Vikipēdija:Rakstu dzēšanas vadlīnijas

Vikipēdijas lapa

Rakstu dzēšanas vadlīnijas apraksta kārtību, kādā Vikipēdijā tiek izvirzītas dzēšanai un dzēstas attiecīgiem enciklopēdijas satura kritērijiem neatbilstošas lapas. Ievērojot šo procedūru, Vikipēdijas normālas darbības apstākļos katru dienu dzēš apmēram piecus tūkstošus lapu.

Dzēšot Vikipēdijas rakstu, tiek izņemta no publiskas apskates esošā un visas iepriekšējās versijas. Atšķirībā no visu dalībnieku tiesībām izdzēst vai atjaunot lapas saturu, tiesības dzēst lapu pilnībā ir tikai administratoriem. Administratoriem ir arī tiesības apskatīt un atjaunot dzēstās lapas. Neskaidrību vai nepabeigtas diskusijas gadījumā administratori lapu parasti nedzēš.

Dzēšanas pamatojums[labot pirmkodu]

Ja nevar izdzēst vai uzlabot tikai neatbilstošo lapas daļu, lapas dzēšanai par pamatu var būt šādi iemesli:

Cita iespējamā rīcība[labot pirmkodu]

Labošana[labot pirmkodu]

Skatīt rediģēšanas noteikumus.

Ja ir iespējams rediģējot uzlabot raksta saturu, tad vēlams izvēlēties uzlabošanu. Nepieciešamību uzlabot rakstu atzīmē ar attiecīgu veidni. Dažādas uzturēšanas veidnes atrodamas attiecīgajā kategorijā: Vikipēdijas uzturēšanas veidnes. Uzlabošanas veidnes ir sekojošas:

 • {{Apvienot}} – raksts apvienojams ar citu rakstu;
 • {{Atjaunot}} – raksts novecojis un atjaunojams pilnībā;
 • {{Atsauces+}} – rakstā nepieciešamas atsauces uz ārējiem avotiem;
 • {{Atsevišķs raksts}} – raksta daļa pārveidojama par atsevišķu rakstu;
 • {{Atveidošana}} – rakstā nav ievēroti citvalodu īpašvārdu atveidošanas principi;
 • {{Eksperts}} – rakstu jāuzlabo attiecīgās nozares ekspertam;
 • {{Infokaste+}} – rakstam nepieciešama infokaste;
 • {{Jāuzlabo}} – raksts jāuzlabo, lai atbilstu vispārējiem Vikipēdijas standartiem;
 • {{Neencikl}} – raksts jāuzlabo, lai atbilstu enciklopēdiskam stilam;
 • {{Nepieciešama dokumentācija}} – veidnei nepieciešama dokumentācija;
 • {{Nepieciešamas atsauces}} – rakstā atsevišķās vietās trūkst atsauces;
 • {{Novec}} – atjaunojama rakstā esošā novecojusī informācija;
 • {{Sadalīt}} – raksta daļa atdalāma un pievienojama citam rakstam;
 • {{Teksts+}} – lapai nepieciešams tekstuāls izklāsts.

Lapas ar kļūdainu vai nepareizu nosaukumu pārsauc, lietojot pārvietošanas funkciju. Diskusija par lapas nosaukumu notiek attiecīgās lapas diskusijas daļā.

Novērst vandalismu ir tiesības jebkuram Vikipēdijas dalībniekam, lietojot novēršanas funkciju lapas hronoloģijā vai pēdējo izmaiņu lapā.

Apvienošana[labot pirmkodu]

Ja nav pārliecības, ka rakstu papildinās un tas ir īss, to var apvienot ar citu rakstu, veidojot lielāku rakstu vai sarakstu. Piemēram, informācija par slavena cilvēka ģimenes locekļiem, kas paši nav nozīmīgas personas, pievienojama rakstam par šo slaveno cilvēku. Aizmetņu lapas par mazāk ievērojamiem literāriem varoņiem apvienojamas sarakstu lapās.

