Sējas kultūras nams

Vikipēdijas lapa

Sējas kultūras nams ir Saulkrastu novada kultūras centra viens no trijiem kultūras namiem, kas atrodas Lojā, Sējas pagastā.

Tā uzdevums ir nodrošināt kultūras vērtību radīšanu un izplatīšanu, sekmējot radošo iniciatīvu, nodrošinot kultūras mantojuma saglabāšanu un papildināšanu.

Sējas kultūras nama galvenās funkcijas ir:

- sniegt publiskus pakalpojumus iedzīvotājiem kultūras, mākslas, tautas jaunrades un novadpētniecības jomās, nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pasākumu kopumu un šo pasākumu pieejamību;

- atbalstīt jaunrades procesus un mākslinieku radošo darbību, veicināt šo vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;

- sekmēt un atbalstīt sabiedrības iesaisti nacionālās kultūras vērtības — Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā;

- veicināt sabiedrības aktīvu līdzdarbību kultūras pasākumu rīkošanā un norisē.

2022. gadā Sējas kultūras nama telpās savas mājas ir atradusi arī Sējas Mūzikas un mākslas skola.