Pandektu tiesības

Vikipēdijas lapa

Pandektu tiesības ir modernizētas jeb recepētas romiešu tiesības, kas aktualizējās no XVI līdz XIX gadsimtam, bet to ietekme salūkojama arī šobrīd.[1] Tās tika pārveidotas par vispārējām tiesībām pēc kanonisko tiesību, vācu tiesību un tiesu prakses ietekmes.[1] Rietumeiropā, Vācijā pastāvēja „vēsturiskā skola” – juristu, skolotāju un tiesību zinātnieku gurpa.[2] Šī cilvēku grupa kļuva par pandektu kustības līderiem, kas attīstīja komplekso likumu un to struktūru, lai tā iekļautos un pielāgotos modernajai dzīvei.[3] Pēc „vēsturiskās skolas” darbības, pandektu tiesības izplatījās Francijā, Itālijā, Lielbritānijā un ASV 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā.[3] Svarīgs darbs pandektu tiesību attīstībā ir 1734. gadā angļu jurista Džona Ailifes (John Ayliffe) eseja „A New Pandect of Roman Civil Law”.[4]

Grāmatas "A New Pandect of Roman Civil Law" titullapa

Arī Latvijas tiesību sistēmā manāma šo tiesību ietekme. Latvijas Republikas Civillikums ir veidots, galvenokārt izmantojot romiešu tiesības un pandektu tiesības.[5] Tas tika izstrādāts, ievērojot romiešu - ģermāņu tiesību tradīciju, iekļaujot vietējās tradīcijas, vācu vēsturiskās tiesību skolas pandektu (pandektistu) doktrīnas ietvarā.[5] Pandektistu doktrīna pēc būtības veidojas no lietu tiesību priekšmeta viedokļa.[6] Šī doktrīna aplūko un konstruē varas attiecības starp personu un lietu, kas tai pieder.[6] Šī doktrīna aplūko lietu un personu attiecības tikai pie nosacījuma, ka to starpā nav citu personu ietekmes.[6] Šī ir vienkāršākā doktrīna, kas atzīst, ka tiesību subjektam ir tiesiska un tieša vara pār lietu.[6]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. 1,0 1,1 http://vesture.eu/index.php/Pandektu_ties%C4%ABbas
  2. Schiller, A.,A. (1978) Roman Law: Mechanisms of Development. [B.v.]:Mouton Publishers, pp.4
  3. 3,0 3,1 Schiller, A.,A. (1978) Roman Law: Mechanisms of Development. [B.v.]:Mouton Publishers, pp.5
  4. Ayliffe, J. (1734) A New Pandect of Roman Civil Law. Retrieved: 14.04.2015. Available:https://play.google.com/store/books/details?id=yBk2AQAAMAAJ&rdid=book-yBk2AQAAMAAJ&rdot=1
  5. 5,0 5,1 Lazdiņš J. Baltijas Civillikums laikmetu griežos: likuma pieņemšanas 150 gadu jubilejas atcerei. - http://www.juristavards.lv/doc/265573-baltijas-civillikums-laikmetu-griezos-likuma-pienemsanas-150-gadu-jubilejas-atcerei/ (Resurss apskatīts: 14.04.2015.).
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats: Lietu tiesības. Saistību tiesības. - Rīga: LR Tieslietu ministrijas Tiesiskās informācijas centrs, 1996. - 28.lpp