Ja lapa ir dublējoša vai citādi lieka, tā pievienojama lapai ar populārāko terminu un izveidojama attiecīga pāradresācija. Pirms šādas procedūras nav nepieciešama diskusija un kopienas lēmums.

Ja apvienošanas un dzēšanas procesa laikā tiek zaudēts autortiesību attiecinājums attiecīgajam saturam, var izveidoties neatbilstība licencēšanas nosacījumiem. Šī problēma tiek risināta rakstā par apvienošanu un dzēšanu.

Diskusija[labot pirmkodu]

Lapas dzēšana nav risinājums diskusijai par lapas saturu. Tā pat, protests pret noteikumiem vai vadlīnijām nevar tikt apmierināts, izdzēšot šos noteikumus vai vadlīnijas. Arī jautājums par neatbilstošu dalībnieka lapu risināms diskusijā ar lapas īpašnieku.

Vispirms jautājums par saturu risināms attiecīgās lapas diskusijas daļā un ar citām jautājumu risināšanas metodēm. Piemēram, ar paskaidrojuma pieprasījumu. Diskusiju par dzēšanu gadījumā, kad nav panākta vienošanās diskusijā par lapas saturu, administrators slēdz un pārnes uz citu atbilstošu forumu.

Inkubators[labot pirmkodu]

Raksti, kas potenciāli būtu jāattīsta, bet neatbilst Vikipēdijas kvalitātes standartiem, pārceļami uz rakstu inkubatoru, kur var turpināt to labošanu, lai tos pēc laika varētu pārvietot pie pamatrakstiem vai izdzēst pavisam. Inkubators ir labāks risinājums nekā raksta attīstīšana dalībnieka lapā, jo te visi attīstāmie raksti atrodami vienkopus un tie ir ērtāk labojami.

Citi projekti[labot pirmkodu]

Pirms rakstu apvienošanas vai raksta dzēšanas, ja raksts neiederas Vikipēdijā, rakstu var pārvietot ar transviki funkciju uz citu, atbilstošāku Vikimediju projektu.

Visbiežāk tas attiecas uz Vikivārdnīcu. Pirms starpviki funkcijas pielietošanas jāpārbauda Vikivārdnīcā, vai šāds ieraksts nav jau izveidots un jāievieto attiecīga pārvietošanas veidne (piem. Copy to Wiktionary). Raksti, kas pēc būtības ir vārdnīcas šķirkļa vārdi, apvienojami (šķirkļa vārda homonīmi, paralēlformas, dažādās dzimtes u.c. gramatiskās formas) un pāradresējami uz attiecīgo rakstu. Ja Vikipēdijā nav šādu šķirkļa vārdam atbilstošu rakstu, tas jānominē dzēšanai vai jāpārveido par nozīmju atdalīšanas rakstu vai jāpāradresē uz attiecīgu Vikivārdnīcas šķirkli.

Arhivēšana[labot pirmkodu]

Dzēšanu nelieto rakstu arhivēšanas nolūkā. Atšķirībā no arhīva, dzēstās lapas jebkurā laikā var tikt neatgriezeniski izdzēstas no datubāzes.

Dzēšanas process[labot pirmkodu]

Skatīt attēlu dzēšanas vadlīnijas.

Dzēšanas kārtību nosaka četri dzēšanas procesi un divi dzēšanas novēršanas procesi.

Autortiesību pārkāpuma dzēšana[labot pirmkodu]

Ievērojot spēkā esošās tiesību normas, Vikipēdija nedrīkst ietvert tādus materiālus, kas pārkāpj autortiesību normas.

