Pavadzīme

Vikipēdijas lapa
1906. gadā izdotas pavadzīmes piemērs

Pavadzīme ir dokuments, kuru izdod juridiska vai fiziska persona — kādas preces piegādātājs. Pavadzīmē tiek norādīts piegādājamās preces nosaukums, tips, veids, mērvienība, preces piegādātāja un saņēmēja nosaukums (uzņēmums), kā arī abu pušu rekvizīti — adreses, banku konti, norēķinu summa, norēķinu termiņš u.c. Atsevišķos gadījumos pavadzīme var tikt pielietota arī pakalpojumu piegādē.

Pavadzīme parasti ir līguma starp preces vai pakalpojuma piegādātāju un saņēmēju daļa, tam pakārtots dokuments. Pēc preces vai pakalpojuma piegādes tā saņēmējs apliecina saņemšanas faktu ar parakstu un zīmogu. Daudzās valstīs zīmogs juridisko un komerciālo dokumentu apstiprināšanai praksē netiek lietots.

Pārliecinoties par saņemtās preces vai pakalpojuma atbilstību pavadzīmē norādītajiem rekvizītiem, saņēmējs veic piegādātājam pakalpojuma apmaksu.