Standartnovirze

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Normālsadalījuma (zvanveida līknes) grafiks. Katra iekrāsotā josla ir vienas standartnovirzes platumā.

Standartnovirze ir izlases variācijas rādītājs, ko nosaka, izvelkot kvadrātsakni no izlases dispersijas. Viena standartnovirze nozīmē 68,28% rezultātu (standartizētā normālsadalījumā), kas centrēti ap vidējo asi - 34,14% uz katru pusi no tās. Tiek izmantots arī divu standartnoviržu (95,45%) un trīs standartnoviržu (99,72%) jēdziens.

Standartnovirzi izmanto, lai raksturotu rezultātu izkliedi ap izlases aritmētisko vidējo. Tāpat to izmanto, lai veiktu analīzi gadījumos, kur nepieciešams manipulēt ar galvenajām tendencēm izlasē.

Standartnovirze jeb vidējā kvadrātiskā novirze raksturo varianšu izkliedi ap vidējo aritmētisko [1]. Standartnovirze ir ekonomiski labi interpretējams izkliedes rādītājs [2]. Standartnovirze tiek izmantota ģenerālās kopas parametru vērtēšanā. Ģenerālā kopā standartnovirze tiek apzīmēta ar simbolu σ, izlases kopā ar simbolu s [3]. Kvadrātsakne no parastās dispersijas ir statistikā pazīstama kā standartnovirze jeb vidējā kvadrātiskā novirze [4] . Vispārīgi standartnovirze tiek aprēķināta sekojoši [5] :

"s" _"y" "=" √(S^2 y) " = " √(∑▒〖(y- y ̅)〗^2/n)

Ģenerālkopas standartnovirzi aprēķina sekojoši :

σ= √((∑_(j=1)^n▒〖(x_j – μ)〗^2 )/N)

Izlases standartnovirzi aprēķina sekojoši:

Negrupētām izlasēm : s= √((∑_(j=1)^n▒〖(x_j- x ̅)〗^2 )/(n-1)), Grupētām izlasēm : s= √((∑_(i=1 )^k▒〖n_j ∙〗 〖(x_j- x ̅)〗^2)/(n-1))

Standartnovirze ir skaitlis, kuram ir tāda pati mērvienība kā aritmētiskajam vidējam – variējošās pazīmes mērvienība. Standartnovirzes aprēķināšana ar Excel

Nesagrupētām izlasēm standartnovirzi aprēķina ar Microsoft Office izklājlapu programmas Excel funkciju STEDV [6]. Negrupētām ģenerālkopām lieto funkciju STEDVP.

Funkcijas STEDV sintaksei ir šādi argumenti:

Skaitlis 1 – Obligāts arguments. Pirmais skaitļa arguments, kas atbilst populācijas izlasei.

Skaitlis 2, … – Neobligāts arguments. Skaitliski argumenti no 2 līdz 255, kuri atbilst populācijas izlasei. Ar komatiem atdalīto agrumetu vietā var izmantot vienu masīvu vai atsauci uz masīvu.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga – Datorzinību Centrs, 1999. 37. lpp.
  2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā: Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga – Datorzinību centrs, 2003. 46. lpp.
  3. Revina S. Ekonometrija. Rīga – EuroFaculty, 2002. 43. – 44. lpp.
  4. Krastiņš O. Ekonometrija. Rīga – Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 42. lpp.
  5. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā: Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga – Datorzinību centrs, 2003. 46. lpp.
  6. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga – Datorzinību Centrs, 1999. 38. lpp.