 • Pārkāpuma noteikšanas kārtība aprakstīta noteikumos par autortiesību problēmām un par ierobežotas pieejamības attēliem.
 • Pārkāpuma novēršanas kārtība attēliem aprakstīta noteikumos par ierobežotas pieejamības attēliem, instrukciju nodaļā. Pārējiem rakstiem viss neatbilstošais saturs aizvietojams ar veidni „Autortiesību problēmas”.
 • Iebildumus var izteikt, ja pēc sazināšanās ar attiecīgā materiāla autoru iegūta Vikipēdijai atbilstoša atļauja. Atļauja izmantot materiālu tikai Vikipēdijā nav pieņemama, jo neatbilst Vikipēdijas sniegtajai licencei tās dalībniekiem.
 • Atkārtots pārkāpums tiek novērts paātrinātās dzēšanas procesā (skatīt zemāk). Šāda rīcība uzskatāma par Vikipēdijas darbības traucēšanu.

Paātrinātā dzēšana[labot pirmkodu]

Ja lapa atbilst paātrinātās dzēšanas nosacījumiem, tā dzēšama bez iepriekšējas diskusijas. Lapas, kuru dzēšana ir ierosināta vai diskutēta (skatīt zemāk), dzēšamas paātrinātās dzēšanas procesā un šo procesu neaptur citi procesi.

 • Lapas, kas noteiktas paātrinātās dzēšanas procesam, atrodamas kategorijā „lapas, kas izvirzītas paātrinātai dzēšanai”.
 • Pat strīdīgos gadījumos administrators ir tiesīgs nekavējoties dzēst lapu, ja tā izvirzīta paātrinātai dzēšanai.
 • Iebildumus var izteikt jebkurš, izņemot lapas autoru, noņemot paātrinātās dzēšanas veidni. Ja lapa izvirzīta paātrinātās dzēšanas procesam, autors ir tiesīgs savus iebildumus izteikt attiecīgās lapas diskusiju daļā, ievietot lapas augšpusē veidni ar lūgumu atlikt paātrināto dzēšanu, kā arī novērst attiecīgos trūkumus. Veidne ar lūgumu atlikt lapas dzēšanu var uz neilgu laiku atlikt šo procesu, bet tas neaptur lapas dzēšanu, ja tā pilnībā atbilst paātrinātās dzēšanas nosacījumiem. Ja lapa ir izdzēsta paātrinātās dzēšanas procesā, dzēšanu var apstrīdēt kopienas portālā.
 • Lapas izvirzīšanu paātrinātajai dzēšanai var apstrīdēt kopienas portālā, ievērojot zemāk aprakstīto kārtību.

Ierosināta dzēšana[labot pirmkodu]

Dalībnieks ir tiesīgs ierosināt dzēšanu, ja uzskata, ka šī lapa nav atbilstoša enciklopēdiskam rakstam. Ja septiņu dienu laikā nav izteikti iebildumi ierosinātajai dzēšanai, administrators lapu dzēš. Ja ir izteikti iebildumi pret ierosināto dzēšanu vai notiek diskusija par dzēšanu, lapas dzēšanu atkārtoti neierosina. Šis process attiecas tikai uz Vikipēdijas pamatrakstiem un neattiecas uz veidnēm, kategorijām, pāradresācijām un dalībnieku lapām.

 • Lapas, kuru dzēšana ierosināta, atrodamas kategorijā „lapas, kas izvirzītas dzēšanai”.
 • Lapu dzēšanas ierosinājums tiek izteikts, ievietojot lapas augšpusē veidni „dzēst” un, ierakstot laukā „dzēšanas iemesls” ierosinājuma pamatojumu.
 • Iebildumus var izteikt jebkurš dalībnieks, noņemot ierosinātās dzēšanas veidni. Pēc lapas dzēšanas jebkurš dalībnieks var lūgt administratoru atjaunot dzēsto lapu. Abos minētajos gadījumos raksta autors aicināms novērst attiecīgos trūkumus.
 • Ja dalībniekss ir pārliecināts, ka lapa tomēr dzēšama, jautājums risināms diskusijā.

