Personālā bagātība

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Personālā bagātība[nepieciešama atsauce] ir fizisko personu īpašums. Parasti tā ietver sevī zemi, mājas, mākslas darbus, dārglietas, automašīnas u. t. t. Personālajā bagātībā ieskaita arī finanšu aktīvus, tādus kā banknotes un monētas, banku depozītus, celtniecības sabiedrību depozītus un kompāniju akcijas.

Saimnieciskā bagātība sastāv no aktīviem, kas pieder sabiedrībai kopumā (t. i., centrālai un vietējai varai). Tajā ietilpst, piemēram, ceļi, slimnīcas, skolas, parki un bibliotēkas.

Nacionālā bagātība ir bagātību summa, kas pieder valsts pilsoņiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir personiskais vai sabiedriskais īpašums.