Mārketinga plāns

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Mārketinga plāns ir viens no tirgzinības elementiem, kas apkopo visus pasākumus, kas noteikta laika un budžeta ietvaros tiks īstenoti uzņēmuma mērķa tirgū, lai sasniegtu produkta vai pakalpojuma mārketinga stratēģijā izvirzītos mērķus. Plānā parasti iekļauj stratēģisku nākotnes aktivitāšu pārskatu, kā arī konkrētu produktu kampaņu detalizētu taktiku, laika grafiku un izmaksu izvērsumu.

Mārketinga plānu var izstrādāt visam uzņēmumam kopumā, īpaši, ja uzņēmums ir neliels vai piedāvā tikai dažus produktus. Taču parasti to rada, koncentrējoties uz tirgus vajadzībām un konkrēta produkta mērķiem tirgū. Plānā tiek aprakstītas konkrētas mārketinga aktivitātes, kas piešķirtā budžeta ietvaros tiks veiktas definētā laika periodā. Mārketinga plāns identificē tirgus pieprasījumu, kā piedāvātais produkts to apmierinās un kā tiks gūta peļņa. Tas parasti iekļauj tirgus un konkurentu analīzi, produkta iespējas tirgū, kam seko detalizēts veicamo aktivitāšu plāns un budžets.[1]

Mārketinga plānu veido vairākas daļas – esošās situācijas analīze, mērķi, stratēģija, taktikas, budžets un kontrole, kas dalās divos blokos – pirmajā tiek definēta situācija un mērķi, kamēr otrā piedāvā darbības plānu un izmaksas.

  • Situācijas analīzei izmanto jau stratēģijas izstrādes laikā veiktos tirgus pētījumus, mārketinga segmentācijas datus, konkurentu aktivitāšu apskatus, kā arī tirgu ietekmējošos ārējos faktorus – politiskās tendences, ekonomikas prognozes, likumdošanas izmaiņas, tehnoloģiju attīstību. Bieži tiek izmantots SVID analīzes modelis. Analīze izvērtē uzņēmuma iekšējās spējas pārvarēt esošās problēmas un izmanot tirgus dotās iespējas.[2]
  • Mērķi tiek izvirzīti pēc tam, kad tiek ņemti vērā analīzes rezultāti. Tiek noteikts mērķu sasniegšanai atvēlētais laiks un līdzekļi.
  • Stratēģija nosaka galveno darbības virzienu, kas jāīsteno mērķu sasniegšanai.
  • Taktikas izvērš un izskaidro konkrētos soļus un darbības, kas tiks īstenotas, stratēģijas veiksmīgai īstenošanai. Taktikām jāatbild, kā tiks ņemts vērā mārketinga mikss un 4P. Tiek attīstīts detalizēts laika grafiks taktiku īstenošanai.
  • Budžets uzrāda, cik un kad tiks tērēts, lai nodrošinātu taktiku īstenošanu.
  • Pārdošanas un finanšu prognozes nosaka konkrētus rezultātus, kas plānam jāsasniedz.
  • Kontrole tiek veikta regulāri mārketinga plānošanas un īstenošanas laikā, lai sekotu plāna īstenošanai, novērstu un risinātu radušās problēmas. Lielu problēmu gadījumā, kontroles veicēji var lūgt mārketinga plāna budžeta un termiņu izmaiņu, kā arī izbeigt aktivitātes, kas uzrāda negatīvus rezultātus.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. «marketing plan». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 28. decembrī. Skatīts: 2017. gada 15. februārī.
  2. Develop a marketing plan