Dzēšana pēc diskusijas[labot pirmkodu]

Lapas, kuru dzēšana nav aprakstīta minētajos trijos dzēšanas procesos, dzēšamas pēc dalībnieku kopienas diskusijas, kuras rezultātu nosaka, ievērojot noteikto dzēšanas izskatīšanas procesu. Tas attiecas arī uz iebildumiem par paātrināto un izvirzīto dzēšanu. Diskusijā dalībnieki izsaka ierosinājumus tālākai rīcībai ar lapu.

Diskusijas rezultāts netiek noteikts pēc balsu vairākuma, jo dalībnieki var izteikt tikai savu viedokli par izvēlēto dzēšanas procesu. Diskusija notiek ne mazāk kā septiņas dienas un pēc šī termiņa administrators dzēš attiecīgajam procesam izvēlētās lapas, ja ir panākta vienprātība (konsenss). Vairumā gadījumu pilnīga vienprātība netiek panākta, tādēļ lapa saglabājama un atstājama normālā stāvoklī, vai ierosināma tās pāradresācija vai apvienošana ar citu lapu. Ja diskusija uzsākta par biogrāfijas dzēšanu pēc paša biogrāfijas subjekta lūguma un šī persona ir salīdzinoši nezināma un nav sabiedrisks darbinieks, lapa dzēšama arī gadījumā, kad nav panākta vienprātība.

Ja diskusijā nav izteikti viedokļi pietiekamā daudzumā un diskusijas termiņš ir beidzies, diskusiju var atsākt, ja dalībnieks, kurš slēdz diskusiju, uzskata, ka izteiktai vienprātībai nepieciešams papildus laiks.

Nav pieļaujama ārpus Vikipēdijas esošu personu aicināšana piedalīties diskusijā, lai ietekmētu tās iznākumu. Šādi viedokļi diskusijā netiek ņemti vērā. Minētie viedokļi atzīmējami ar veidni „SPA (Single-purpose account)”, kas apzīmē dalībnieku, kurš iepriekš Vikipēdijā ir veicis ārkārtēji maz vai nevienu labojumu. Ārkārtējos gadījumos diskusiju par dzēšanu var aizsargāt, izmantojot daļējas aizsargāšanas procedūru.

Nav pieļaujama lapas dzēšanas ierosināšana dalībnieku strīda gadījumā. Dalībnieku strīdu nerisina ar lapas dzēšanu, bet izpilda strīdu risināšanas kārtību.

 • Diskusijai par dzēšanu noteikti atsevišķi procesi rakstiem, kategorijām (izņemot aizmetņu kategorijas), failiem, pāradresācijām, veidnēm (izņemot veidņu aizmetņus un dalībnieku veidnes), aizmetņiem, dalībnieku kategorijām un citam saturam.
 • Diskusija veicama tādā kārtībā, kāda noteikta katra procesa apraksta lapas sākumā.
 • Iebildumus par attiecīgo dzēšanas diskusijas kārtību izsaka attiecīgā procesa lapas diskusijā. Ja dalībnieks nepiekrīt attiecīgajam dzēšanas procesam, dzēšanas veidni no dzēšamās lapas nenoņem (skatīt ievadu dzēšanā).
 • Ja diskusija par dzēšanu ir beigusies un lapa tiek paturēta, dalībniekiem jāievēro pietiekams noilguma periods pirms atkārtotas izvirzīšanas dzēšanai, lai būtu iespējams novērst trūkumus attiecīgajā lapā. Atkārtota izvirzīšana dzēšanai parasti tiek ātri noraidīta. Raksta atkārtota izvirzīšana dzēšanai neilgi pēc diskusijas, kad lapa saglabāta, uzskatāma par Vikipēdijas darbības traucēšanu (vandālisms).

Dzēšanas izvērtēšana[labot pirmkodu]

Ja dalībnieks uzskata, ka lapa ir nepamatoti dzēsta, nav izdzēsta vai nepamatoti slēgta diskusija par dzēšanu, jautājums risināms attiecīgā dzēšanas ierosinātāja, dzēšanas atcēlēja vai diskusijas slēdzēja dalībnieka lapā. Ja jautājums netiek atrisināts diskusijas gaitā, dalībnieks tiesīgs pieprasīt jautājuma izlemšanu saskaņā ar dzēšanas izvērtēšanas procedūru.

