Locija

Vikipēdijas lapa
ASV Nacionālās Ģeotelpiskās izlūkošanās aģentūras Karību jūras locijas 1. sējuma 6. lapaspuse (Sailing Directions (Enroute) Caribbean Sea Vol 1 — angļu val.).

Locija ir kuģu un laivu ceļu apraksts piekrastes navigācijā un tuvojoties ostām. Tajā sniegts detalizēts un nepārtraukts piekrastes apraksts, ziņas par navigācijas šķēršļiem, bīstamām vietām, navigācijas aprīkojumu, ziņas par ostām un režīmu tajās, kā arī cita informācija.[1] Angļu valodā visu kādas valsts izdoto lociju kopumu dēvē par Sailing Directions, bet atsevišķu grāmatu par Pilot. Vārds pilot nozīmē arī locis. Vienāds nosaukums izvēlēts tāpēc, ka locijas sniedz vietējās zināšanas par kuģu ceļiem un orientieriem, kuras parasti tiek iegūtas no loča. Tādēļ īpaši svarīgas locijas ir karakuģiem un valsts dienesta kuģiem, kuri daudzās ostās ir atbrīvoti no obligātās loča pavadības.

Daudzas valstis izdod locijas saviem teritoriālajiem ūdeņiem, kuros tās ir Starptautiskās Hidrogrāfijas organizācijas (International Hydrographic Organization (IHO) — angļu val.) atzītas kā primārie kartogrāfijas varas orgāni. Tomēr visplašāk izmantotās locijas ir Apvienotās Karalistes Hidrogrāfijas biroja (UK Hydrographic Office — angļu val.) izdotās (Admiralty Sailing directions (ASD) — angļu val.). Šīs locijas tiek pārdotas ar Admiralty zīmolu un nodrošina visplašāko ģeogrāfisko pārklājumu piekrastes kuģu ceļiem visā pasaulē. Tās ir veidotas, lai papildinātu un uzlabotu datus, kuri uzrādīti uz britu admiralitātes (British Admiralty (BA) — angļu val.) jūras kartēm, aprakstot jūras kuģu ceļus attiecībā pret krasta orientieriem. Okeāna ceļi ietverti admiralitātes grāmatā "Pasaules okeāna pārgājieni" (Ocean Passages for The World (OPTW) — angļu val.) — jūras publikācija NP136 — kura apraksta jūras ceļus atsevišķi motorkuģiem un atpūtas kuģiem / buru kuģiem.

ASV[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Lociju pārklājums. Skaitļi kvadrātos apzīmē atsevišķo plānošanas rokasgrāmatu (Planning Guide — angļu val.) pārklājuma rajonus.

Pavisam eksistē 41 ASV navigācijas lociju sējums ārzemju ūdeņiem, kurus izdod Nacionālā Ģeotelpiskās izlūkošanas aģentūra (National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) — angļu val.). Lociju komplekts sastāv no 36 piekrastes lociju (Enroute — angļu val.) sējumiem, 4 plānošanas rokasgrāmatu (Planning Guide — angļu val.) sējumiem un 1 sējuma, kurš apvieno abus iepriekš minētos. Plānošanas rokasgrāmatas apraksta okeānu baseinu vispārīgās iezīmes un valstīm specifisku informāciju, piemēram, militāro poligonu koordinātas, loča pavadības nosacījumus, dažādus noteikumus, meklēšanas un glābšanas informāciju, kuģu ziņošanas sistēmas un laika zonas. Piekrastes locijas ietver detalizētu informāciju par piekrasti un ostu pieejām papildinot rajona vislielākā mēroga kartes. Katra piekrastes locija ir sadalīta ģeogrāfiskos reģionos, sauktos par sektoriem, kuri satur informāciju par laikapstākļiem piekrastē, straumēm, ledu, bīstamām vietām, orientieriem un ostām, kā arī grafisku rajonam pieejamo karšu attēlojumu.[2]

ASV locijas ārzemju ūdeņiem ir pieejamas brīvai lejupielādei no NGA jūrniecības drošības informācijas portāla (NGA Maritime Safety Information Portal (NGA MSI Portal) — angļu val.). ASV ūdeņiem tiek izdotas desmit dažādas locijas, kuras ir pieejamas brīvai lejupielādei no hidrogrāfijas biroja interneta vietnes. Turpat iespējams lejupielādēt arī citus produktus, tajā skaitā kartes.

Locijas korektē, kad jauniegūti dati ir par pamatu esošā teksta revīzijai. Šādus datus iegūst no vairākiem avotiem, tajā skaitā ločiem un citu valstu locijām.

