Pāriet uz saturu

Sociālā nodrošināšana

Vikipēdijas lapa

Sociālā nodrošināšana ir palīdzības garantija, ko nodrošina valsts, kā arī privātas organizācijas. Sociālo aizsardzību tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, bet parasti to sniedz atsevišķām cilvēku grupām, kā, piemēram, vientuļajām mātēm, daudzbērnu ģimenēm, sociālā riska ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem un tā tālāk. Plašākā mērogā sociālais nodrošinājums var tikt sniegts arī privātām organizācijām; to nodrošina apdrošināšanas kompānijas.Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.