Ja lapa dzēsta, neievērojot šajās vadlīnijās noteikto procedūru, administrators tiesīgs nekavējoties atcelt dzēšanas darbību. Šādā gadījumā dzēšanas atcēlējs informē dzēšanas izpildītāju. Piezīme: šāda dzēšanas atcelšana bez iepriekšējas vienprātības panākšanas diskusijā uzskatāma par Vikipēdijas darbības traucēšanu (vandālisms) un tādēļ veicama pēc rūpīgas izvērtēšanas.

Ja raksts dzēsts pārāk maza vai neatbilstoša satura dēļ (tā ir vairumā gadījumu, kad veicams paātrinātās dzēšanas process) un dalībnieks vēlas tā vietā uzrakstīt labāku rakstu, šāda rīcība ir pat vēlama un šādā gadījumā nav nepieciešama diskusija vai izvērtējums. Diskusija par rakstu bez atsaucēm ir lieka, ja ir iespēja uzrakstīt jaunu rakstu ar nepieciešamām atsaucēm.

Dzēšanas izvērtēšanā jautājumus neizlemj ar balsu vairākumu, bet panākot vienprātību. Izvērtēšana ilgst vismaz septiņas dienas, bet tā var notikt arī ilgāk, ja nav skaidri redzams rezultāts.

Ja kāds dalībnieks vēlas tomēr rakstu dzēst un izvirza to dzēšanai, uzsākama dzēšanas diskusija (skatīt augstāk).

 • Izvērtēšanu reglamentē dzēšanas izskatīšanas process.
 • Izvērtēšanas kārtība noteikta procesa lapas sākumā.
 • Iebildumus par dzēšanas izvērtēšanu jāievieto dzēšanas izvērtēšanas diskusijas lapā.
 • Izvērtēšanas procesā noilgums atkārtotiem ierosinājumiem ir līdzīgs noilgumam dzēšanas diskusiju procesā, kur starp atkārtotiem ierosinājumiem izvērtēt dzēšanu jāpaiet noteiktam laikam un šādi ierosinājumi izskatāmi atbilstoši vadlīnijām. Atkārtoti izvērtēšanas ierosinājumi bez jauniem argumentiem noraidāmi nekavējoties.

Dzēšanas atcelšana[labot pirmkodu]

Ja lapa dzēsta uzreiz, bez iepriekšējas kopienas diskusijas, dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt dzēšanas atcelšanu saskaņā ar noteikto procesu. Šādam pieprasījumam var būt divi mērķi: bezstrīdus kārtībā izdzēsta satura atjaunošana un lapas pārvietošana dalībnieka lapās, ja lapas atjaunošana nav pieļaujama. Pieprasījumu parasti iesniedz par lapām, kas dzēstas saskaņā ar paātrinātās un ierosinātās dzēšanas procesiem un iebildumi par dzēšanu pēc diskusijas vai citos gadījumos, kad nepieciešams kopienas izvērtējums, ievietojami dzēšanas izvērtēšanas diskusijā. Piezīme: visas atceltās dzēšanas, kas veiktas pamatrakstiem, automātiski izskatāmas procesā dzēšanai pēc diskusijas.

 • Atcelšanu reglamentē dzēšanas atcelšanas pieprasījumu izskatīšanas process.
 • Dzēšanas atcelšana notiek procesa sākumā noteiktajā kārtībā.
 • Iebildumi par dzēšanas atcelšanu ievietojami diskusijā par dzēšanu pēc diskusijas.
 • Šajā procesā nav noteikts noilgums, kāds ievērojams pirms nākošā ierosinājuma atcelt dzēšanu, izņemot tādos gadījumos, kad ierosinājums atcelt dzēšanu noraidīts, izņemot gadījumos, kad ir grozīti dzēšanas atcelšanas noteikumi vai iesniegti jauni motīvi dzēšanas atcelšanai.

