Tikai neliela daļa zemes dzīļu resursu tiek intensīvi izmantota. Novadā ir viena valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne — smilts—grants karjers «Kurzeme» Laucienes pagastā.

Ūdeņi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Abavas pietekas Veģupītes ūdenskritums

Talsu novadu ziemeļrietumu — dienvidaustrumu virzienā šķērsojošā Ziemeļkursas augstiene veido ūdensšķirtni starp Rīgas jūras līča nelielo upju baseiniem novada ziemeļos un austrumos un austrumos, Irbes baseinu rietumos un Ventas baseinu novada dienvidos.

Upes[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Lielākās Rīgas jūras līča baseina upes ir Roja ar pieteku Mazroju, Grīva, kā arī Engures ezera pietekas Dursupe un Dzedrupe ar galvenajām satekupēm Šķēdi (Žurnikupi) un Jādekšu. Lielākās Irbes baseina upes ir Stende ar Raķupi un Silupi, Spāre ar Vidusupi, kā arī Kāņupe. Ventas baseinam pieder Abava ar pietekām Valgali, Virbupi un Rambuli.

Abava un Roja ir publiski ūdeņi, pie tam Rojas upē no Lubes dzirnavām līdz ietekai līcī zvejas tiesības pieder valstij.

Ezeri[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Talsu novada lielākās ūdenstilpes — Engures ezers un Usmas ezers atrodas pie tā austrumu un rietumu robežas un novada teritorijā neietilpst. Lielākie novada ezeri ir Sasmakas ezers (252 ha), Spāres ezers (201,1 ha), Laidzes ezers (170,5 ha), Lubezers (129,6 ha), Gulbju ezers (115,5 ha), Mordangas-Kāņu ezers (78 ha). Ezeri ir subglaciālas izcelsmes; tiem raksturīga izstiepta forma. Lielākie ezeri izvietojušies Dundagas pacēlumā novada ziemeļdaļā vai Ugāles līdzenumā novada dienvidrietumos. Vanemas pauguraines ezeri ir nelieli un ainaviski; tie izvietojušies galvenokārt Talsu pauguraines dabas parkā un Talsu pilsētā. Lielākie un zināmākie ir Vilkmuižas ezers, Talsu ezers, Ābeļezers, Mundigezers, Čumalezers, Sirdsezers.[3]

Uz novada upēm izveidoti vairāki dīķi un nelielas ūdenskrātuves (dzirnavezeri). Lielākie ir Struņķu dīķi uz Ģibuļu un Valdgales pagastu robežas.

Sasmakas ezers ir publisks ezers, bet Gulbju ezerā, Laidzes ezerā, Lubezerā, Mordangas-Kāņu ezerā, Pluncezerā un Spāres ezerā zvejas tiesības pieder valstij.

Zemes lietojums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Talsu novads ir viens no mežainākajiem Latvijas novadiem. Mežs aizņem 95 744,4 ha jeb 57,2% no novada platības. No tiem valsts meži aizņem 65,8%, privātie — 33,6% un pašvaldības meži — 0,6% no mežu kopplatības. Latvijas Valsts meži apsaimnieko 62 216,41 ha mezu Ziemeļkurzemes, Dienvidkurzemes un Zemgales mežsaimniecībās. No meža zemju kopplatības 93,7% aizņem meži, 2,3% — purvi, 1,3% — lauces, 2,1% — infrastruktūras objekti, bet 0,6% — pārplūduši klajumi.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 64 424,9 ha jeb 37% no novada teritorijas, no tām 28% ir aramzeme. Ap 70% lauksaimniecības zemju ir meliorētas. Novadā atrodas divi nacionālas nozīmes lauksaimniecības polderi — Spāres polderi (566 ha) Ģibuļu pagastā un Ķūļciema polderis (1081 ha) Ķūļciema pagastā.[4]

Dabas aizsardzība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Aizsargājams dabas piemineklis Tilgaļu milzakmens

Novada teritorijā atrodas septiņas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas vienlaicīgi ir arī Natura 2000 teritorijas: 3 dabas parki un 4 dabas liegumi.

Dabas parki ir:

Dabas liegumi ir:

Novada teritorijā atrodas arī vairāki aizsargājami dabas pieminekļi:

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Administratīvais iedalījums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Talsu novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojoties 16 bijušā Talsu rajona pašvaldībām — 3 pilsētām (Talsi, Stende, Valdemārpils), Sabiles novadam un 12 pagastiem. Pēc apvienošanās pilsētu, novada un pagastu pašvaldības likvidētas, izveidojot vienotu novada pašvaldību. Pēc Talsu novada izveidošanas likvidēts Sabiles novads, sadalot Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, bet Valdemārpils pilsētas lauku teritoriju 2010. gadā reorganizēja par Ārlavas pagastu.

