Pāriet uz saturu

Vienvārda tonalitātes

Vikipēdijas lapa

Mažora un minora tonalitātes, kurām ir vienāda tonika, sauc par vienvārda tonalitātēm. Piemēram, sol mažors un sol minors ir balstīti uz atšķirīgām skaņkārtām, bet abām tonalitātēm ir viena un tā pati tonika – sol; tātad sol minors tiek uzskatīts par sol mažora vienvārda tonalitāti. Līdzīgi izšķir arī mažora un minora tonalitātes, kam ir vienādas atslēgas zīmes, taču atšķirīgas tonikas – šādas tonalitātes dēvē par paralēlām tonalitātēm.

Mažora tonalitāti var pārveidot par attiecīgo vienvārda minoru, pazeminot tonalitātes trešo, sesto un septīto pakāpi. Līdzīgi, minora tonalitāti var pārveidot tās vienvārda mažorā, paaugstinot iepriekš minētās pakāpes.