Procesu pārkvalifikācija[labot pirmkodu]

 • Gadījumā, kad ierosinājums izteikts neatbilstošā procesā, tas vienkārši pārceļams uz atbilstošo. Piemēram, ierosinājums dzēst veidni ievietots pie ierosinājumiem par pamatrakstu dzēšanu.
 • Dzēšanas izvērtēšanas lapa nav iekļaujama diskusijās par dzēšanu, kamēr nav pabeigts dzēšanas izvērtējums. Arī diskusija par dzēšanu nav iekļaujama diskusijās par dzēšanas izvērtējumu, kamēr tā nav pabeigta.
 • Diskusijai par dzēšanu ir augstāks spēks nekā ierosinātajai dzēšanai un lapā, kas uzskaitīta pie abām kategorijām, priekšroka dodama diskusijai.
 • Lapas, kas atbilst paātrinātās dzēšanas kritērijiem, dzēšamas, neskatoties uz jebkādiem citiem apsvērumiem. Ja paātrinātajā dzēšanā lapa tiek dzēsta, diskusiju slēdz.
 • Ja pastāv pamatotas šaubas, ka lapa atbilst paātrinātās dzēšanas kritērijiem, priekšroka dodama diskusijai par dzēšanu. Ja lapā uzsākta diskusija par dzēšanu un tās rezultāts ir "paturēt" vai "nav vienprātības", tā nav dzēšama saskaņā ar paātrinātās dzēšanas procesu.
 • Lapas, kuras pārkāpj autortiesības, var dzēst, neskatoties uz jebkādiem apstākļiem vai agrāku diskusiju.

Piekļuve dzēstajām lapām[labot pirmkodu]

Sakarā ar to, ka vairums dzēsto lapu satur nepatiesu vai prettiesisku informāciju, tām nav atļaujama vispārēja piekļuve. Tās tiek turētas datubāzē un tām var piekļūt administrācija. Administrācija var apskatīt arī šo lapu hronoloģiju, izņemot gadījumus, kad tās tiek uzraudzītas. Dalībnieks, kas vēlas caurlūkot dzēstas lapas izrakstu, var lūgt administratoru uzsākt dzēšanas pagaidu izvērtēšanu vai izdot lapas izrakstu. Šāds lūgums var tikt noraidīts, ja saturs tika dzēsts sakarā ar tiesību normu pārkāpumu (piemēram, goda un cieņas aizskārums vai autortiesību pārkāpums) un gadījumā, kad lūgumā nav norādīts pietiekams pamatojums.

Satura izņemšana goda aizsardzībai[labot pirmkodu]

Skatīt satura izņemšanas vadlīnijas goda aizsardzībai.

Var būt gadījumi, kad diskusija par personu morāliem aizskārumiem, neslavas celšanu vai privātuma aizskārumu kādai personai vai organizācijai var nodarīt turpmāku kaitējumu, kopiena vai Strīdu izskatīšanas komiteja pieņem lēmumu izņemt attiecīgo diskusijas saturu. Šādos gadījumos arī ievērojams attiecīgās personas vai organizācijas lūgums izņemt diskusijas saturu. Lai attiecīgais saturs nebūtu redzams aktuālajā diskusiju versijā un netiktu iekļauts meklētājos, attiecīgais saturs izņemams. Diskusiju par dzēsto rakstu šādos gadījumos aizvieto ar īpašu veidni, bet diskusijas saturs paliek pieejams lapas hronoloģijā. Nopietnākos gadījumos dzēšama visa lapas vēsture. Satura izņemšana goda aizsardzībai, vēstures dzēšana vai uzraudzība īstenojama ārkārtējos izņēmuma gadījumos un pēc rūpīga izvērtējuma, ievērojot godprātības principu.

Šāda satura izņemšana var tikt izpildīta arī atsevišķās projektu lapās, piemēram administratoru apstiprināšanas diskusijas un strīdu izskatīšanas pieprasījumos.