Pāriet uz saturu

Vikipēdija:Personīga aizskāruma aizliegums

Vikipēdijas lapa


Vikipēdija ir brīva no personas goda aizskārumiem. Komentējams saturs, nevis autors. Personas goda aizskaršana vai cieņas pazemošana nepalīdz paust viedokli - tas grauj Vikipēdijas kopienu un atbaida citus no darba labas enciklopēdijas izveidē. Turklāt saskaņā ar Krimināllikumu tas ir noziegums.[1]

Personas goda aizskāruma formulējums

[labot pirmkodu]

Vikipēdijas svarīga sastāvdaļa ir diskusijas. Par raksta saturu vairāku autoru viedokļi atšķiras. Autori pārstāv dažādas pretēju viedokļu sabiedrības grupas, kuras katra cenšas rakstos panākt sava viedokļa atspoguļojumu. Tieši visu šo dažādo viedokļu sintēzes rezultātā var izveidot iespējami labāku un neitrālāku rakstu. Mēs katrs - rakstu vai to daļu autori - esam kādas citas sabiedrības grupas - Vikipēdijas dalībnieku - locekļi.

Rakstu autori rīkojas pēc labas ticības. Diskusija, kas atbilst pieklājības un efektīvas rīcības kritērijiem, neattiecas uz personu un tās apskatāmais jautājums ir raksta saturs un darbības Vikipēdijā (piem., raksta labošana, papildināšana, dalībnieka bloķēšana, raksta aizsargāšana u.c.). Diskutējot par raksta saturu, atsauce uz citu autoru vienmēr nav uzskatāma par personas goda aizskārumu. Komentārs, kas skan: "Nepiekrītu Tavam apgalvojumam par X, jo informācija Y liecina par pretējo," vai: "Tava ievietotā rindkopa ir uzskatāma par oriģinālu pētījumu" nav personas goda aizskārums.

Noteikumiem atbilstoša atbilde ir tāda, kas balstīta uz apspriežamā jautājuma, nevis apvaino diskusijas dalībnieku šo noteikumu pārkāpumā. Cita apvainošana bez pamatojuma un pierādījumu uzrādīšanas uzskatāma par personas goda aizskārumu.

Personas goda aizskāruma veidi

[labot pirmkodu]

Personas goda aizskāruma formulējums nav skaidri noteikts, tomēr aizliegti tādi komentāri, kas satur kādu no sekojošiem elementiem:

 • rase, seksualitāte, homofobija, personas vecums, reliģija, politiskā pārliecība, tautība un jebkāda cita diskusijas dalībnieka piederība kādai sabiedrības grupai. Viedoklis par to, kāds saturs uzskatāms par rasistisku, seksuālu, homofobisku u.c., nav uzskatāms par attaisnojumu;
 • personas piederība kādai grupai vai organizācijai nav izmantojama kā arguments sava viedokļa pamatojumam, neatkarīgi no minētās piederības formas;
 • norādījums par personas būtisku interešu konfliktu nav uzskatāms par personas goda aizskārumu;
 • saites ievietošana uz materiāliem, kas satur aizskarošu informāciju;
 • draudi vai brīdinājumi par:
 • iespējamu juridisku prasību vai procesu veikšanu;
 • vardarbību vai fizisku izrēķināšanos (tai skaitā drauds nonāvēt);
 • jebkādu rīcību, kas pakļautu Vikipēdijas lietotāju vajāšanai no valsts, darba devēja vai citu personu puses, pamatojoties uz personas reliģiskajiem, politiskajiem un citiem uzskatiem. Šāda personīga aizskāruma gadījumā pārkāpēju administrators bez iepriekšēja brīdinājuma var nekavējoties bloķēt no Vikipēdijas lietošanas uz laiku vai pavisam.

Šajos noteikumos minētie piemēri neizslēdz citus personas goda aizskāruma gadījumus. Jebkura dalībnieka apvainojums vai neslavas celšana, neatkarīgi no veida un formas, uzskatāma par personas goda aizskārumu. Neskaidrību gadījumā komentārā ieteicams vispār nepieminēt apstrīdamā satura autoru.

Personas goda aizskāruma aizliegums attiecas uz visiem Vikipēdijas dalībniekiem bez izņēmuma. Dalībnieka personas goda aizskārums, arī tad, ja dalībnieka agrākā rīcība bijusi kļūdaina un neatbilstoša šiem noteikumiem, nav pieļaujams tā pat kā jebkurā citā gadījumā.

Rīcība personas goda aizskāruma gadījumā

[labot pirmkodu]

Sākotnējā rīcība

[labot pirmkodu]

Ja izteikts viens personas goda aizskārums, ieteicams uz to nereaģēt un neatbildēt. Citiem dalībniekiem atšķirīgu viedokļu intensīva apmaiņa var būt apgrūtinoša un tos var nokaitināt. Vikipēdijas diskusijas ir tikai teksts un te nav redzamas cilvēku emocijas vai žesti, tādēļ tekstu katrs uztver citādi. Ņemot vērā to, ka personas goda aizskārums nav attaisnojams, dalībniekiem ieteicams ignorēt emocionālus komentārus (līdz saprātīgam apmēram) un turpināt darbu pie Vikipēdijas uzlabošanas.

Ja skaidri redzams, ka nepieciešama rīcība, attiecīgā dalībnieka diskusiju lapā ievietojams pieklājīgs aizrādījums. Nav ieteicams atbildēt tajā pat diskusiju lapā, jo tā tikai var saasināt uzsākto diskusiju. Jācenšas pašam nekļūt uzbrūkošam, pat tad, ja pats esi kļuvis par aizskāruma objektu.

Aizskārums, kad tiek draudēts (fiziski vai ar kādu juridisku procedūru), nav atstājams bez ievērības. Ārkārtējos gadījumos nekavējoties jāsazinās ar administratoriem.

Personas goda aizskāruma sekas

[labot pirmkodu]

Neskatoties uz to, ka ieteicams uz personas goda aizskārumu neatbildēt, tas nenozīmē, ka tas ir atļauts. Nesaskaņu atkārtošanās kaitē Vikipēdijas kopienai un ir uzskatāma par ļaunprātīgu rīcību. Dalībnieki, kas Vikipēdijā ir vairākkārt iesaistījušies diskusijā un ir brīdināti par pārkāpumiem, var tikt izslēgti no Vikipēdijas bez papildu brīdinājuma.

Atsauces

[labot pirmkodu]
 1. Krimināllikums:
  156. pants. Goda aizskaršana
  Par tīšu personas goda aizskaršanu vai cieņas pazemošanu mutvārdos, rakstveidā vai ar darbību — soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
  157. pants. Neslavas celšana
  Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), — soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.