Grāmata, kura apvieno plānošanas rokasgrāmatu un piekrastes lociju ir Antarktīdas plānošanas rokasgrāmata un piekrastes locija (Planning Guide and Enroute for Antarctica — angļu val.). Šāds apvienojums ļauj efektīvāk pasniegt materiālu par šo unikālo rajonu.

Plānošanas rokasgrāmatas un piekrastes locijas tiek korektētas bieži. 2005. gada sākumā NGA pārtrauca šo publikāciju izdošanu drukātā veidā un sekojošie izdevumi tika izplatīti tikai ciparu formātā. Starp jauniem izdevumiem locijas tiek korektētas pielietojot ciparu ielāpu (binary patch — angļu val.) procesu, kuru dēvē par publikāciju datu atjaunošanu (Publication Data Update (PDU) — angļu val.).[3]

Plānošanas rokasgrāmatas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Plānošanas rokasgrāmatas lapaspuse.

Plānošanas rokasgrāmatu sējumi palīdz stūrmanim plānojot tālus okeāna reisus un sniedz informāciju par atsevišķām valstīm, kura ir piemērojama visām šo valstu ostām. Katra plānošanas rokasgrāmata aptver brīvi izvēlētu pasaules okeāna rajonu.

Atsevišķās plānošanas rokasgrāmatas ir iedalītas valstīs un okeānu baseinos sekojoši:

 1. Publikācija 120 — 51 valsts un viens okeāna baseins (Klusais okeāns);
 2. Publikācija 140 — 87 valstis un seši okeāna baseini (Baltijas jūra, Melnā jūra, Karību jūra, Vidusjūra, Ziemeļatlantijas okeāns un Ziemeļjūra/Lamanšs);
 3. Publikācija 160 — 61 valsts un trīs okeānu baseini (Indijas okeāns, Dienvidatlantijas okeāns un Sarkanā jūra/Persijas līcis);
 4. Publikācija 180 — 5 valstis un viens okeāna baseins (Arktiskais okeāns).

Valstu ieraksti var saturēt informāciju par sekojošām tēmām: boju sistēmas, valūtas, militārie poligoni, zvejas rajoni, valdība, brīvdienas, ledus, tautsaimniecības nozares, valodas, mīnētie rajoni, navigācijas informācija (tajā skaitā deklarētās jūras zonu robežas, strīdi par jūras zonām un piekrastes lociju sējumi), urbšanas darbi piekrastē, loča pavadības nosacījumi, piesārņojums, aizliegtie rajoni, dažādi noteikumi, ierobežotie rajoni, meklēšanas un glābšanas informācija, signāli, zemūdeņu mācību rajoni, laika zonas, kustības atdalīšanas sistēmas, ASV vēstniecība un kuģu satiksmes vadības centri (Vessel traffic service (VTS) — angļu val.). Informācija, kuru nevar pietiekoši precīzi attēlot alfabetizētajā valsts ieraksta tekstā, var tikt ievietota kā pielikums pēc attiecīgās valsts ieraksta.

Okeānu baseinu ieraksti var saturēt informāciju par sekojošām tēmām: klimatoloģija, straumes, zvejas rajoni, ģeofiziskas iezīmes, ledus, izmaiņas radiosignālu jonosfēras kavējumā, magnētiskais lauks, meteoroloģija, mīnētie rajoni, navigācijas informācija, optiskie fenomeni, loča pavadības nosacījumi, dažādi noteikumi, kuģu ceļi, jūras, kuģu ziņošanas sistēmas, plūdmaiņas un ūdens virsmas temperatūras.[4]

Piekrastes locijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Katrs piekrastes locijas sējums satur gar krastu vai caur šaurumu numurētus sektorus. Locijā katrs sektors tiek aprakstīts pēc kārtas. Grāmatā pirms sektoru apraksta ir priekšvārds ar detalizētu informāciju par varas orgāniem, atsaucēm un katrā konkrētajā grāmatā lietotiem kopējiem pieņēmumiem. Tāpat ievietota tabula pēdu, asu un metru savstarpējai pārvēršanai. Visbeidzot katrā sējumā ievietots saraksts ar biežāk lietotajiem saīsinājumiem, kādus var atrast tekstā.

Sektora apraksts sākas ar attēliem, kuros parādītas attiecīgajam sektoram pielietojamās papīra kartes un elektroniskās navigācijas kartes. Pēc parādīto karšu rāmju izmēriem stūrmaņi var noteikt, kura ir vislielākā mēroga karte vajadzīgajai vietai, kā arī atrast uz kurām kartēm attēlots ģeogrāfiskajā katalogā minētais orientieris.

Pēc sektoru aprakstiem ievietota svešvārdu terminu skaidrojošā vārdnīca un izsmeļošs ģeogrāfiskais katalogs.