Novada teritoriālajās vienībās izveidotas pārvaldes. Abavas pagastam un Ārlavas pagastam nav atsevišķu pārvalžu; darbojas apvienotās Sabiles pilsētas un Abavas pagasta un Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes.

Pilsēta/pagasts Centrs
(pārvalde)
Platība
km²
Iedzīvotāju skaits
(2016)
Sabile 3.34 1642
Stende 4.5 1780
Talsi 7.83 10377
Valdemārpils 3 1402
Abavas pagasts Sabile 160.5 1164
Ārlavas pagasts Valdemārpils 134.5 935
Balgales pagasts Dursupe 74.8 863
Ģibuļu pagasts Pastende 320.2 2385
Īves pagasts Tiņģere 70.7 498
Ķūļciema pagasts Ķūļciems 67.6 402
Laidzes pagasts Laidze 74.1 1906
Laucienes pagasts Lauciene 180.3 1661
Lībagu pagasts Mundigciems 143.9 2015
Lubes pagasts Anuži 83.4 520
Strazdes pagasts Strazde 42.3 414
Valdgales pagasts Pūņas 205.5 1333
Vandzenes pagasts Vandzene 145.9 1770
Virbu pagasts Jaunpagasts 39.5 887

Apdzīvotās vietas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pēc adrešu reģistra un Talsu novada teritorijas plānojuma datiem novadā ir četras pilsētas (Talsi, Sabile, Stende un Valdemārpils) un 85 ciemi.[4] Pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datiem Talsu novadā par ciemiem uzskatāmas 173 apdzīvotās vietas.

Oficiāli noteiktie ciemi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Treknrakstā izcelti attīstības centri. Papildus noteikts, ka Laidze attīstās kā novada nozīmes profesionālās izglītības un pieaugušo tālākizglītības centrs, bet Dižstende — kā lauksaimniecības zinātnes atbalsta centrs.

Pagasts Ciems
Abavas pagasts Dreimaņciems
Lielvirbi
Mazvirbi
Pedvāle
Rinkule
Valgale
Veģi
Ārlavas pagasts Ambrakas
Jaunciems
Kroņmuiža
Lubezere
Nogale
Balgales pagasts Dursupe
Ģibuļu pagasts Aizupes
Arkliņi
Gaviļnieki
Ģibuļi
Iliņi
Jaunzemes
Kaleši
Kraujas
Līči
Mordanga
Pastende
Spāre
Talsciems
Turkmuiža
Īves pagasts Īve
Dūmciems
Ķurbe
Tiņģere
Ķūļciema pagasts Ķūļciems
Krievragciems
Dzedri
Pagasts Ciems
Laidzes pagasts Laidze
Zvirgzdi
Paugurciems
Stūrīši
Sukturi
Roceži
Miegūze
Vīgrieze
Laucienes pagasts Garlene
Ieleja
Lauciene
Lejaslabiņi
Odre
Plēsums
Pļavas
Stūrīši
Lībagu pagasts Aklaisciems
Andumi
Birzmaļi
Bēķciems
Bungciems
Dižstende
Gailīšciems
Linejciems
Lībagi
Mācītājmuiža
Mundigciems
Putniņciems
Purgalciems
Smildzējciems
Sukturi
Pagasts Ciems
Lubes pagasts Anuži
Strazdes pagasts Strazde
Kāķīši
Gravas
Valdgales pagasts Cīruļi
Ģibzde
Lielsalas
Pūņas
Valdgale
Vecpūņas
Vandzenes pagasts Lādzere
Uguņciems
Upesgrīva
Vandzene
Vandzenes skola
Virbu pagasts Jaunpagasts
Lēdas
Ezerciems
Dārzciems
Brūzis

Iedzīvotāji[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pašvaldība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Novada domē ir 17 deputāti, pēdējais sastāvs ievēlēts 2009. gada vēlēšanās.[9]

Sadraudzības pašvaldības[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Talsu novadam ir septiņas oficiālas starptautiskās sadraudzības pašvaldības:[10]

Sadarbības līgumi izbeigti vai pārtraukti:

Tautsaimniecība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Izglītība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sports[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Kultūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Reliģija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ievērojami novadnieki[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ievērojamas vietas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēlu galerija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]