Septakords

Vikipēdijas lapa

Septakords ir akorda veids, kurā ir četras pa tercām sakārtotas skaņas. Septakorda daļu nosaukumi ir tādi paši kā trijskaņa daļu nosaukumi, bet tai pievienojas vēl viena skaņa — apakšējo skaņu septakordā sauc par prīmu, nākamās par tercu un kvintu, bet augšējo par septīmu. Septakordam ir trīs apvērsumi: kvintsekstakords, terckvartakords un sekundakords.

Septakordus iedala dažādos veidos, bet visi septakordi ir disonējoši akordi. Pastāv septakordi, kā dominantes septakords, kvartseptakords, septīmakords, sekstakords un citi.