Ģeogrāfiskais katalogs ir alfabētisks aprakstīto un uz kartēm uznesto orientieru saraksts. Katalogā katram orientierim dotas ģeogrāfiskās koordinātas un sektora numurs kopā ar sektora paragrāfa numuru, kurā šis orientieris aprakstīts.[5]

Apvienotā Karaliste[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Vēja roze.

Apvienotās Karalistes Hidrogrāfijas birojs (UK Hydrographic Office (UKHO) — angļu val.) izdod locijas ar Admiralty zīmolu. Locijas pieejamas gan papīra grāmatu veidā, gan kā elektroniskās grāmatas.[6]

Locijas sākumā doti dažādi paskaidrojumi tās lietošanai, kā arī vārdnīca ar terminiem citās valodās ar kādiem var nākties sastapties dažādos nosaukumos. Tālāk seko dažādi kuģošanas noteikumi (Laws and regulations appertaining to navigation — angļu val.). Locijas 1. daļa (Chapter 1 — angļu val.) sastāv no trim nodaļām:

 1. Navigācija un noteikumi (Navigation and regulations — angļu val.) — šeit doti dati par aptverto rajonu, ieteiktie kuģojamie ceļi, navigācijas šķēršļi, dziļumi, mīnu rajoni, ziņas par zvejošanas režīmu, informācija par kartēm, loču dienestu, ledus apstākļiem, radiodienestu, dažādi kuģošanas drošības noteikumi, dažādie pielietojamie signāli, piemēram, vētras, plūdmaiņu, kustību regulējošie signāli u.c., kā arī informācija par glābšanas stacijām;
 2. Valstis un ostas (Countries and ports — angļu val.) — īss apraksts par valsti, kā arī dažāda informācija par valstu galvenajām ostām;
 3. Dabas apstākļi (Natural conditions — angļu val.) — navigācijas ģeogrāfiskais un hidrometeoroloģiskais apraksts. Šeit ievietotas tajā skaitā viļņošanās un valdošo vēju kartes ik pēc diviem vai trijiem mēnešiem. Valdošo vēju kartēs attēlots locijas aptvertais rajons ar tajā izvietotām vēja rozēm, kurās uzrādīti vēju virzieni ar to biežumu procentos. Konkrētā virziena vēja biežuma procenti sadalīti sīkāk parādot šī virziena dažāda stipruma vēja biežumu;

Tālākās daļās (2., 3. utt.) seko sīks navigācijas apraksts. Pirms otrās daļas locijā ievietots attēls ar grāmatas aptverto rajonu, kurā gar krastu vai caur šaurumu parādīti piekrastes kuģu ceļi un tie sanumurēti sākot ar otro numuru. Katrs numurētais kuģu ceļš, vai locijas aptvertā rajona daļa, aprakstīts savā grāmatas daļā sākot ar otro daļu. Savukārt katra locijas daļa sākas ar līdzīgu attēlu, kurā attēlots tikai šīs daļas kuģu ceļš vai kopējā rajona daļa. Šeit kuģu ceļš sadalīts posmos un atzarojumos, pie tam katram posmam vai atzarojumam piešķirts savs numurs. Piešķirtie numuri atbilst attiecīgās locijas daļas nodaļām, kurās sniegts detalizēts un nepārtraukts piekrastes apraksts kuģu ceļa posmam vai atzarojumam.[7]

Periodiski locijas tiek korektētas ar paziņojumos jūrniekiem iekļautu korektūru, kura ir nodrukāta tikai no vienas puses, jo paredzēta sagriešanai un ielīmēšanai attiecīgajā locijas lapaspusē. Apvienotās Karalistes Hidrogrāfijas birojs paziņojumus jūrniekiem izdod reizi nedēļā.

Krievija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Krievijas lociju sākumā ievietotas dažādas norādes jūrniekiem, satura rādītājs un aprakstītā rajona karte, kā arī dažādi paskaidrojumi.

