Vispārējā tiesa

Vikipēdijas lapa

Vispārējā tiesa (angļu: General Court) ir Eiropas Savienības tiesa, kas izveidota, pamatojoties uz Padomes 1988. gada 24. oktobra lēmumu, un darbojas kopš 1989. gada. Vispārējā Tiesa tika izveidota, lai uzturētu un uzlabotu Eiropas Savienības tiesiskās kārtības aizsardzības kvalitāti un efektivitāti, atvieglojot EST darbu;

Vispārējā tiesa izskata privātpersonu, uzņēmumu un dažos gadījumos Eiropas Savienības valstu valdību iesniegtas prasības atcelt Eiropas Savienības tiesību aktus. Praksē tas nozīmē to, ka šī tiesa galvenokārt darbojas konkurences tiesību, valsts atbalsta, tirdzniecības, lauksaimniecības un preču zīmju jomā.

Būtiskākās kompetences (LESD 256.p. 1.d.):

  • daļa no prasībām pret ES institūciju aktiem un bezdarbību (LESD 263.; 265.p. – galvenokārt indivīdu prasības)
  • prasības pret ES institūciju ārpuslīgumisko atbildību (LESD 268.p.)
  • prasības pret ES saskaņā ar šķīrējklauzulām (LESD 272.p.)
  • apelācijas sūdzības par Civildienesta tiesas nolēmumiem (LESD 256.p.2.d.)
  • (prejudiciālo nolēmumu sniegšana – LESD 256.p.3.d.)