Vispārējs apraksts (Общий обзор — krievu val.) sastāv no trīs daļām:

 1. Navigācijas — ģeogrāfiskais apraksts (Навигационно — географический очерк — krievu val.) satur kopīgas ziņas par visu aprakstīto rajonu — krasta raksturojums, salas, šaurumi, dziļumi, dibena reljefs, grunts sastāvs, Zemes magnētisma raksturs, navigācijas aprīkojums, rajoni ar īpašu kuģošanas režīmu, kustību sadalošās sistēmas, ostas, enkurvietas, remonta iespējas, loču un glābšanas dienesti, navigācijas informācija, sakaru iespējas, ziņas par brīvdienām un svētku dienām ostās un kuģošanas īpatnības;
 2. Hidrometeoroloģiskais apraksts (Гидрометеорологический очерк — krievu val.) satur ziņas par vispārējo meteoroloģisko raksturu, gaisa temperatūru un mitrumu, vēju, miglu, redzamību, nokrišņiem, vietējām laika pazīmēm, ūdens līmeņa svārstībām, straumēm, viļņošanos, ūdens temperatūru, sāls daudzumu un blīvumu, hidrobioloģiskās ziņas, ledus režīmu, apledošanas iespējām u.c.;
 3. Kuģošanas noteikumi (Правила плавания — krievu val.) satur ziņas par kuģošanas noteikumiem atsevišķu valstu ūdeņos, kuģošanu regulējošiem signāliem, ziņas par dažādiem dienestiem, loču, muitas, karantīnas noteikumiem, zvejas režīmu, signāliem dažādiem gadījumiem, ledlaužu dienestu un signāliem u.c.

Navigācijas apraksts (Навигационное описание — krievu val.) ir locijas galvenā daļa. Tas sastāv no atsevišķām daļām, kurās ģeogrāfiskā kārtībā aprakstīts krasts, orientieri, navigācijas šķēršļi, navigācijas aprīkojums, ostas, reidi, enkurvietas u.c. Ievietoti raksturīgi orientieri un piekrastes skati no jūras, sīka informācija par ostām, dienestiem, noteikumiem un kuģošanas režīmu.

Izziņu nodaļa (Справочный отдел — krievu val.). Šeit ievietotas dažādas tabulas, piemēram, attālumu tabula starp ostām, dziļumu tabulas ostās u.c. Šai nodaļai seko alfabētiskais rādītājs pēc kura var ātri atrast vajadzīgo objektu.

Periodiski locijas tiek korektētas ar paziņojumos jūrniekiem iekļautu korektūru, kura ir nodrukāta tikai no vienas puses, jo paredzēta sagriešanai un ielīmēšanai attiecīgajā locijas lapaspusē.[8]

Latvija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

VSIA "Latvijas Jūras administrācija" Hidrogrāfijas dienests izdod vienu lociju — izdevums 04 "Baltijas jūras locija. Latvijas piekraste". Tā sastāv no trīs daļām: A, B un C. A daļā ir publicēta vispārīga informācija un paskaidrojumi. B daļa satur informāciju par fiziski-ģeogrāfiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem Latvijas teritorijā un Baltijas jūrā. C daļā ir apkopta informācija par Latvijas ostām un kuģu ceļiem. Latvijas ūdeņu un ostu apraksts sakārtots austrumu — rietumu virzienā, sākot ar Ainažiem. Locija ir pieejama brīvai lejupielādei no Latvijas Jūras administrācijas interneta vietnes.[9] Periodiski locija tiek korektēta ar paziņojumos jūrniekiem iekļautu korektūru. Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienests paziņojumus jūrniekiem izdod reizi mēnesī.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Ozoliņš V. Navigācija un locija — II. daļa. Salacgrīvas jūrskola, 1994. 63. lpp.
 2. Sailing Directions Enroute National Geospatial-Intelligence Agency. Skatīts: 2022. gada 19. jūlijā
 3. Bowditch N., National Geospatial-Intelligence Agency The American Practical Navigator (Bowditch), Pub No 9. Volume I — 2019 edition. National Geospatial-Intelligence Agency, 2019. 94. lpp.
 4. Bowditch N., National Geospatial-Intelligence Agency The American Practical Navigator (Bowditch), Pub No 9. Volume I — 2019 edition. National Geospatial-Intelligence Agency, 2019. 94. — 95. lpp.
 5. Bowditch N., National Geospatial-Intelligence Agency The American Practical Navigator (Bowditch), Pub No 9. Volume I — 2019 edition. National Geospatial-Intelligence Agency, 2019. 95. — 97. lpp.
 6. ADMIRALTY Sailing Directions UK Hydrographic Office. Skatīts: 2022. gada 25. jūlijā
 7. Ozoliņš V. Navigācija un locija — II. daļa. Salacgrīvas jūrskola, 1994. 64. — 66. lpp.
 8. Ozoliņš V. Navigācija un locija — II. daļa. Salacgrīvas jūrskola, 1994. 63. — 64. lpp.
 9. VAS "Latvijas Jūras administrācija" Hidrogrāfijas dienests izdevums 04 "Baltijas jūras locija. Latvijas piekraste" VAS "Latvijas Jūras administrācija" Hidrogrāfijas dienests, 4. izdevums, 2021. 5. lpp. ISBN 9789984628721

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]